UTILIZATORI NON-CASNICI

PERSOANE JURIDICE

Cine încheie contract?

Agenții economici sau instituțiile publice semnează contract direct cu operatorul de salubritate.

DE CE TREBUIE SĂ AVEȚI CONTRACT?

Conform legii, aveți obligația de a deține contract de salubrizare încheiat cu operatorul de salubrizare autorizat pe aria Sectorului 2. Refuzul de a încheia contract de prestări servicii de salubrizare constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 1.000- 3.000 lei (conform H.C.G.M.B nr 120/2010, art. 9, alin.(2), lit.a).

Unde pot încheia contracte?

Puteți încheia contracte:

 • La sediul furnizorului din Strada Gherghiței nr. 23C, Sector 2
 • Pe email la adresa: contractare@supercom.ro
 • Pentru mai multe detalii, contactați Supercom la numărul de telefon: 021/9654.

ÎNCHEIE CONTRACT DIRECT CU FURNIZORUL DE SALUBRITATE

Descarcă contractul apăsând butonul de mai jos, completează-l și trimite-l furnizorului.

DESCARCA CONTRACT

Ce trebuie să știți:

1. Obiectul contractului este prestarea serviciilor de salubritate:

 1. Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere în amestec
 2. Colectarea separată, transportul, sortarea/tratarea și depozitarea deșeurilor din ambalaje (reciclabile)
 3. La cerere – colectarea, transportul, sortarea, eliminarea/depozitarea deșeurilor voluminoase
 4. La cerere – colectarea, transportul, sortarea și depozitarea deșeurilor din construcții, demolări sau reamenajări/reabilitări interioare
 5. La comandă – servicii conexe: deratizare, dezinsecție, dezinfecție, vidanjare, spălare/dezinfectare recipiente sau spații de colectare a deșeurilor, măturat mecanizat, deszăpezire, salubrizare căi de acces etc.

2. Frecvența colectării deșeurilor la adresa specificată de dumneavoastră

Activitatea Frecvența Ziua de colectare
a) colectare, transport și depozitare deșeuri menajere municipale în amestec, realizate pentru utilizatori non-casnici (agenți economici și instituții publice) de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București
 • alimentație publică și cazare
 • piețe aglomerate 
 • unități sanitare cu paturi
 • grădinițe si creșe

1 dată/săptămână
restul operatorilor

b) colectare separată, transport, sortare/tratare și depozitare reziduuri a deșeurilor din ambalaje (reciclabile) realizate pentru utilizatori non-casnici (agenți economici și instituții publice) de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București.
1 dată/săptămână
c) colectare, transport, sortare, eliminare/depozitare reziduuri de deșeuri voluminoase (neasimilabile celor menajere) provenite de la agenți economici și instituții.
La cerere, contra cost.
d) colectare, transport, sortare, eliminare/depozitare a deșeurilor provenite de la agenți economici și instituții generate din activități de reamenajare/reabilitare interioara a locuințelor/apartamentelor, din construcții și demolări.
La cerere, contra cost.

3. Facturarea

Plătiți cât gunoi produceți la tarife aprobate de Consiliul Local.

Tip deșeu colectat UM Tarif (fără TVA)
a) colectare, transport și depozitare deșeuri menajere municipale în amestec, realizate pentru utilizatori non-casnici (agenți economici și instituții publice) de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București, funcție de cantitate/frecvență (HCL S2 181/2021 ), HCL S2 264/2021;

Lei/tonă

Lei/mc

446,09

70,03

b) colectare separată, transport, sortare/tratare și depozitare reziduuri a deșeurilor din ambalaje (reciclabile) realizate pentru utilizatori non-casnici (agenți economici și instituții publice) de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București (HCL S2 181/2021), HCL S2 264/2021.

Lei/tonă

Lei/mc

474,83

27,02

c) colectare separată, transport, sortare/tratare și depozitare reziduuri de deșeuri voluminoase (neasimilabile celor menajere) provenite de la agenți economici și instituții publice de pe raza Sectorului 2 al Municipiului București (HCL S2 278/2019).

Lei/tonă

Lei/mc

180,08

60,03

d) colectare, transport, sortare, eliminare/depozitare a deșeurilor provenite de la agenți economici și instituții generate din activități de reamenajare/reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor, din construcții și demolări (HCL S2 278/2019)

Lei/tonă

Lei/mc

179,87

89,94

Factura se emite lunar și conține: elementele dvs. de identificare, cantitățile facturate, tariful aplicat și temeiul legal.

4. Ce trebuie să respectați? Simplu – Legile în vigoare.

Cum colectarea selectivă este obligatorie din iulie 2019, toți producătorii de deșeuri au obligația de a colecta separat următoarele categorii de deșeuri:

 • Deșeuri reciclabile: hârtie/carton; metale; plastic; sticlă
 • Deșeuri de echipamentele electrice și electronice (DEEE)
 • Deșeuri din construcții/demolări
 • Bio-deșeuri (din grădini, spații verzi etc.)
 • Deșeuri municipale amestecate (menajere)

Operatorul vă furnizează contra cost recipientele/containerele pentru preselectarea pe categorii a deșeurilor:

 • Fracția uscată – deșeurile reciclabile precolectate selectiv în containere/recipiente speciale sunt: Hârtie/carton, Metal, Plastic, Sticlă.
 • Fracția umedă – depusă obligatoriu în saci și apoi în recipientul de colectare.

5. Cunoașteți-vă drepturile.

 • Operatorul este obligat să respecte angajamentele contractuale, să colecteze toată cantitatea de deșeuri de la adresa dvs. conform ritmicității și frecvenței de ridicare menționate în contract.
 • Operatorul trebuie să țină cont de sesizările și reclamațiile dvs. și ia măsuri de remediere în termen de 30 de zile.
 • Operatorul trebuie să vă ofere contra cost (vânzare sau închiriere) recipiente pentru depozitare și sortare.
 • Operatorul trebuie să colecteze și să transporte separat deșeurile reciclabile, fără să le amestece cu cele menajare, utilizând autovehicule adecvate tipului de deșeu transportat.
 • Personalul care efectuează colectarea trebuie să evite deteriorarea recipientelor, producerea de praf, zgomot sau răspândirea deșeurilor în exteriorul autovehiculului.

ÎNCHEIE CONTRACT DIRECT CU FURNIZORUL DE SALUBRITATE

Descarcă contractul apăsând butonul de mai jos, completează-l și trimite-l furnizorului.

DESCARCA CONTRACT