UTILIZATORI CASNICI

ADMINISTRAȚII DE BLOCURI

Contracte semnate Asociații de bloc

0
din Total 2,581

Cine încheie contract?

Asociația de locatari/proprietari încheie contractul pentru utilizatorii casnici ce locuiesc la bloc.

Care este termenul limită?

Puteți încheiai contracte pe tot parcursul anului. Contractele încheiate până la data de 31 decembrie 2021 intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2022 și au durata de 1 an. Însă, persoanele care nu au un contractat valabil începând cu luna Ianuarie 2022, vor plăti o taxă specială în cuantum de 21.27 lei/persoană/lună, conform Hotărârii de Consiliu Local nr. 361/25.11.2021. Este mult mai avantajos să semnați contract, să vi-l personalizați în funcție de nevoile pe care le aveți și să plătiți fix câte deșeuri menajere aruncați. Este mult mai economic dacă veți colecta selectiv. Primăria subvenționează tariful pentru deșeurile din ambalaje, astfel încât ajungeți să achitați 0.99 lei/tonă, fără TVA. Este mult mai rentabil să încheiați contract și să plătiți la „volum” comparativ cu o taxă lunară per persoană – 21.27 lei.

Unde pot încheia contracte?

Puteți încheia contracte:

 • La sediul furnizorului din Strada Gherghiței nr. 23C, Sector 2
 • Pe email la adresa: contractare@supercom.ro
 • Pentru mai multe detalii, contactați Supercom la numărul de telefon: 021/9654.

ÎNCHEIE CONTRACT DIRECT CU FURNIZORUL DE SALUBRITATE

Descarcă contractul apăsând butonul de mai jos, completează-l și trimite-l furnizorului.

DESCARCA CONTRACT

Ce trebuie să știti:

1. Obiectul contractului este prestarea serviciilor de:

 • colectare separată, transport și depozitare a deșeurilor reziduale
 • colectarea separată, transport, sortare și depozitare a deșeurilor din ambalaje (reciclabile)
 • colectare, transport, transfer și depozitare a deșeurilor în amestec (depuse necorespunzător)

2. Frecvența de ridicare a deșeurilor

ACTIVITATEA FRECVENȚA ZIUA DE COLECTARE
a) colectarea separată, transport și depozitare a deșeurilor reziduale

a) în perioada 1 aprilie-1 octombrie:

- zilnic, din zonele centra­le;
- la cel mult două zile, din celelalte zone.

b) în perioada 1 octombrie- 1 aprilie:

- la cel mult 3 zile, din toate zonele.

Colectarea deșeurilor, din "poartă în poartă" se realizează o dată/săptămână

Stabilită prin acordul comun al operatorului împreună cu departamentul de specialitate din cadrul Primăriei Sector 2
b) colectarea separată transport, sortare și depozitare a deșeurilor din ambalaje (reciclabile);
0 dată/săptămână
Stabilită prin acordul comun al operatorului împreună cu departamentul de specialitate din cadrul Primăriei Sector 2
c) colectarea separată, transport și depozitare a deșeurilor menajere municipale în amestec, depuse necorespunzător

a) în perioada 1 aprilie-1 octombrie:

- zilnic, din zonele centra­le;
- la cel mult două zile, din celelalte zone.

b) în perioada 1 octombrie- 1 aprilie:

- la cel mull 3 zile, din toate zonele.
Colectarea deșeurilor
"din poartă în poartă" se realizează o dată/săptămână

Stabilită prin acordul comun al operatorului împreună cu departamentul de specialitate din cadrul Primăriei Sector 2

3. Decizia este la Dumneavoastră

Asociația de proprietari/locatari semnează contractul direct cu furnizorul și are mai multe opțiuni.

A. Optiunea de vă personaliza contractul în functie de nevoi.

Parte din contract este și o Declarație pe care o faceți – aici selectați opțiunile pe care le doriți, în funcție de nevoile reale pe care le aveți:

 1. tipul de pubelă pe care îl aveți – 120 l/ 240 l/ 1100 l
 2. numărul de recipiente pe care îl aveți
 3. cât estimați că le veți umple săptămânal
 4. aveți opțiunea de a plăti fix câte deșeuri aruncați

B. Optiunea de a vă alege ce fel de tarif vreți să plătiți. Tariful depinde de modul în care vreți să predați deșeurile – preselectate sau în amestec. Dacă alegeți să colectați selectiv, costul final facturat este mai mic. Dacă predați deșeuri amestecate, costul final este mai mare. Primăria Sectorului 2 subvenționează tariful pentru deșeuri din ambalaje, astfel încât utilizatorii achită 0.99 lei/tonă, fără TVA.

Tip deșeu colectat Tarif lei/tonă Greutatea specifică deșeuri în recipient tone/mc Tarif lei/kg Tarif lei/mc Tarif lei/pubelă ridicată 120L Tarif lei/pubelă ridicată 240L Tarif lei/pubelă ridicată 1100L
a) colectarea separată, transport și depozitare a deșeurilor reziduale
T1 437,23
0,16
0,44
68,64
8,24
16,47
75,50
b) colectarea separată transport, sortare și depozitare a deșeurilor din ambalaje (reciclabile);
T2 795,63
0,06
0,80
45,71
5,49
10,97
50,28
c) colectarea separată, transport și depozitare a deșeurilor menajere municipale în amestec, depuse necorespunzător
T3 576,64
0,15
0,58
85,12
10,21
20,43
93,63

Versiuni

Versiunea 1 de Declarație – valabilă dacă alegeți să colectați selectiv.  Beneficiați de tarife mai bune și de subvenția pentru reciclabile acordată de Primăria Sectorului 2 (0.99 lei/tonă, fără TVA).

În numele și pentru asociația de proprietari/locatari, declar că predăm deșeurile conform clauzelor asumate prin contractul nr….în proporție de 75% fracție umedă (deșeu menajer) și de minim 25% fracție uscată, pentru un număr de….pubele de….litri.

În aceste condiții declar că ne obligăm ca la fiecare 120 l /140 l de fracție umedă ridicată de operator să predăm minim 120 l /240 l de fracție uscată.

În acest caz, se aplică tarifele T1 (deșeuri reziduale) și T2 (deșeuri reciclabile) aprobate prin HCLS2 NR. 236/2021.

Versiunea 2 de Declarație – valabilă dacă alegeți să predați deșeuri menajere în amestec (depuse necorespunzător). În acest caz, se aplică un tarif mai mare (tarif T3) și nu beneficiați de subvenția pentru reciclabile acordată de către Primăria Sectorului 2.

În numele și pentru Asociația de locatari/proprietari, declar că predăm deșeuri amestecate săptămânal, utilizând tariful T3.

 • Pasul 1: selectați tipul de pubelă/container pe care îl aveți și numărul total de recipiente de care dispuneți.
 • Pasul 2: Reprezentantul operatorului calculează volumul estimat de deșeuri amestecate, predate săptămânal. La fiecare predare, primiți bon cu toate detalii.

C. Opțiunea de a plăti fix cât gunoi produceți. Facturarea. 

Săptămânal, operatorul emite Bon de confirmare a prestației, cu precizarea cantității de deșeuri efectiv ridicată, diferențiat pe tipul de deșeuri. Factura se emite până în data de 15 a lunii și conține: datele de identificare ale Utilizatorului, cantitățile facturate, tariful aplicat, inclusiv temeiul legal. Factura emisă se bazează pe: bonurile emise săptămânal, pe tarifele aprobate de Consiliul Local și pe Varianta de Declarație făcută de dvs. (unde ați specificat cât estimați să predați săptămânal, ce tip de tarif ați ales, subvenția acordată de Primărie).

D. Cunoașteți-vă Drepturile.

 • Dacă alegeți să colectați selectiv, beneficiați de subvenția acordată de Primăria Sectorului 2 pentru reciclabile. Astfel, tariful pentru deșeurile reciclabile este de 0.99 lei/tonă, fără tva.
 • Vă personalizați contractul în funcție de nevoile pe care le aveți. Vă puteți modifica Declarația în cazul în care constatați că predați altă cantitate de deșeuri comparativ cu cât ați estimat.
 • Contractul vă oferă toate instrumentele să fiți în controlul calității serviciului plătit. Aveți drepturi contractuale, iar Operatorul are o serie de obligații.
 • Operatorul trebuie să asigure prestarea activităților de colectare a deșeurilor, respectând indicatorii de performanță, dar și frecvența & zilele & orarul de ridicare, așa cum este stabilit prin contract. În caz contrar:
 1. Operatorul plătește penalizări în cuantum de 3% pe zi din valoarea facturii curente
 2. Puteți solicita despăgubiri sau compensanții pentru daune provocate de nerespectarea clauzelor contractuale.
 3. Puteți contesta facturile dacă sunt încălcate prevederile contractuale.
 • Operatorul trebuie să țină cont de reclamațiile și sesizările dvs. și să ia măsuri rapide de remediere în termen de 30 de zile
 • Operatorul trebuie să asigure continuitatea serviciului, cu excepția cazurilor de forță majoră, altfel este penalizat în cuantum de 3% pe zi din valoarea facturii curente
 • Operatorul trebuie să inscripționeze containerele și recipientele folosite pentru colectarea separată cu denumirea materialelor pentru care sunt destinate și în diverse culori. Cum de altfel, trebuie să le ridice separat, pe tipuri de deșeuri, fără a le amesteca.
 • Operatorul trebuie să doteze punctele de colectare de pe domeniul public cu recipiente de colectare etanșe și să mențină zona în stare salubră.
 • Operatorul trebuie să verifice integritatea recipientelor de colectare, iar în cazul în care nu sunt etanșe să le înlocuiască în maxim 2 zile de la constatare sau de la sesizarea primită.
 • Operatorul trebuie să mărească numărul de recipiente dacă se dovedește că volumul acestora este insuficient.
 • Operatorul trebuie să notifice Utilizatorul în cazul în care constată că nu corespund cantitățile de deșeuri ridicate cu cele menționate în Declarație.

Asociații care au încheiat contract

Nr contractData contractADRESĂ ASOCIAȚIEALEE/STRADĂ/ȘOSEA/ BULEVARDCUINUME STRADANRSTRADABLOCSCARANr recip declarateTip recipiente
5193421/12/2021AARON FLORIAN NR. 1 A.PSTRADA40636628AARON FLORIAN13240
5128412.08.2021ABANOSULUI NR. 10, BL. 5 - A.L.INTRAREABANOSULUI1052240
5243418/01/2022ABANOSULUI NR. 2, BL. 1, SC. 1 - A.L.INTRAREABANOSULUI214240
5243518/01/2022ABANOSULUI NR. 2, BL. 1, SC. 2 - A.L.ABANOSULUI224240
5152312.10.2021ABANOSULUI NR. 3INTRAREABANOSULUI3IS32240
5102323/11/2021ABANOSULUI NR. 4, BL. 2 - A.L.INTRAREABANOSULUI423240
5164415/12/2021ABANOSULUI NR. 6, BL. 3, SC. 1 - A.P.INTRAREABANOSULUI633240
5158512.08.2021ABANOSULUI NR. 8, BL. 4 - A.L.INTRAREABANOSULUI844240
5152915/12/2021AGHIREŞ NR. 2, BL. VILA, - A.L.STRADA24055470AGHIRES22240
5150114/12/2021AGHIREŞ NR. 3, ASOCIAȚIA LOCATARI MARCEA GEORGETA - A.L.STRADAAGHIRES31240
5176716/12/2021AGHIREŞ NR. 4, BL. 220, SC. A+B - A.P.STRADAAGHIRES42202240
5139512.07.2021AGRICULTORI NR. 112 - A.P.STRADAAGRICULTORI1124240
5213819/01/2022AGRICULTORI NR. 15, BL. A - A.L.STRADAAGRICULTORI151120
5253923.03.2022AGRICULTORI NR. 27 - AP.STRADA26714496AGRICULTORI273120
5249118/02/2022AGRICULTORI NR. 40- A.P.STRADA42014974AGRICULTORI402240
5120030/11/2021AGRICULTORI NR. 44 - A.P.STRADA38735522AGRICULTORI443120
5145312.09.2021AGRICULTORI NR. 84STRADAAGRICULTORI843240
5250615/02/2022ALBINARI NR. 5 - A.PINTRAREA32075796ALBINARI53240
5221627/12/2021ALBINARI NR.4 - A.PINTRAREAALBINARI43240
5191220/12/2021ALECU RUSSO NR. 10STRADA42731324ALECU RUSSO106240
5230129/12/2021ALECU RUSSO NR. 24-26, 2 SC - A.P .STRADAALECU RUSSO24-264240
5251703.12.2021ALEEA DELENI NR. 10 BLOC T7491901639DELENI10T744240
5063711.11.2021ALEEA DELENI NR. 2, BL. T66, SC. 2 este alee nu strada in P4 -RT e STR - A.PALEEA28687916DELENI2T6623240
5066111.11.2021ALEEA DELENI NR. 2, BL. T66, SC. 1 este alee nu strada in P4 -RT e STR . - A.PALEEA16578470DELENI2T6613240
5019327/10/2021ALEEA DELENI NR. 8, BL. T63, SC. 1+2 nu exista strada Deleni - A.P.ALEEA11942097DELENI8T635240
5020811.01.2021ALEXANDRU CEL BUN NR. 12, BL. T61, SC. A+B - A.P.STRADA229628804240
5243619/11/2021ALEXANDRU CEL BUN NR. 14, BL. T22 -A.L.STRADA31221087ALEXANDRU CEL BUN14T225240
5045211.09.2021ALEXANDRU CEL BUN NR. 16, BL. T21A - A.P.STRADA14076300ALEXANDRU CEL BUN16T21A5240
5033911.03.2021ALEXANDRU CEL BUN NR. 16A, BL. T21B, SC. A - A.P.STRADA23506881ALEXANDRU CEL BUN16AT21B5240
5018023/11/2021ALEXANDRU CEL BUN NR. 18, BL. T20 - A.PSTRADAALEXANDRU CEL BUN18T206240
5039611.04.2021ALEXANDRU CEL BUN NR. 2, BL. T50, SC. 1- asociatie unica- SC. 2 pe Str.Maica Domnului nr.18 - A.PSTRADA13932804ALEXANDRU CEL BUN2T5013240
5204423/12/2021ALEXANDRU CEL BUN NR. 20, BL. T19A, SC. A - A.PSTRADAALEXANDRU CEL BUN20T19A6240
512753/12/2021ALEXANDRU CEL BUN NR. 20A, BL. T19B- A.PSTRADA14422927ALEXANDRU CEL BUN20 AT19 B5240
5065111.11.2021ALEXANDRU CEL BUN NR. 22, BL. T18 - A.PSTRADA14142315ALEXANDRU CEL BUN22T184240
5127712.03.2021ALEXANDRU CEL BUN NR. 24, BL. T17A, SC. A - A.PSTRADA32193937ALEXANDRU CEL BUN24T17 A5240
5127612.03.2021ALEXANDRU CEL BUN NR. 24A, BL. T17B - A.PSTRADA28273906ALEXANDRU CEL BUN24 AT17B5240
5074817/11/2021ALEXANDRU CEL BUN NR. 26, BL. T16, SC. 1 - A.PSTRADA28280125ALEXANDRU CEL BUN26T165240
5164115/12/2021ALEXANDRU DONICI NR. 2 , MAHERA DANSTRADAALEXANDRU DONICI22240
5247616/02/2022ALEXANDRU DONICI NR. 20 - A.PSTRADAALEXANDRU DONICI202240
5213701.05.2022ALEXANDRU DONICI NR. 30 - A.LSTRADAALEXANDRU DONICI304240
5211624/12/2021ALEXANDRU DONICI NR. 36 - A.PSTRADAALEXANDRU DONICI365240
5108625/11/2021ALEXANDRU IPSILANTI NR. 2, BL. 29 BIS, SC. 1 - A.PSTRADA22318120ALEXANDRU IPSILANTI229 BIS17240
5211927/12/2021ALEXANDRU IPSILANTI NR. 2, BL. 29 BIS, SC. 2 - A.PSTRADA22286656ALEXANDRU IPSILANTI229 BIS210240
5149412.10.2021ALEXANDRU IPSILANTI NR. 6, BL. 29E, SC. A - A.PSTRADA17913660ALEXANDRU IPSILANTI629E8240
5182511.04.2021ALEXANDRU IPSILANTI NR. 6, BL. 29E, SC. B - A.PSTRADA17913651ALEXANDRU IPSILANTI629E4240
5225430/12/2021ALEXANDRU PHILIPPIDE NR. 1, VASILESCU M .-A.L.STRADAALEXANDRU PHILIPPIDE14120
5186220/12/2021ALEXANDRU ROMANO PICTOR NR. 18 - A.PSTRADAALEXANDRU ROMANO182120
5126412.06.2021ANDRONACHE NR. 16A-16C - A.L.ȘOSEA41493453ANDRONACHE16A-16C3240
5132512.09.2021ANDRONACHE NR. 201A, SC. 1 - A.P.ȘOSEA17624793ANDRONACHE201A5240
5173817/12/2021ARCULUI NR. 14ASTRADAARCULUI14A2240
5161916/12/2021ARCULUI NR. 3 - A.LSTRADA18510754ARCULUI3311.1
5091524/11/2021ARDELENI NR. 1, BL. 39A, SC. 2 - A.PSTRADAARDELENI139A24240
5091424/11/2021ARDELENI NR. 1, BL. 39A, SC. A - A.PSTRADAARDELENI139A3240
5078117/11/2021ARDELENI NR. 24-A.P.STRADA27066287ARDELENI241240
5201727/12/2021ARDELENI NR. 39-A.P.STRADAARDELENI398120
5090422/11/2021ARGEDAVA NR. 66 - A.PALEEA34373284ARGEDAVA662240
5197121/12/2021ARGEDAVA NR. 68 - A.PALEEA34373268ARGEDAVA684240
5142712.09.2021ARGEDAVA NR. 70 - A.PALEEA34373250ARGEDAVA702120
5171316/12/2021ARGEDAVA NR. 79-87ALEEA42890710ARGEDAVA79-8710240
5181723/12/2021ARMAND CĂLINESCU NR. 7, SC. 1 - A.PSTRADAARMAND CALINESCU73240
5251623/02/2022ARMENEASCĂ NR. 10 - A.L.STRADA13923377ARMENEASCA102240
5210124/12/2021ARMENEASCĂ NR. 16 - A.LSTRADAARMENEASCA164240
5186120/12/2021ARMENEASCĂ NR. 19, GRIGORESCU MIRCEA - A.PSTRADAARMENEASCA193240
5246802.10.2022ARMENEASCĂ NR. 28A, DENA ION-A.P.STRADAARMENEASCA28A3240
5225029/12/2021ARMENEASCĂ NR. 28-A.P.STRADAARMENEASCA281120
5053511.10.2021CERNĂUŢI NR. 31, BL. Y1 - A.PSTRADA14410540CERNĂUŢI31Y13240
5053711.10.2021CERNĂUŢI NR. 31, BL. Y3 - A.PSTRADA14322880CERNĂUŢI31Y33240
5053611.10.2021CERNĂUŢI NR. 31, BL. Y4 - A.PSTRADA14338320CERNĂUŢI31Y43240
5053811.10.2021CERNĂUŢI NR. 31, BL. Y5 - A.PSTRADA14338398CERNĂUŢI31Y53240
5188220/12/2021CERNĂUŢI NR. 42, BL. M11 BIS, SC. 1+2 - A.PSTRADACERNĂUŢI42M11 BIS8240
5084418/11/2021CERNĂUŢI NR. 46, BL. A15 - A.PSTRADA14724550CERNĂUŢI46A1510240
5022229/10/2021CERNĂUŢI NR. 5, BL. B28, SC. A - A.PSTRADA23823804CERNĂUŢI4240
5206422/12/2021CERNĂUŢI NR. 5, BL. B28, SC. B - A.PSTRADACERNĂUŢI5B288240
5123612.06.2021CERNĂUŢI NR. 50, BL. A15 BIS, SC. 1+2 - A.PSTRADA12755852CERNĂUŢI50A15 BIS21.1
5026911.01.2021CERNĂUŢI NR. 50, BL. D8, SC. 2 - A.PSTRADA22464729CERNĂUŢI50D8211.1
5058211.10.2021CERNĂUŢI NR. 50, BL. D8, SC. A - A.PSTRADA11082332CERNĂUŢI50D821.1
5204122/12/2021CERNĂUŢI NR. 7, BL. M10 - A.PSTRADA18800316CERNAUTI7M105240
5220628/12/2021CERNĂUŢI NR. 839264385CERNAUTI813240
5070115/11/2021CERNĂUŢI NR. 9, BL. B27 - A.PSTRADA15606537CERNAUTI9B275240
5209324/12/2021CHEFALULUI NR. 11-13, LAGUNA RESIDENCES-A.P.INTRARE39640994CHEFALULUI11-13LAGUNA RESIDENCE91.1
5220424/12/2021CHEFALULUI NR. 12CINTRAREACHEFALULUI12C21.1
5220324/12/2021CHEFALULUI NR. 12F - A.PINTRAREACHEFALULUI12F31.1
5188120/12/2021CHEFALULUI NR. 12G, BLOC 12G - A.PINTRAREA26353197CHEFALULUI12G1240
5220224/12/2021CHEFALULUI NR. 12H - A.PINTRAREACHEFALULUI12H11.1
5235013/01/2022CHIRISTIGIILOR NR. 2, BL. P36, SC. A - A.P.STRADA29771704CHIRISTIGIILOR2P364240
5159014/12/2021CHIRISTIGIILOR NR. 4, BL. 36C, SC. 1 - A.LSTRADACHIRISTIGIILOR4P36C4240
5234030/12/2021CHIRISTIGIILOR NR. 6, BL. P36B - A.PSTRADACHIRISTIGIILOR6P36B3240
5114929/11/2021CHIRISTIGIILOR NR. 8, BL. P36A - A.PSTRADA27674128CHIRISTIGIILOR8P36A4240
5231712.02.2021CHIŞINĂU NR. 2, BL. 50, SC. A+B, A.P. CONCORDIA - A.PBULEVARD11659938CHISINAU2508240
5022929/10/2021CHIŞINĂU NR. 10, BL. M4, SC. 1+2 - A.PBULEVARD271843478240
5016428/10/2021CHISINAU NR. 11 BL. A3 BISBULEVARD#REF!8240
5006825/10/2021CHIŞINĂU NR. 12, BL. B22, SC. A - A.PBULEVARD#REF!5240
5010125/10/2021CHIŞINĂU NR. 12, BL. B22, SC. B - A.PBULEVARD#REF!3240
5053211.08.2021CHIŞINĂU NR. 13, BL. A3, SC. 1+2 - A.PBULEVARD16736106#REF!13A38240
5116230/11/2021CHIŞINĂU NR. 14, BL. M6 - A.PBULEVARD27984994#REF!14M615240
5054011.11.2021CHIŞINĂU NR. 15, BL. A4, SC. A+B - A.PBULEVARD26449918#REF!15A48240
5012126/10/2021CHIŞINĂU NR. 16, BL. M7, SC. A - A.PBULEVARD#REF!6240
5206522/12/2021CHIŞINĂU NR. 16, BL. M7, SC. B - A.PBULEVARD13274253#REF!16M74240
5012326/10/2021CHIŞINĂU NR. 16, BL. M7, SC. C - A.P.BULEVARD#REF!3240
5012226/10/2021CHIŞINĂU NR. 17, BL. A2, SC. 1+2 - A.PBULEVARD#REF!10240
5079217/11/2021CHIŞINĂU NR. 18, BL. M8, SC. A+B - A.L.BULEVARD13752730CHISINAU18M812240
5246602.04.2022CHIŞINĂU NR. 19, BL. A5, SC. A+B - A.PBULEVARD#REF!19A58240
5015627/10/2021CHIŞINĂU NR. 20, BL. M9, SC. A+B - A.P.BULEVARD#REF!8240
5042511.08.2021CHIŞINĂU NR. 21, BL. B6, SC. A - A.P.BULEVARD14498526#REF!21B64240
5041711.04.2021CHIŞINĂU NR. 21, BL. B6, SC. B - A.PBULEVARD15775242#REF!21B63240
5041611.04.2021CHIŞINĂU NR. 21, BL. B6, SC. C - A.PBULEVARD14414665#REF!21B63240
5114426/11/2021CHIŞINĂU NR. 21, BL. B6, SC. D - A.PBULEVARD14270551#REF!21B64240
5016328/10/2021CHIŞINĂU NR. 22, BL. M13, 2 SC. A.P.BULEVARD#REF!3240
5015827/10/2021CHIŞINĂU NR. 23, BL. A7 - A.PBULEVARD#REF!4240
5067311.12.2021CHIŞINĂU NR. 23A, BL. A7 BIS - A.PBULEVARD11580949CHISINAU23AA7BIS4240
5016028/10/2021CHIŞINĂU NR. 24, BL. M14, SC. 1, ATLAS - A.PBULEVARD#REF!4240
5016528/10/2021CHIŞINĂU NR. 24, BL. M14, SC. B - A.PBULEVARD#REF!4240
5012426/10/2021CHIŞINĂU NR. 25, BL. A8, SC. 1 - A.PBULEVARD#REF!5240
5016128/10/2021CHIŞINĂU NR. 26, BL. M15, SC. A+B - A.L.BULEVARD#REF!12240
5091119/11/2021CHIŞINĂU NR. 28, BL. M23 - A.PBULEVARD16607433CHISINAU28M234240
5104026/11/2021CHIŞINĂU NR. 3, BL. 49 - A.PBULEVARD17411892CHISINAU3494240
5007025/10/2021CHIŞINĂU NR. 4, BL. M1, SC. 2 - A.PBULEVARD#REF!4240
5146612.09.2021CHIŞINĂU NR. 4, BL. M1, SC. A - A.PBULEVARD12151724CHISINAU4M14240
5229130/12/2021CHIŞINĂU NR. 5, BL. 48A - A.PBULEVARD16277424CHISINAU548A13240
5004322/10/2021CHIŞINĂU NR. 7, BL. A1, SC. A+B - A.PBULEVARD#REF!10240
5094422/11/2021CHIŞINĂU NR. 75, BL. A14, SC. A - A.PBULEVARD39271714CHISINAU75A143240
5004922/10/2021CHIȘINĂU NR. 75, BL. A14, SC. B - A.PBULEVARD#REF!3240
5168917/12/2021CHIŞINĂU NR. 77, BL. A13, SC. A - A.PBULEVARD14103677CHISINAU77A134240
5241501.12.2022CHIŞINĂU NR. 79, BL. A12 BIS - A.PBULEVARD14513499CHISINAU79A12 BIS5240
5006725/10/2021CHIŞINĂU NR. 8, BL. M2, SC. A, B, C - A.PBULEVARD#REF!15240
5053111.08.2021CHIŞINĂU NR. 9, BL. A5 BIS, SC. 1+2 - A.PBULEVARD12650171CHISINAU9A5BIS12240
5254320.12.2021CIOBĂNAȘULUI NR. 22STRADA41216363CIOBANASULUI222120
5122212.02.2021CIOBANASULUI NR. 23STRADA41839434CIOBANASULUI236240
5044411.04.2021CIOCÂRLIEI NR. 12, BL. D8, SC. A - A.PSTRADA14478499CIOCARLIEI12D86240
5157215/12/2021CIOCÂRLIEI NR. 14, BL. D9, SC.1 - A.PSTRADA27904006CIOCARLIEI14D98240
5235529/12/2021CIOCÂRLIEI NR. 16, BL. D13, SC. A - A.P.STRADACIOCARLIEI16D135240
5157315/12/2021CIOCÂRLIEI NR. 18, BL. D14 - A.PSTRADA18600741CIOCARLIEI18D148240
5090619/11/2021CIOCÂRLIEI NR. 20, BL. D15 - A.PSTRADA14204132CIOCARLIEI20D153240
5105225/11/2021CIOCÂRLIEI NR. 22, BL. D29 - A.PSTRADA14607240CIOCARLIEI22D2913240
5084318/11/2021CIOCÂRLIEI NR. 24, BL. D28 - A.PSTRADA22286745CIOCARLIEI24D285240
5037511.05.2021CIOCÂRLIEI NR. 26, BL. D27- A.PSTRADA13762548CIOCARLIEI26D2715240
5179117/12/2021CIOCÂRLIEI NR. 28, BL. D25 - A.PSTRADACIOCARLIEI28D255240
5058111.10.2021CIOCÂRLIEI NR. 30, BL. D26, SC. A - A.PSTRADA30765684CIOCARLIEI30D265240
5099524/11/2021CIOCÂRLIEI NR. 32, BL. D24 - A.PSTRADACIOCARLIEI32D2414240
5063611.11.2021CIRCULUI NR. 3, BL. 1, 2, 3, 4 - A.PALEEA16462790CIRCULUI31+2+3+426240
5183917/12/2021CIREŞULUI NR. 40A - A.PSTRADA37293112CIRESULUI40A2240
5112126/11/2021CISLĂU NR. 1, BL. 3B, SC. A - A.PALEEA13365653CISLAU13B7240
5040511.03.2021CISLĂU NR. 10, BL. 9B, SC. A - A.PALEEA14362916CISLAU109B5240
5105624/11/2021CISLĂU NR. 12, BL. 9C, SC. A - A.PALEEA14513529CISLAU129C5240
5120912.02.2021CISLĂU NR. 4, BL. 10 - A.PALEEA14322847CISLAU4106240
5029511.02.2021CISLĂU NR. 5, BL. 3D, SC. 1 - A.PALEEA13923318CISLAU53D5240
5029411.02.2021CISLĂU NR. 7, BL. 3E, SC. A - A.PALEEA10154376CISLAU73E3240
5185521/12/2021CISLĂU NR. 7C - A.PALEEA35127121CISLAU7C7C11.1
5040411.03.2021CISLĂU NR. 8, BL. 9A, SC. A - A.PALEEA12822242CISLAU89A10240
5117412.01.2021CIUREA NR. 1, 3, 5-7, BL. A1, A2, A3STRADACIUREA3A1,A2,A313240
5087822/11/2021CIUREA NR. 14, BL. Y1, SC. E, F și G - A.PSTRADA13739472CIUREA14Y14240
5214601.11.2022CIUREA NR. 14, BL. Y2, SC. 1 - A.PSTRADA14893193CIUREA14Y212240
5131213/12/2021CIUREA NR. 14, BL. Y2, SC. 2 - A.PSTRADA15421440CIUREA14Y222240
5131313/12/2021CIUREA NR. 14, BL. Y2, SC. 3 - A.PSTRADA14983903CIUREA14Y232240
5154813/12/2021CIUREA NR. 14, BL. Y2, SC. 4 - A.PSTRADA14001197CIUREA14Y242240
5154713/12/2021CIUREA NR. 2-4, BL. P6, SC. A+B - A.PSTRADACIUREA2-4P6 A+B9240
5094222/11/2021CIUREA NR. 9, BL. E2, SC. A+B - A.PSTRADA13587285CIUREA9E22240
5192821/12/2021CLOPOTULUI NR. 5 - A.PSTRADA34796721CLOPOTULUI52240
5061111.11.2021CLUCERU SANDU NR. 4, BL. 29C, SC. A+B+C - A.PSTRADA14112993CLUCERU SANDU429C18240
5186520/12/2021COBILITEI NR. 3INTRAREA44868736COBILITEI311.1
5217123/12/2021CODLEA NR. 1, BL. B18, SC. AALEEA21689928CODLEA1B186240
5192621/12/2021CODLEA NR. 2, BL. D1, SC. 1-4, SC. A+B+C+D - A.PALEEA13794574CODLEA2D18240
5183721/12/2021CODLEA NR. 3, BL. D7, SC. 1-6 - A.PALEEA26318947CODLEA3D712240
5192721/12/2021CODLEA NR. 4, BL. D3, SC. 1+2 - A.LALEEA44234798CODLEA4D34240
5040911.03.2021CODLEA NR. 6, BL. J3, SC. A+B - A.PALEEA13840697CODLEA6J34240
5032511.02.2021COLENTINA NR. 1, BL. 34, SC .1-8 - A.P.ȘOSEA12139968COLENTINA13432240
5024029/10/2021COLENTINA NR. 10, BL. 6, SC. A - A.P.ȘOSEA15315481COLENTINA1065240
5064411.12.2021COLENTINA NR. 10, BL. 6, SC. B - A.P.ȘOSEA15326235COLENTINA1063240
5254410.01.2022COLENTINA NR. 10, BL. 6, SC. C - A.P.ȘOSEACOLENTINA1064240
5064311.12.2021COLENTINA NR. 10, BL. 6, SC. D - A.P.ȘOSEA15315473COLENTINA1063240
5124112.06.2021COLENTINA NR. 11, BL. R26, SC. A+B - A.P.ȘOSEA14185871COLENTINA11R2610240
5121712.03.2021COLENTINA NR. 12, BL.58ȘOSEACOLENTINA12587240
5096924/11/2021COLENTINA NR. 14, BL. COLENTINA 14 - A.P.ȘOSEA18723396COLENTINA14COLENTINA 143240
5192320/12/2021COLENTINA NR. 15, BL. R25, SC. A+B - A.P.ȘOSEA13762530COLENTINA15R256240
5166116/12/2021COLENTINA NR. 16, BL.A1-A2, A3, A4, A5, A6,B1, B2, B3, B4, B5 - A.P.ȘOSEACOLENTINA16ROSE GARDEN55240
5034612.01.2021COLENTINA NR. 17, BL. OD41ȘOSEA13674594COLENTINA17OD413240
5134812.06.2021COLENTINA NR. 18, BL. 9A - A.P.ȘOSEA11970593COLENTINA189A7240
5196821/12/2021COLENTINA NR. 19, BL. OD57 - A.P.ȘOSEA32749391COLENTINA19OD574240
5169715/12/2021COLENTINA NR. 8, BL. 5, SC. 3 - A.P.ȘOSEA38293528COLENTINA8534240
5079918/11/2021COLENTINA NR. 8, BL. 5, SC. 4 - A.P.ȘOSEA28697308COLENTINA8543240
5139812.08.2021COLENTINA NR. 81, BL. 84/1, SC. 1 - A.P.ȘOSEA14016343COLENTINA8184/115240
5167215/12/2021COLENTINA NR. 81, BL. 84/1, SC. 2 - A.P.ȘOSEA14643391COLENTINA8184/124240
5033011.02.2021COLENTINA NR. 81, BL. 84/1, SC. 3 - A.P.ȘOSEA14123240COLENTINA8184/I35240
5032911.02.2021COLENTINA NR. 81, BL. 84/1, SC. 4 - A.P.ȘOSEA41796589COLENTINA8184/I45240
5100024/11/2021COLENTINA NR. 83, BL. 85, SC. 1-3 - A.P.ȘOSEA27919171COLENTINA858514240
5140712.07.2021COLENTINA NR. 85, BL. 86 - A.P.ȘOSEA24130741COLENTINA858610240
5062115/11/2021COLENTINA NR. 87, BL. 87, SC. A+B - A.P.ȘOSEA12899570COLENTINA878712240
5136612.06.2021COLENTINA NR. 89, BL. 88, SC. 1 - A.P.ȘOSEA14368925COLENTINA89884240
5192120/12/2021COLENTINA NR. 9, BL. OD56 - A.P.ȘOSEA12238848COLENTINA9OD 563240
5026711.01.2021COLENTINA NR. 93, BL. 92, SC. A - A.P.ȘOSEA26510887COLENTINA93925240
5038111.03.2021COLENTINA NR. 93, BL. 92, SC. B - A.P.ȘOSEA18105735COLENTINA93924240
5025929/10/2021COLENTINA NR. 95, BL. 93 - A.P.ȘOSEACOLENTINA5240
5021129/10/2021COLENTINA NR. 97, BL. 94AȘOSEA13424857COLENTINA4240
5022829/10/2021ARMENEASCĂ NR. 43 - A.LSTRADA146354372240
5212728/12/2021ARMENEASCĂ NR.17A , MELNICIUC A.- A.L.STRADAARMENEASCA17A3240
5219424/12/2021AROMEI NR. 1, BL. L4, SC. A+B - A.PSTRADA38371626AROMEI1L45240
5114126/11/2021AROMEI NR. 3, BL. L3 A, SC. A+B - A.L.STRADA12616650AROMEI3L34240
5193021/12/2021ATLEȚILOR NR. 1A - A.PSTRADA33205215ATLETILOR1A3240
5246502.02.2022AUREL VLAICU NR. 107 - A.PSTRADAAUREL VLAICU1075240
5200527/12/2021AUREL VLAICU NR. 130 - A.LAUREL VLAICU1302240
5243331/12/2021AUREL VLAICU NR. 147, BL. 20, SC. 1+2STRADA14045398AUREL VLAICU147204120
5160214/12/2021AUREL VLAICU NR. 149, BL. 19A - A.P.STRADAAUREL VLAICU14919A4240
5088322/11/2021AUREL VLAICU NR. 166, BL. 166, SC. 1 - A.P.STRADA14136569AUREL VLAICU166AV2240
5215527/12/2021AUREL VLAICU NR. 34 - A.LSTRADA13644119AUREL VLAICU342240
5254025.03.2022AUREL VLAICU NR. 35, BL. AUREL VLAICU 35 - A.PSTRADAAUREL VLAICU35CORP D2240
5190517/12/2021AUREL VLAICU NR. 39 - A.PSTRADA15242452AUREL VLAICU394240
5177922/12/2021AUREL VLAICU NR. 42-46 - A.PSTRADAAUREL VLAICU42/464240
5238031/12/2021AUREL VLAICU NR. 81 - A.PSTRADA38585530AUREL VLAICU811240
5193321/12/2021AUREL VLAICU NR. 83 - A.PSTRADA25653765AUREL VLAICU833240
5122112.02.2021AUREL VLAICU NR. 88-90STRADA41817851AUREL VLAICU88-903240
5155814/12/2021AURULUI NR. 12, BL. M4 - A.PSTRADA31128302AURULUI12M47240
5182717/12/2021AURULUI NR. 16, BL. M3 - A.PSTRADA14380996AURULUI16M310240
5036711.03.2021AURULUI NR. 18, BL. M2, SC. A+B+C - A.PSTRADA13817384AURULUI18M211.1
5048311.08.2021AURULUI NR. 20, BL. M1, SC. A+B - A.PSTRADA11026510AURULUI20M121.1
5237729/12/2021AUSTRULUI NR. 1, Bl. AUSTRULUI 1, SC. 1 - A.PSTRADAAUSTRULUI13240
5235730/12/2021AUSTRULUI NR. 12 BL. ASTRADA17681454AUSTRULUI12A3240
5254730.03.2022AUSTRULUI NR. 634213488AUSTRULUI64240
5243218/01/2022AUSTRULUI NR. 31- A.LSTRADAAUSTRULUI312240
5229430/12/2021AVRAM IANCU NR. 30 - A.PSTRADAAVRAM IANCU304120
5181817/12/2021AVRIG NR. 10, TRONSON A, TRONSON B - A.PSTRADA32507800AVRIG1011240
5100923/11/2021AVRIG NR. 14 - A.PSTRADA30348253AVRIG144240
5052111.08.2021AVRIG NR. 14, BL. P6, SC. 1+2+3 - A.PALEEA13111566AVRIG14P68240
5014927/10/2021AVRIG NR. 16, BL. P30 - A.P.ALEEAAVRIG16P307240
5039411.08.2021AVRIG NR. 21-31, BL. U2, SC. A+B - A.PSTRADA14142269AVRIG21-31U27240
5082118/11/2021AVRIG NR. 23A-25A, BL. 23A-25A - A.PSTRADA35757062AVRIG23A-25A23A-25A5240
5025311.02.2021AVRIG NR. 24, BL. P19, SC. A - A.PSTRADA12822307AVRIG24P194240
5027611.03.2021AVRIG NR. 24, BL. P19, SC. B - A.PSTRADA12822293AVRIG24P193240
5237501.05.2022AVRIG NR. 24, BL. P19, SC. C - A.PSTRADA12822285AVRIG24P195240
5089719/11/2021AVRIG NR. 26, BL. P18, SC. A - A.PSTRADA14070006AVRIG26P186240
5005322/10/2021AVRIG NR. 26, BL. P18, SC. B - A.PSTRADA#REF!5240
5169815/12/2021AVRIG NR. 26, BL. P18, SC. C - A.PSTRADA14070022AVRIG26P186240
5002425/10/2021AVRIG NR. 28, BL. P18 BIS SC. 1 - A.P.STRADA#REF!8240
5164715/12/2021AVRIG NR. 29BSTRADA40964579AVRIG29B6240
5154113/12/2021AVRIG NR. 3 BL.1 - A.PALEEA35227570AVRIG316240
5123212.03.2021AVRIG NR. 30, BL. P33A - A.PSTRADA14131006AVRIG30P33A4240
5204022/12/2021AVRIG NR. 33, BL. 440 - A.PSTRADAAVRIG334404240
5100223/11/2021AVRIG NR. 35, BL. 441 - A.PSTRADAAVRIG3544114240
5122012.06.2021AVRIG NR. 37, BL. 442 - A.PSTRADA11261290AVRIG374424240
5166216/12/2021AVRIG NR. 39, BL. 461- A.P.STRADAAVRIG3946115240
5002525/10/2021AVRIG NR. 41, BL. 460, SC. 1 - A.PSTRADA#REF!6240
5028411.01.2021AVRIG NR. 54, BL. O15, SC.1 - A.PSTRADA150310997240
5244131/12/2021AVRIG NR. 56, BL. O16 - A.PSTRADA14607259AVRIG56O-164240
5206621/12/2021AVRIG NR. 58, BL. O17 - A.PSTRADAAVRIG58O177240
5025511.02.2021AVRIG NR. 6, BL. P4, SC. 1 + 2 - A.PALEEA12822404AVRIG6P48240
5070818/11/2021AVRIG NR. 6, BL. P4, SC. 3 - A.PALEEA12755968AVRIG6P434240
5119412.01.2021AVRIG NR. 60, BL. O18 - A.PSTRADA16655732AVRIG60O185240
5119312.01.2021AVRIG NR. 62, BL. O19, SC. 1 - A.PSTRADAAVRIG62O1916240
5119112.01.2021AVRIG NR. 63, BL. E2, SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - A.PSTRADA11330080AVRIG63E213240
5037311.05.2021AVRIG NR. 64, BL. O20 - A.PSTRADA31115833AVRIG64O205240
5153016/12/2021AVRIG NR. 8 - A.P.STRADA36097401AVRIG82240
5025111.02.2021AVRIG NR. 8, BL. P19 BIS - A.PALEEA14045347AVRIG8P19BIS5240
5039311.08.2021AVRIG NR. 9-19, BL. U1, SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6 - A.PSTRADA11970480AVRIG9 , 19U121240
5030511.02.2021AVRIG NR.10,BL. P5, SC. 1+2+3 - A.PALEEA123456762AVRIG10P512240
5246227/01/2022AZOTULUI NR. 1AZOTULUI11240
5171816/12/2021AZOTULUI NR. 3, BL. 33D, SC. A+B - A.PSTRADAAZOTULUI333D10240
5219624/12/2021BACH JOHANN SEBASTIAN NR. 1, BL. 7/3, SC. A+B - A.PSTRADA18368266BACH JOHANN SEBASTIAN17/33240
5226528/12/2021BACH JOHANN SEBASTIAN NR. 11, BL. 11 - A.PSTRADA25197944BACH JOHANN SEBASTIAN111240
5242817/01/2022BACH JOHANN SEBASTIAN NR. 12, BL.12 - A.PSTRADA21262802BACH JOHANN SEBASTIAN12122240
5130213/12/2021BACH JOHANN SEBASTIAN NR. 13, BL. 3S, SC. A+B - A.LSTRADABACH JOHANN SEBASTIAN132240
5227128/12/2021BACH JOHANN SEBASTIAN NR. 14STRADABACH JOHANN SEBASTIAN141240
5219524/12/2021BACH JOHANN SEBASTIAN NR. 1A , BL. 8/5, 5 SCĂRI - A.PSTRADA29116357BACH JOHANN SEBASTIAN1A8/54240
5087319/11/2021BACH JOHANN SEBASTIAN NR. 3, BL. 9, SC. A+B - A.PSTRADA21689910BACH JOHANN SEBASTIAN393240
5219727/12/2021BACH JOHANN SEBASTIAN NR. 4, BL. *, SC. A+B+C - A.LSTRADABACH JOHANN SEBASTIAN443240
5045711.05.2021BACH JOHANN SEBASTIAN NR. 5, BL. BACH 5 - A.PSTRADA15242444BACH JOHANN SEBASTIAN53240
5035011.05.2021BACH JOHANN SEBASTIAN NR. 7, BL. 7 - A.PSTRADA13975201BACH JOHANN SEBASTIAN73240
5222627/12/2021BACH JOHANN SEBASTIAN NR. 9, BL. BACH 9 - A.PSTRADA14826933BACH JOHANN SEBASTIAN94240
5170915/12/2021BACILA VASILE MR. NR 28-30 BL TR1A-2ASTRADA26280168VASILE BACILA28-30TR1A-2A6.5240
5128112.06.2021BADEA CARTAN NR. 13STRADA325153331BADEA CARTAN13URBAN SPACES4240
5223528/12/2021BADEA CÂRŢAN NR. 64, BL. 40 BIS - A.PSTRADABADEA CARTAN6440 BIS5240
5236401.03.2022BADEA CÂRŢAN NR. 66, BL. 40, SC. A - A.PSTRADA14235295BADEA CARTAN66405240
5200322/12/2021BADEA CÂRŢAN NR. 67, BL. 37A, SC. 1 - A.PSTRADABADEA CARTAN6737A4240
5027211.03.2021BAIA DE ARAMĂ NR. 1, BL. A, VIVENDA RESIDENCIAS CLĂDIREA A - A.PSTRADA29285658BAIA DE ARAMA1A8240
5027111.03.2021BAIA DE ARAMĂ NR. 1, VIVENDA RESIDENCIAS CLĂDIREA B - A.PSTRADA29285640BAIA DE ARAMA1B10240
5027011.03.2021BAIA DE ARAMĂ NR. 1, VIVENDA RESIDENCIAS CLĂDIREA C - A.PSTRADA29285631BAIA DE ARAMA1C10240
5033111.03.2021BAICULUI NR. 1, BL. 401A - A.PSTRADA27206976BAICULUI1401A12240
5144212.08.2021BAICULUI NR. 10, BL. 5B - A.P.STRADA14240011BAICULUI105B4240
5116412.01.2021BAICULUI NR. 12, BL. 5A - A.PSTRADA18434053BAICULUI125A4240
5040211.03.2021BAICULUI NR. 2, BL. 1A, SC. 1 - A.PSTRADA14103618BAICULUI21A4240
5040311.03.2021BAICULUI NR. 4, BL. 2 - A.PSTRADA14128639BAICULUI424240
5092822/11/2021BAICULUI NR. 59, BL. 83, SC. 1 - A.PSTRADA30002348BAICULUI598313240
5198723/12/2021BAICULUI NR. 59, BL. 83, SC. 2 - A.PSTRADABAICULUI598323240
5036311.03.2021BAICULUI NR. 6, BL. 3A - A.PSTRADA24694252BAICULUI6344240
5126512.06.2021BAICULUI NR. 61, BL. 80 - A.PSTRADA14498518BAICULUI61803240
5223728/12/2021BAICULUI NR. 65-67, BL. 1 (BLOC ANL) - A.PSTRADABAICULUI65-6712240
5223127/12/2021BAICULUI NR. 65-67, BL. 2 - A.PSTRADABAICULUI65-6722240
5224628/12/2021BAICULUI NR. 65-67, BL. 3 (BLOC ANL) - A.PSTRADABAICULUI65-6732240
5190720/12/2021BAICULUI NR. 65-67, BL. 4 (BLOC ANL) - APSTRADA14847251BAICULUI65-6742240
5033211.03.2021BAICULUI NR. 8, BL. 4, SC. 1 - A.PSTRADA14342933BAICULUI845240
5216328/12/2021BAICULUI NR. 83, BL. 81, SC. 1+2 - A.PSTRADA15581130BAICULUI83815240
5137512.06.2021BĂNEASA ANCUŢA NR. 6 - A.PSTRADABANEASA ANCUTA67240
5176616/12/2021BANIŢEI NR. 1, BL. OD59, SC. B+C - A.PSTRADA12316369BANITEI1OD59 B+C10240
5127912.06.2021BARBU MUMULEANU NR. 14STRADA41939661BARBU MUMULEANU14URBAN SPACES4240
5158730/11/2021BARBU VĂCĂRESCU NR. 137STRADA14060789BARBU VACARESCU1373240
5181517/12/2021BARBU VĂCĂRESCU NR. 139, BL. 87 - A.PSTRADABARBU VACARESCU1398710240
5034511.03.2021BARBU VĂCĂRESCU NR. 141, SC. A + B - A.PSTRADA18368332BARBU VACARESCU1412240
5243131/12/2021BARBU VĂCĂRESCU NR. 145 - A.PSTRADABARBU VACARESCU1458240
5094722/11/2021BARBU VĂCĂRESCU NR. 149, BL. 68, SC. A, B, C, D - A.PSTRADA13752676BARBU VACARESCU149686240
5193221/12/2021BARBU VĂCĂRESCU NR. 151, BL. BV 151 - A.PSTRADABARBU VACARESCU151BV1512240
5221128/12/2021BARBU VĂCĂRESCU NR. 153, BL. 15 - A.PSTRADABARBU VACARESCU1532240
5207322/12/2021BARBU VĂCĂRESCU NR. 155, BL. *, SC. A+BSTRADA18723361BARBU VACARESCU1552240
5227330/12/2021BARBU VĂCĂRESCU NR. 155A - A.PSTRADABARBU VACARESCU155A1240
5248416/02/2022BARBU VĂCĂRESCU NR. 161STRADABARBU VACARESCU1611240
5147612.10.2021BARBU VĂCĂRESCU NR. 4, BL. 1, SC. 1 - A.PSTRADABARBU VACARESCU4112.5240
5219324/12/2021BARBU VĂCĂRESCU NR. 4, BL. 1, SC. 2 - A.PSTRADA14298021BARBU VACARESCU4123240
5202530/12/2021CONSTANTIN NACU NR. 2 SC. 1-A.P.STRADACONSTANTIN NACU21240
5245717/12/2021CONSTANTIN GEORGIAN NR. 18CONSTANTIN GEORGIAN18181120
5245927/01/2022CONSTANTIN KIRITESCU NR. 10-12CONSTANTIN KIRITESCU10-1210-124240
50300.112.10.2021CONSTANTIN NACU NR. 4 - A.PSTRADACONSTANTIN NACU41240
5151028/12/2021CONSTANTIN NACU NR. 7 -A.L.STRADACONSTANTIN NACU72240
5176216/12/2021CONSTANTIN NACU NR. 8 - A.LSTRADACONSTANTIN NACU82240
5049911.11.2021CONSTANTIN ZLĂTESCU MEDIC NR. 30, BL. V5, SC. A - A.PSTRADA14128698CONSTANTIN ZLATESCU30V54240
5071816/11/2021CONSTANTIN ZLĂTESCU MEDIC NR. 31, BL. V4 - A.PSTRADA14117214CONSTANTIN ZLATESCU31V413240
5248315/02/2022CORABIA NR. 45 - A.PSTRADACORABIA451.5240
5183017/12/2021CORAVU ION MAIOR NR. 1-7, BL. C4, SC. A - A.PSTRADACORAVU ION MAIOR1-7C44240
5203622/12/2021CORAVU ION MAIOR NR. 1-7, BL. C4, SC. B - A.PSTRADACORAVU ION MAIOR1-7C42240
5203722/12/2021CORAVU ION MAIOR NR. 17-23, BL. C6, 2 SCĂRI - A.PSTRADA17350337CORAVU ION MAIOR17-23C66240
5153112.11.2021CORAVU ION MAIOR NR. 27, BL. P2 - A.PSTRADA13915366CORAVU ION MAIOR27P23240
5082919/11/2021CORAVU ION MAIOR NR. 30, BL. G3, SC.1 - A.PSTRADA13794604CORAVU ION MAIOR30G312240
5241231/12/2021CORAVU ION MAIOR NR. 31-33, BL. P3A-P3B - A.PSTRADA14387684CORAVU ION MAIOR31-33P3A-P3B4240
5223628/12/2021CORAVU ION MAIOR NR. 39-43, BL. G2 - A.PSTRADA28960985CORAVU ION MAIOR39-43G211.1
5134912.06.2021CORAVU ION MAIOR NR. 4 - 6 , 2 blocuri lipite cu o scara de acces - A.PSTRADA38475686CORAVU ION MAIOR4-64240
5117130/11/2021CORAVU ION MAIOR NR. 45-49, BL. H2 - A.PSTRADA2771554CORAVU ION MAIOR45-49H25240
5096824/11/2021CORAVU ION MAIOR NR. 51, BL. 51 , SC. A - K - A.PSTRADA18849212CORAVU ION MAIOR515111120
5200827/12/2021CORAVU ION MAIOR NR. 55, BL. 55, SC. A +B+C+D+ E - A.P.STRADACORAVU ION MAIOR55553240
5217623/12/2021CORAVU ION MAIOR NR. 57, BL. MC57 - A.PSTRADACORAVU ION MAIOR57MC576240
5086119/11/2021CORAVU ION MAIOR NR. 9-15, BL. C5, SC. A - A.PSTRADA28384017CORAVU ION MAIOR9 , 15C53240
5086219/11/2021CORAVU ION MAIOR NR. 9-15, BL. C5, SC. B - A.PSTRADA28383984CORAVU ION MAIOR9 , 15C53240
5249416.03.2022CORBENI NR. 35 -A.L.STRADACORBENI355240
5157713/12/2021CORBENI NR. 36 - A.PSTRADA37753431CORBENI361240
5184922/12/2021CORBENI NR. 37 -A.L.STRADACORBENI371240
5040611.03.2021COSTACHE CONACHI NR. 10, BL. 6B, SC. 1 - A.LSTRADA44270120COSTACHE CONACHI106B12240
5000421/10/2021COSTACHE CONACHI NR. 12, BL. 6C - A.PSTRADACOSTACHE CONACHI7240
5126312.03.2021COSTACHE CONACHI NR. 14, BL. 7A - A.PSTRADA13752722COSTACHE CONACHI147A7240
5144512.08.2021COSTACHE CONACHI NR. 2, BL. 5C - A.PSTRADACOSTACHE CONACHI25C7240
5144412.08.2021COSTACHE CONACHI NR. 4, BL. 5D, SC. 1 - A.PSTRADACOSTACHE CONACHI45D6240
5041011.05.2021COSTACHE CONACHI NR. 6, BL. 5E - A.PSTRADA16594325COSTACHE CONACHI65E6240
5136012.06.2021COSTACHE CONACHI NR. 8, BL. 6A - A.PSTRADA12931878COSTACHE CONACHI86A8240
5200724/12/2021COZIA NR. 30, BL. ALEEA COZIA 30 - A.PALEEACOZIA302240
5069217/11/2021CREMENIŢA NR. 2, BL. A - A.PSTRADA14117249CREMENITA2A15240
5221827/12/2021CREMENITA NR. 21 BLOC 1STRADACREMENITA21121.1
5202322/12/2021CREMENIŢA NR. 38 - A.PSTRADA36835187CREMENITA381240
5252819.12.2021CREMENITA NR. 2941919541CREMENITA294240
5139312.07.2021CREMENIŢA NR. 4, BL. B, SC. A - A.L.STRADA33767442CREMENITA4B6240
5217224/12/2021CREMENITA NR. 5STRADACREMENITA55240
5073116/11/2021CREMENIŢA NR. 6, BL. C, SC. 1 - A.L.STRADA30234526CREMENITA6C15240
5168517/12/2021BARBU VĂCĂRESCU NR. 4, BL. 1, SC. 3 - A.P.STRADA13863402BARBU VACARESCU4133240
5028311.01.2021BARBU VĂCĂRESCU NR. 4, BL. 1, SC. 4 - A.PSTRADA148073114240
5250314/02/2022BARBU VĂCĂRESCU NR. 44, BL. 7 , "BEVETEI" - A.PSTRADA11481740BARBU VACARESCU4476120
5183621/12/2021BARBU VĂCĂRESCU NR. 6, BL. 2, SC. 1 - A.PSTRADA13347991BARBU VACARESCU6214240
5163015/12/2021BARBU VĂCĂRESCU NR. 6, BL. 2, SC. 2 - A.P.STRADA14847243BARBU VACARESCU6222240
5183521/12/2021BARBU VĂCĂRESCU NR. 6, BL. 2, SC. 3 - A.PSTRADA13739669BARBU VACARESCU6234240
5079117/11/2021BARBU VĂCĂRESCU NR. 6, BL. 2, SC. 4 - A.PSTRADA14847260BARBU VACARESCU6243240
5153213/12/2021BASARABIA NR. 108, BL. L9 - A.P.BULEVARD12988661BASARABIA108L92240
5216623/12/2021BASARABIA NR. 110, BL. L8, SC. A - A.P.BULEVARD14387706BASARABIA110L84240
5044311.04.2021BASARABIA NR. 110, BL. L8, SC. B - A.P.BULEVARD14550080BASARABIA110L84240
5006925/10/2021BASARABIA NR. 112, BL. L7 - A.PBULEVARD#REF!4240
5084218/11/2021BASARABIA NR. 114, BL. L13A - A.PBULEVARD22286591BASARABIA114L13A5240
5157015/12/2021BASARABIA NR. 116, BL. L13B, SC. A+B - A.PBULEVARDBASARABIA116L13 B8240
5094322/11/2021BASARABIA NR. 118, BL. L13C - A.PBULEVARD18669670BASARABIA118L13C2240
5180917/12/2021BASARABIA NR. 118, BL. L13D, SC. A - A.PBULEVARDBASARABIA118L19C4240
5151312.10.2021BASARABIA NR. 124-126 - A.PBULEVARDBASARABIA124-1262120
5094022/11/2021BASARABIA NR. 178, BL. G10 - A.PBULEVARD14103626BASARABIA178G103240
5208823/12/2021BASARABIA NR. 184A, BL. G10, SC. A - A.PBULEVARD16037936BASARABIA184AG10A8240
5141312.10.2021BASARABIA NR. 184B, BL. G9A, SC. 1 - A.PBULEVARD26510828BASARABIA184BG9A3240
5205822/12/2021BASARABIA NR. 186-192, BL. G9, SC. A - A.PBULEVARD12332305BASARABIA186-192G95240
5093622/11/2021BASARABIA NR. 192-198, BL. A, SC. A+B+C+D - A.PBULEVARD14102612BASARABIA192-198A16240
5093822/11/2021BASARABIA NR. 200, BL. B, SC. A+B+C+D - A.PBULEVARD14903807BASARABIA200B16240
5067111.12.2021BASARABIA NR. 202-208, SC. G7 - A.PBULEVARD16735165BASARABIA202-208G74240
5070215/11/2021BASARABIA NR. 208A, BL. 1 TITAN - A.PBULEVARD12400566BASARABIA208A1 TITAN4240
5093722/11/2021BASARABIA NR. 208B, BL. 2 TITAN - A.PBULEVARD12238864BASARABIA208B2 TITAN4240
5117912.01.2021BASARABIA NR. 208C, BL. G7 BIS - A.PBULEVARD14455240BASARABIA208CG7 BIS6240
5229731/12/2021BASARABIA NR. 210-216, BL. M15 - A.PBULEVARDBASARABIA210-216M1512240
5103725/11/2021BASARABIA NR. 222, BL. M 11, SC. 1-5 - A.PBULEVARD13552775BASARABIA222M1110240
5026629/10/2021BASARABIA NR. 222, BL. M14 , 3 SCĂRI - A.PBULEVARD169644106240
5211827/12/2021BASARABIA NR. 234-236, BL. MC17/MC17A, SC. 1+2 - A.PBULEVARDBASARABIA234-236MC17-MC17A10240
5094122/11/2021BASARABIA NR. 28, BL. 31 SC. A+B - A.PBULEVARD13164706BASARABIA28317240
5164315/12/2021BASARABIA NR. 42, BL. 32, SC. A+B - A.PBULEVARD31243980BASARABIA423210240
5254528.03.2022BASARABIA NR. 47, BL. 1 - A.L.BULEVARDBASARABIA473240
5253016.03.2022BASARABIA NR. 47, BL. 2 , SC.1 - A.P.BULEVARD33627171BASARABIA4723240
5117812.01.2021BASARABIA NR. 52, BL. 33, SC. A+B - A.PBULEVARD13691498BASARABIA523310240
5108425/11/2021BASARABIA NR. 53, BL. M21 - A.PBULEVARD14060711BASARABIA53M215240
5064111.11.2021BASARABIA NR. 55, BL. M22, SC. A - A.PBULEVARD15186042BASARABIA55M224240
5083019/11/2021BASARABIA NR. 55, BL. M22, SC. B - A.PBULEVARD18567688BASARABIA55M223240
5053011.11.2021BASARABIA NR. 55, BL. M22, SC. C - A.PBULEVARD15186050BASARABIA55M224240
5222230/12/2021BASARABIA NR. 57, BL. M27, SC. A+B+C - A.PBULEVARD18477330BASARABIA57M279240
5217827/12/2021BASARABIA NR. 59, BL. M27A - A.PBULEVARD14635402BASARABIA59M27A4240
5091219/11/2021BASARABIA NR. 61, BL. M29, SC. A - A.PBULEVARD24373201BASARABIA61M293240
5103825/11/2021BASARABIA NR. 62, BL. 34 - A.PBULEVARD14882364BASARABIA623410240
5198522/12/2021BASARABIA NR. 63, BL. M28 - A.PBULEVARDBASARABIA63M284240
5041811.04.2021BASARABIA NR. 65, BL. M29A - A.PBULEVARD14545105BASARABIA65M29A3240
5189220/12/2021BASARABIA NR. 67, BL. A16 - A.PBULEVARD14478421BASARABIA67A164240
5146212.09.2021BASARABIA NR. 68, BL. 35 - A.PBULEVARDBASARABIA683510240
5206823/12/2021BASARABIA NR. 69, BL. A16A - A.P.BULEVARDBASARABIA69A16A4240
5198422/12/2021BASARABIA NR. 71, BL. A17 - A.PBULEVARDBASARABIA71A175240
5204323/12/2021BASARABIA NR. 73, BL. A18 - A.PBULEVARD15357266BASARABIA73A184240
5048211.08.2021BASARABIA NR. 75, BL. A18A - A.PBULEVARD21689901BASARABIA75A18A8240
5190320/12/2021BASARABIA NR. 76, BL. LOT 4- A.PBULEVARDBASARABIA76LOT 42120
5110630/11/2021BASARABIA NR. 77, BL. A19 TITANII - A.PBULEVARD18131475BASARABIA77A19 TITANII4240
5103625/11/2021BASARABIA NR. 78, BL. 36 - A.PBULEVARD14114790BASARABIA78366240
5254813.12.2021BASARABIA NR. 79, BL. A20, SC. A - A.PBULEVARD14075020BASARABIA79A204240
5167016/12/2021BASARABIA NR. 81, BL. A20A, SC. 1 - A.PBULEVARDBASARABIA81A20A6240
5057315/11/2021BASARABIA NR. 83, BL. MR1 - A.PBULEVARD16142133BASARABIA83MR14240
5070315/11/2021BASARABIA NR. 85, BL. MR2, SC. 1+2 - A.PBULEVARD13955131BASARABIA85MR28240
5047811.08.2021BASARABIA NR. 87, BL. MR3 - A.PBULEVARD14297921BASARABIA87MR34240
5141212.09.2021BASARABIA NR. 90, BL. A2 (Basarabia-Bucovina) (n. 84 - BL. B2, n. 86 -BL. A3, n. 88 - BL. C2+D3+D4, n. 92 - BL. C1+D1+D2, n. 96 - BL. B1) - A.PBULEVARD29209774BASARABIA84-98BASARABIA-BUCOVINA A237240
5167917/12/2021DOAMNA GHICA NR. 83, BL. 63, SC. 1+2 - A.PSTRADA14076360DOAMNA GHICA83638240
5252411.03.2022DOAMNA GHICA NR. 187A45576667DOAMNA GHICA187A2240
5037411.05.2021DOBRINA NR. 12, BL. 49D1 - A.PALEEA14980567DOBRINA1249D1112240
5183121/12/2021DOBRINA NR. 2, BL. 49, SC. 1 - A.PALEEA27786270DOBRINA24914240
5061211.12.2021DOBRINA NR. 2, BL. 49, SC. 2 - A.PALEEA277862288DOBRINA24923240
5060811.11.2021DOBRINA NR. 4, BL. 49, SC. 1 - A.PALEEA23973003DOBRINA249B13240
5018627/10/2021DOBRINA NR. 4, BL. 49B, SC. 2 - A.PALEEA#REF!7240
5133912.06.2021DOBRINA NR. 5, BL. D12 - A.PALEEA16735173DOBRINA5D125240
5085822/11/2021DOBRINA NR. 6, BL. 49C, SC. A - A.PALEEA35450318DOBRINA649C12240
5037211.05.2021DOBRINA NR. 6, BL. 49C, SC. B - A.PALEEA35450350DOBRINA649C3240
5047427/10/2021DOBRINA NR. 6, BL. 49C, SC. C - A.PALEEA241802006240
5054611.10.2021DOBRINA NR. 7, BL. D10 - A.PALEEA14263651DOBRINA7D10110240
5165015/12/2021DOBRINA NR. 8, BL. 49C1 - A.PALEEA1462584DOBRINA849C18240
5116612.03.2021DOBROEŞTI NR. 10, BL. H2 - A.P.ȘOSEA14075046DOBROESTI10H27240
5196522/12/2021DOBROEŞTI NR. 12, BL. H3 - A.P.ȘOSEA18049449DOBROESTI12H36240
5241731/12/2021DOBROEŞTI NR. 14, BL. H15 - A.P.ȘOSEADOBROESTI14H154240
5005526/10/2021DOBROEŞTI NR. 16, BL. H16, SC. A+B - A.P.ȘOSEA#REF!6240
5006126/10/2021DOBROEŞTI NR. 18, BL. H17 - A.P.ȘOSEA#REF!2240
5224529/12/2021DOBROEŞTI NR. 25P, BL.1, SC. 1 - A.P.ȘOSEA36509855DOBROESTI25 P9240
5032411.02.2021DOBROEŞTI NR. 55-65 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ESTIC PARK - A.P.ȘOSEADOBROEŞTI55-6571.1
5006227/10/2021DOBROEŞTI NR. 8, BL. H1 - A.P.ȘOSEA#REF!7240
5005925/10/2021DOBROEŞTI NR.7 ATLANTIS COMPLEX REZIDENŢIAL ATLANTIS - PATRU BLOCURI- A.P.ȘOSEA#REF!71.1
5128012.06.2021DOGARILOR NR. 26-28-30- A.P.STRADA32515331DOGARILOR26-3010240
5141812.10.2021DRAGOS VODA NR. 17ST42890729DRAGOS VODA172240
5057617/11/2021DRAGOŞ VODĂ NR. 47 - A.PSTRADA36931735DRAGOS VODA471240
5125212.02.2021DRAGOŞ VODĂ NR. 82, SC. A+B - A.P.STRADA36313211DRAGOS VODA825240
5215627/12/2021DROBETA NR. 1STRADA18190226DROBETA13240
5120412.01.2021DROBETA NR. 15DROBETA152120
5145212.09.2021DROBETA NR. 19A, BL. DROBETA NR. 19A - A.PSTRADA14530791DROBETA19A8240
5152212.10.2021DROBETA NR. 7, BL. DROBETA 7, SC.1 - A.PSTRADA17681420DROBETA7DROBETA NR. 72240
5237328/12/2021DUMBRAVA ROŞIE NR. 13A, BL. A-B (O SCARĂ ESTE PE STR. AUREL VLAICU NR. 28 - A.PSTRADADUMBRAVA ROSIE13AA-B5240
5198122/12/2021DUMBRAVA ROŞIE NR. 16 MOLDOVEANU MARI - A.LSTRADADUMBRAVA ROSIE164240
5172621/12/2021ELECTRONICII NR. 5ȘOSEA43115756ELECTRONICII51240
5052211.09.2021ELENA NR. 2, BL. OD7C, SC. 1 - A.P.STRADA12722030ELENA2OD7C16240
5052311.09.2021ELENA NR. 4, BL. OD7B - A.PSTRADA14060851ELENA4OD7B3240
5112629/11/2021BASARABIA NR. 96BBULEVARD25010603BASARABIA96B6240
5117712.01.2021BASARABIA NR.10 - A.P.BULEVARD30566436BASARABIA102240
5213501.03.2022BASARABIA NR.100-106, BL. A4, B3, D5, E2 - A.PBULEVARD14136518BASARABIA100-106A4+B3+D5+E271.1
5091712.02.2021BATIŞTEI NR. 16A, BL. 16A - A.PSTRADA26423225BATISTEI16 A16 A3240
5211723/12/2021BATIȘTEI NR. 26 - A.PSTRADABATISTEI263240
5252108.03.2022BATIŞTEI NR. 35 - A.LSTRADABATISTEI353240
5093922/11/2021BATIŞTEI NR. 37 - A.L.STRADA14103596BATISTEI374240
5185022/12/2021BATIŞTEI NR. 5 - A.PSTRADA11641353BATISTEI53240
5118130/11/2021BATIŞTEI NR. 9, BL.1 - A.PSTRADA11308341BATISTEI97240
5087219/11/2021BEETHOVEN LUDWIC VAN NR. 1, SC. A+B - A.PSTRADA14627205BEETHOVEN LUDWIC VAN12240
5026529/10/2021BERECHET NR. 9, BL. T31A - A.PSTRADA128996027240
5017627/10/2021BISERICA MĂRCUŢA NR. 1, BL. 34 - A.P.STRADA29305887BISERICA MARCUTA1347240
5128912.03.2021BISERICA MĂRCUŢA NR. 3, BL.33 BIS, SC. 1+2 - A.PSTRADA24880972BISERICA MARCUTA335 BIS10240
5128812.03.2021BISERICA MĂRCUŢA NR. 5, BL. 35A, SC. 1+2 - A.PSTRADA18967510BISERICA MARCUTA535 A8240
5130512.08.2021BISTRICIOARA NR. 10, BL. 43, SC. 1+2 - A.PALEEA30961273BISTRICIOARA10434240
5162315/12/2021BISTRICIOARA NR. 12, BL. 68, SC. 1 - A.PALEEA14513537BISTRICIOARA126812240
5153615/12/2021BISTRICIOARA NR. 12, BL. 68, SC. 2 - A.PALEEA31125640BISTRICIOARA126822240
5182017/12/2021BISTRICIOARA NR. 14, BL. 67, SC. 1+2 - A.PALEEA12376859BISTRICIOARA14672240
5056111.10.2021BISTRICIOARA NR. 16, BL. 66 - A.P.ALEEA14771447BISTRICIOARA16662240
5187521/12/2021BISTRICIOARA NR. 18, BL. 65, SC. A+B - A.P.ALEEABISTRICIOARA18654240
5130612.08.2021BISTRICIOARA NR. 2, BL. 49 - A.P.ALEEA18600750BISTRICIOARA2492240
5072611.03.2021BISTRICIOARA NR. 4, BL. 48, SC. A - A.P.ALEEA14256247BISTRICIOARA44812240
5125912.03.2021BISTRICIOARA NR. 6, BL. 45, SC. 1 - A.LALEEA30961265BISTRICIOARA6452240
5118823/11/2021BISTRICIOARA NR. 8, BL. 44, SC. 1+2 - A.PALEEABISTRICIOARA8444240
5249316.03.2022BOCŞA NR. 3, BL. BOCȘA 3, SC. 1 - A.LSTRADABOCSA33240
5241131/12/2021BODEŞTI NR. 1, BL. K6 - A.PSTRADA18835545BODESTI1K65240
5037011.04.2021BODEŞTI NR. 2, BL. 29B, SC. A+B+C+D+E - A.PSTRADA14582642BODESTI229B28240
5036911.04.2021BODEŞTI NR. 3, BL. K7 - A.PSTRADA90401014260BODESTI3K75240
5189421/12/2021BODEŞTI NR. 5, BL. K8, SC. A - A.PSTRADA14130973BODESTI5K86240
5222331/12/2021BODEŞTI NR. 7, BL. K9 - A.PSTRADA16850806BODESTI7K94240
5241031/12/2021BODEŞTI NR. 9, BL. 29A, SC. A+B +C - A.PSTRADABODESTI929A20120
5159214/12/2021BRAŞOVENI NR. 1, BL. 20, SC. 1 - A.PALEEA34115099BRASOVENI1203240
5154413/12/2021BRAŞOVENI NR. 1, BL. 3, SC. A.+B - A.PSTRADA17570669BRASOVENI136240
5134312.06.2021BRAŞOVENI NR. 2, BL. 19, SC. A - A.PSTRADA28502180BRASOVENI2194240
5028911.02.2021BRAŞOVENI NR. 26, BL. 5, SC. 1 - A.PSTRADA26219820BRASOVENI26513240
5066815/11/2021BRAŞOVENI NR. 26, BL. 5, SC. 2 - A.PSTRADA18938360BRASOVENI26524240
5074416/11/2021BRAŞOVENI NR. 3, BL. 18, SC. A - A.PALEEA16070878BRASOVENI3184120
5084118/11/2021BRAŞOVENI NR. 3, BL. 7, SC. A+B - A.PSTRADA14100468BRASOVENI378240
5111519/11/2021BRAŞOVENI NR. 31, BL. 9 - A.PSTRADA31103057BRASOVENI31B91240
5064815/11/2021BRAŞOVENI NR. 4, BL. 17 - A.PSTRADA14734430BRASOVENI4175240
5066311.12.2021BRAŞOVENI NR. 5, BL. 16 - A.PALEEA13706580BRASOVENI5164240
5102523/11/2021BRAŞOVENI NR. 5, BL. 4 - A.PSTRADA13846568BRASOVENI545240
5091922/11/2021BRAŞOVENI NR. 6, BL. 15 - A.PSTRADA14483908BRASOVENI61515240
5115512.01.2021BREBU NR. 1, BL. T9A, SC. 1 - A.PSTRADA25354038BREBU1T9A5240
5208022/12/2021BREBU NR. 2, BL. T10, SC. 1 - A.PSTRADA14075003BREBU2T105240
5010426/10/2021BREBU NR. 3, BL. T9B, SC. 1 - A.PSTRADA#REF!7240
5005122/10/2021BREBU NR. 4, BL. T11 - A.P.STRADA#REF!7.5240
5023129/10/2021BREBU NR. 5, BL. T5, SC. 1 - A.PSTRADA187233457240
5236616/12/2021BUDILĂ NR. 12 DAY RESIDENCE CĂLĂRAȘI - A.PSTRADA33424312BUDILA12DAY RESIDENCE CALARASI6240
5180817/12/2021BUDILĂ NR. 9 - A.PSTRADA36876967BUDILA97240
5169616/12/2021BURGHELEA DOCTOR NR. 19STRADADR. BURGHELEA192240
5010626/10/2021BURIDAVA NR. 11-17 - A.P.ALEEA#REF!3240
5149914/12/2021BURIDAVA NR. 5-9 - A.PALEEA37999879BURIDAVA5-98240
5234631/12/2021C.A. ROSETTI NR. 24 - A.PSTRADAC.A.ROSETTI244240
5233230/12/2021C.A. ROSETTI NR. 25 - A.P.STRADAC.A ROSETTI256240
5073917/11/2021C.A. ROSETTI NR. 3, SC. A+B - APPIAȚA16520859C.A.ROSETTI38240
5203030/12/2021C.A. ROSETTI NR. 36A - A.PSTRADAC.A.ROSETTI36A1240
5239201.06.2022C.A. ROSETTI NR. 40 - A.L.STRADA15173093C.A ROSETTI402240
5229901.10.2022C.A. ROSETTI NR. 43 - A.PSTRADAC.A ROSETTI431.5240
524586.01.2022C.A. ROSETTI NR. 45, RADU ANA - A.PSTRADA16185550C.A.ROSETTI452120
5208522/12/2021CAIMATEI NR. 18 - A.LSTRADACAIMATEI183240
5236101.03.2022CAIMATEI NR.16 - A.LSTRADACAIMATEI163240
5248214/02/2022CALUSEI NR. 5445342240CALUSEI544240
5225728/12/2021CĂLUŞEI NR. 71, BL. 71 - A.PSTRADA21960920CALUSEI71711240
5040811.03.2021CĂMINULUI NR. 14-20, BL. F, SC. 1-10 - A.PSTRADA11998685CAMINULUI14-2016240
5233630/12/2021CĂMINULUI NR. 22 - 24 , SC. A+B+C+D- A.PSTRADACAMINULUI22-246240
5093523/11/2021CÂMPUL MOŞILOR NR. 1, BL. 2 - A.P.ALEEACAMPUL MOSILOR1212240
5030711.02.2021CÂMPUL MOŞILOR NR. 2, BL. ALMO 5 - A.P.ALEEA12530787CAMPUL MOSILOR2ALMO53240
5216823/12/2021CÂMPUL MOŞILOR NR. 3, BL. 1, SC. A - A.P.ALEEACAMPUL MOSILOR314240
5136212.07.2021CÂMPUL MOŞILOR NR. 4 , BL. ALMO 4 - A.P.ALEEACAMPUL MOSILOR4ALMO 413240
5252916.03.2022CARAUSILOR NR. 9-1145729663CARAUSILOR9-11QUARTZ RESIDENCE4240
5058310.11.2021CAREI NR. 1, BL. A11 - A.PSTRADA12377013CAREI1A117240
5041911.04.2021CAREI NR. 11, BL. A18BIS, SC. 1+2 - A.P.STRADA16591190CAREI11A18B10240
5088918/11/2021CAREI NR. 15, BL. MR 7, SC. B - A.PSTRADA21615980CAREI15MR710240
5083522/11/2021CAREI NR. 15, BL. MR7, SC. A - A.PSTRADA21615971CAREI15MR710240
5009225/10/2021CAREI NR. 3, BL. A12, SC. A - A.P.STRADA#REF!5240
5047529/10/2021CAREI NR. 5, BL. B30, SC. A - A.PSTRADA26733684CAREI5B306240
5022329/10/2021CAREI NR. 7, BL. B31 - A.PSTRADA127219067240
5058411.10.2021CAREI NR. 9, BL. B32 - A.PSTRADA14162614CAREI9B328240
5034811.03.2021CAROL I NR. 28 - A.PBULEVARD17707708CAROL I282240
5024227/10/2021CAROL I NR. 30 - A.PBULEVARD210937466120
5215829/12/2021CAROL I NR. 35 - A.PBULEVARD35654652CAROL I356240
5253522.03.2022CAROL I NR. 37, BL. 37 - A.PBULEVARD16964363CAROL I37373120
5206923/12/2021CAROL I NR. 45 - A.P.BULEVARDCAROL I452240
5097812.01.2021CAROL I NR. 47, BL. 1 - A.PBULEVARD15263471CAROL I473240
5247502.07.2022CAROL I NR. 51 - A.LBULEVARD14075119CAROL I511240
5211223/12/2021CAROL I NR. 58 - A.L.BULEVARD39483911CAROL I581120
5119030/11/2021CAROL I NR. 60, SC. 1 - A.L.BULEVARDCAROL I6060C2240
5208422/12/2021CAROL I NR. 62 - A.PBULEVARDCAROL I628240
5228131/12/2021CAROL I NR. 63, BL. 63, SC. 1 - A.PBULEVARDCAROL I63633240
5195122/12/2021CAROL I NR. 65, BL. 2 BIS, SC. A - A.PBULEVARD28551646CAROL I652 BIS4240
5098112.02.2021CAROL I NR. 65, BL. 2 BIS, SC. B - A.PBULEVARD14147045CAROL I652 BIS2240
5098612.01.2021CAROL I NR. 68-70 - A.LBULEVARD14060690CAROL I68-7068-704240
5098912.02.2021CAROL I NR. 76, BL. 76 - A.PBULEVARD12761715CAROL I76762240
5101924/11/2021CEAIKOVSKI PIOTR ILICI NR. 5, BL. 203, SC. A+B - A.P.STRADA14298013CEAIKOVSKI PIOTR ILICI52033240
5230729/12/2021CEAIKOVSKI PIOTR ILICI NR. 6, BL. 38, SC. A+B - A.P.STRADACEAIKOVSKI PIOTR ILICI6383240
5219124/12/2021CEAIKOVSKI PIOTR ILICI NR. 9, BL. 205 - A.P.STRADA14103669CEAIKOVSKI PIOTR ILICI92052240
5176116/12/2021CEAIKOVSKI PIOTR ILICI NR. 1, BL. 201, SC. A+B - A.PSTRADA14100441CEAIKOVSKI PIOTR ILICI12013240
5230829/12/2021CEAIKOVSKI PIOTR ILICI NR. 10 - A.PSTRADACEAIKOVSKI PIOTR ILICI103240
5224129/12/2021CEAIKOVSKI PIOTR ILICI NR. 11, SC. A+B - A.PSTRADACEAIKOVSKI PIOTR ILICI112240
5228929/12/2021CEAIKOVSKI PIOTR ILICI NR. 12, BL. 70 - AL.STRADA11942011CEAIKOVSKI PIOTR ILICI12703240
5187221/12/2021CEAIKOVSKI PIOTR ILICI NR. 14, BL. *, SC. A+B - A.L.STRADACEAIKOVSKI PIOTR ILICI142240
5215023.12.2021CEAIKOVSKI PIOTR ILICI NR. 2, BL. 2 - A.PSTRADA30844354CEAIKOVSKI PIOTR ILICI222240
5086619/11/2021CEAIKOVSKI PIOTR ILICI NR. 3, BL. 202, SC. 1+2 - A.PSTRADA14282351CEAIKOVSKI PIOTR ILICI32023240
5230929/12/2021CEAIKOVSKI PIOTR ILICI NR. 4, BL. 39, SC. 1+2 - A.PSTRADACEAIKOVSKI PIOTR ILICI4393240
5233330/12/2021CEAIKOVSKI PIOTR ILICI NR. 7, BL.204, SC. A+B - A.P.STRADACEAIKOVSKI PIOTR ILICI72043120
5216923/12/2021CEAIKOVSKI PIOTR ILICI NR. 8, SC. A+B+C+D+E - A.P.STRADACEAIKOVSKI PIOTR ILICI87120
5024911.03.2021CENUȘĂRESEI NR. 2, BL. 52, SC. A - A.P.ALEEA11873957CENUŞĂRESEI2526240
5008026/10/2021CENUŞĂRESEI NR. 4, BL. 50, SC. 2 (SC.1 este pe ION MAIORESCU) - A.P.ALEEA#REF!6240
5238231/12/2021CERCULUI NR. 6, BL. 5/7, SC. A - A.PSTRADA14263635CERCULUI65/78240
5218324/12/2021CERCULUI NR. 6, BL. 5/7, SC. B - A.PSTRADACERCULUI65/73240
5040111.03.2021CERNĂUŢI NR. 11, BL. A9 - A.PSTRADA13752706CERNĂUŢI11A97240
5015928/10/2021CERNĂUŢI NR. 11, BL. M12 - A.PSTRADACERNĂUŢI4240
5012526/10/2021CERNĂUŢI NR. 13, BL. A10, SC. 1 - A.PSTRADACERNĂUŢI5240
5014026/10/2021CERNĂUŢI NR. 13, BL. A10, SC. 2 - A.PSTRADACERNĂUŢI5240
5103925/11/2021CERNĂUŢI NR. 3, BL. M10A - A.PSTRADACERNĂUŢI3M10 A3240
5053411.10.2021CERNĂUŢI NR. 31, BL. X2 - A.PSTRADA14297891CERNĂUŢI31X23240
5142612.08.2021COLENTINA NR. 2, BL. ALMO 1, SC. 1-8 -A.P.ȘOSEACOLENTINA2ALMO 130240
5089619/11/2021COLENTINA NR. 20, BL. 9B, SC. 1-4 - A.P.ȘOSEA11502495COLENTINA209B16240
5192420/12/2021COLENTINA NR. 21, BL. R24, SC. A+B - A.P.ȘOSEA11489469COLENTINA21R249240
5184420/12/2021COLENTINA NR. 22, BL. 9C, SC. A+B+C - A.P.ȘOSEACOLENTINA229C18240
5009825/10/2021COLENTINA NR. 23A, BL. 1A IRTA - A.P.ȘOSEACOLENTINA5240
5197522/12/2021COLENTINA NR. 23B, BL. 1B IRTA - A.P.ȘOSEA12289523COLENTINA23B1B5240
5038611.04.2021COLENTINA NR. 24, BL. 10, SC. A - A.P.ȘOSEA17284896COLENTINA24107240
5113426/11/2021COLENTINA NR. 24, BL. 10, SC. B - A.P.ȘOSEA13212064COLENTINA24104240
5203322/12/2021COLENTINA NR. 25A, BL. 2 - A.P.ȘOSEACOLENTINA25A25240
5110126/11/2021COLENTINA NR. 25B, BL. 3 IRTA, SC. 1 - A.P.ȘOSEA13746070COLENTINA25 B3 IRTA3240
5073723/11/2021COLENTINA NR. 26, BL. 64 ABC, SC. A1 - A.P.ȘOSEA16710098COLENTINA2664 ABC4240
5082318/11/2021COLENTINA NR. 26, BL. 64, SC. A2 - A.P.ȘOSEA13769317COLENTINA26644240
5237628/12/2021COLENTINA NR. 26, BL. 64, SC. B1-B2 - A.P.ȘOSEACOLENTINA26644240
5147324/11/2021COLENTINA NR. 26, BL. 64, SC. C1 - A.P.ȘOSEA14983890COLENTINA26644240
5121612.03.2021COLENTINA NR. 26, BL. 64, SC. C2 - A.P.ȘOSEA15198616COLENTINA26644240
5123812.02.2021COLENTINA NR. 27A, BL. 7 IRTA - A.P.ȘOSEA14074989COLENTINA27 A7 IRTA5240
5050211.08.2021COLENTINA NR. 28, BL. 65 - A.P.ȘOSEA14381002COLENTINA28654240
5020428/10/2021COLENTINA NR. 29, BL. 49, SC. 1 - A.P.ȘOSEACOLENTINA8240
5166016/12/2021COLENTINA NR. 2A, BL. 3, SC. A - A.P.ȘOSEA3330957COLENTINA2A32240
5020328/10/2021COLENTINA NR. 2A, BL. 3, SC. B - A.P.ȘOSEA18949734COLENTINA2.5240
5135812.06.2021COLENTINA NR. 2B, BL. 4A, SC. A - A.PȘOSEA13576472COLENTINA2B4A3240
5121812.03.2021COLENTINA NR. 2C, BL. 4, SC. A - A.P.ȘOSEA18281723COLENTINA2C43240
5178917/12/2021COLENTINA NR. 2C, BL. 4, SC. BȘOSEA39320817COLENTINA2C45240
5024811.02.2021COLENTINA NR. 2C, BL. 4, SC. C - A.P.ȘOSEA28342003COLENTINA2C43240
5084919/11/2021COLENTINA NR. 2D, BL. 5, SC. A - A.P.ȘOSEA14348847COLENTINA2D52240
5089019/11/2021COLENTINA NR. 2D, BL. 5, SC. B - A.P.ȘOSEA13732229COLENTINA2D53.5240
5092424/11/2021COLENTINA NR. 30, BL. 66 - A.P.ȘOSEA154420511COLENTINA306615240
5091022/11/2021COLENTINA NR. 31, BL. R48, SC. 1+2 - A.P.ȘOSEA14076351COLENTINA31R488240
5183417/12/2021COLENTINA NR. 32, BL. 67 - A.P.ȘOSEACOLENTINA32674240
5102624/11/2021COLENTINA NR. 33, BL. OD42 - A.P.ȘOSEA14100379COLENTINA33OD423240
5084819/11/2021COLENTINA NR. 34, BL. 68, SC. A - A.P.ȘOSEA13719270COLENTINA34684240
5076817/11/2021COLENTINA NR. 35, BL. R15, SC. A+B - A.P.ȘOSEA14136577COLENTINA35R155240
5172721/12/2021COLENTINA NR. 36, BL. 69, SC. A - A.P.ȘOSEACOLENTINA36694240
5068315/11/2021COLENTINA NR. 37, BL. OD43, SC. 1 - A.P.ȘOSEA14270578COLENTINA37OD434240
5232130/12/2021COLENTINA NR. 378, BL. 1-2 - A.P.ȘOSEA16720458COLENTINA3781-25240
5058011.10.2021COLENTINA NR. 38, BL. 70, SC. A - A.P.ȘOSEA15306260COLENTINA38704240
5245627/01/2022COLENTINA NR. 39, BL. R14, SC. A+B - A.P.ȘOSEA14270519COLENTINA39R145240
5014727/10/2021COLENTINA NR. 3A, BL. 33A, SC. A+B - A.P.ȘOSEACOLENTINA10240
5200623/12/2021COLENTINA NR. 3B, BL. 33B - A.P.ȘOSEA14573393COLENTINA3B33B6240
5157913/12/2021COLENTINA NR. 3C, BL. 33C, SC. A - A.P.ȘOSEACOLENTINA3C33C4240
5110429/11/2021COLENTINA NR. 3C, BL. 33C, SC. BȘOSEA38987767COLENTINA3C33C3240
5020228/10/2021COLENTINA NR. 4, BL. 3, SC. A+B+C+D - A.P.ȘOSEACOLENTINA16240
5050111.08.2021COLENTINA NR. 40, BL. 71, SC. A+B+C+D - A.P.ȘOSEA12409042COLENTINA407112240
5188620/12/2021COLENTINA NR. 408SOSEA39663696COLENTINA40821.1
5184821/12/2021COLENTINA NR. 41, BL. OD44 - A.P.ȘOSEA14455258COLENTINA41OD444240
5158014/12/2021COLENTINA NR. 43, BL. R13, SC. A+B - A.P.ȘOSEA14069966COLENTINA43R137240
5020528/10/2021COLENTINA NR. 45, BL. OD45 - A.P.ȘOSEACOLENTINA4240
5216227/12/2021COLENTINA NR. 47, BL. R12, SC. A+B - A.P.ȘOSEA12400469COLENTINA47R128240
5016628/10/2021COLENTINA NR. 49, BL. OD46 - A.P.ȘOSEACOLENTINA3240
5161116/12/2021COLENTINA NR. 5, BL. R27 - A.P.ȘOSEA12732301COLENTINA5R2730120
5196221/12/2021COLENTINA NR. 51, BL. R11, SC. A+B - A.P.ȘOSEA14747040COLENTINA51R1113240
5075017/11/2021COLENTINA NR. 53, BL. 59, SC. A + B+C - A.P.ȘOSEA12965498COLENTINA535915240
5130712.09.2021COLENTINA NR. 53, BL. 59, SC. D - A.P.ȘOSEACOLENTINA53594240
5102123/11/2021COLENTINA NR. 55, BL. 83, SC. A - A.P.ȘOSEACOLENTINA55835240
5074516/11/2021COLENTINA NR. 55, BL. 83, SC. B - A.P.ȘOSEA13118513COLENTINA55835240
5155514/12/2021COLENTINA NR. 56, BL. 100, SC. A+B+C - A.P.ȘOSEA14297913COLENTINA5610018240
5009327/10/2021COLENTINA NR. 58, BL. 101 - A.P.ȘOSEACOLENTINA4240
5231830/11/2021COLENTINA NR. 58, BL. 102 - A.P.ȘOSEA27432523COLENTINA581023240
5021229/10/2021COLENTINA NR. 60, BL. 103, SC. A - A.P.ȘOSEA13094074COLENTINA5240
5092022/11/2021COLENTINA NR. 60, BL. 103, SC. B - A.P.ȘOSEA13477347COLENTINA601035240
5008726/10/2021COLENTINA NR. 62, BL. 104, SC. A - A.P.ȘOSEACOLENTINA6240
5091630/11/2021COLENTINA NR. 62, BL. 104, SC. B - A.P.ȘOSEA26943635COLENTINA621043240
5013027/10/2021COLENTINA NR. 62A, BL. 113, SC. A+B+C - A.P.ȘOSEACOLENTINA15240
5208122/12/2021COLENTINA NR. 64, BL. 105, SC. 1 - A.P.ȘOSEA14348863COLENTINA641055240
5073823/11/2021COLENTINA NR. 66, BL. 106ȘOSEA16594309COLENTINA6610614240
5010826/10/2021COLENTINA NR. 68, BL. 107, SC. A - A.P.ȘOSEACOLENTINA4240
5032711.02.2021COLENTINA NR. 7, BL. OD40 - A.P.ȘOSEA14247036COLENTINA7OD405240
5209124/12/2021COLENTINA NR. 70, BL. 108, SC.A - A.P.ȘOSEA14193262COLENTINA701083240
5009125/10/2021COLENTINA NR. 72, BL. 109, SC. A - A.P.ȘOSEACOLENTINA6240
5077719/11/2021COLENTINA NR. 74, BL. 110, SC. 1+2 - A.P.ȘOSEA16185576COLENTINA7411012240
5002021/10/2021COLENTINA NR. 76, BL. 111, SC. A - A.P.ȘOSEACOLENTINA5240
5004822/10/2021COLENTINA NR. 76, BL. 111, SC. B - A.P.ȘOSEACOLENTINA5240
5140412.08.2021COLENTINA NR. 76, BL. 111, SC. C - A.P.ȘOSEA14024654COLENTINA761115240
5076917/11/2021COLENTINA NR. 8, BL. 5, SC. 1 - A.P.ȘOSEA18105719COLENTINA8514240
5150514/12/2021COLENTINA NR. 8, BL. 5, SC. 2 - A.P.ȘOSEA43773360COLENTINA8526240
5155913/12/2021CREMENIŢA NR. 6, BL. C1, SC. 2 - A.PSTRADA27226230CREMENITA6C125240
5139212.07.2021CREMENIŢA NR. 62A - A.PSTRADA37618680CREMENITA62A6240
5077819/11/2021CREMENIŢA NR. 8, BL. D, SC. A - A.PSTRADA12051890CREMENITA8D16240
5245225/01/2022CREMENITA NR. 86CREMENITA863120
5165215/12/2021CREMENITA NR. 88STRADACREMENITA881240
5071315/11/2021CRISTEA MATEESCU NR. 1, BL. T4A, SC. A - A.PSTRADA12627675CRISTEA MATEESCU1T4A5240
5014226/10/2021CRISTEA MATEESCU NR. 11, BL. T15C - A.PSTRADA#REF!5240
5043711.04.2021CRISTEA MATEESCU NR. 2, BL. 35, SC. A - A.PSTRADA16105585CRISTEA MATEESCU2355240
5039911.03.2021CRISTEA MATEESCU NR. 2, BL. 35, SC. B - A.PSTRADA13719289CRISTEA MATEESCU2354240
5010526/10/2021CRISTEA MATEESCU NR. 3, BL. T4B, SC. 1 - A.PSTRADACRISTEA MATEESCU6240
5233130/12/2021CRISTEA MATEESCU NR. 4, BL. 34, SC. B - A.PSTRADA17244387CRISTEA MATEESCU4344120
5050711.08.2021CRISTEA MATEESCU NR. 5, BL. T6A - A.PSTRADA14103685CRISTEA MATEESCU5T6A5240
5014126/10/2021CRISTEA MATEESCU NR. 7, BL. T15A, SC. A - A.PSTRADACRISTEA MATEESCU4240
5079517/11/2021CRISTEA MATEESCU NR. 8, BL. 42, 2 SCĂRI - A.PSTRADA16594406CRISTEA MATEESCU84212240
5158914/12/2021CRISTEA MATEESCU NR. 9, BL. T15B - A.P.STRADA12189001CRISTEA MATEESCU9T15B14240
5119212.01.2021CRISTESCU DIMA NR. 1, BL. 105C -A.P.STRADACRISTESCU DIMA1105C16240
5068815/11/2021CRISTESCU DIMA SUBLOCOTENENT NR. 10, BL. 218 - A.PSTRADA33861627CRISTESCU DIMA102185240
5150628/12/2021CRISTESCU DIMA SUBLOCOTENENT NR. 2, BL. 214, SC. A+B - A.PSTRADA14123259CRISTESCU DIMA221410240
5150828/12/2021CRISTESCU DIMA SUBLOCOTENENT NR. 3B - A.PSTRADACRISTESCU DIMA3B10240
5178817/12/2021CRISTESCU DIMA SUBLOCOTENENT NR. 4, BL. 215 - A.PSTRADACRISTESCU DIMA42159240
5094822/11/2021CRISTESCU DIMA SUBLOCOTENENT NR. 5, BL. 220, SC. A+B - A.PSTRADA15920954CRISTESCU DIMA522010240
5018227/10/2021CRISTESCU DIMA SUBLOCOTENENT NR. 6, BL. 216 - A.PSTRADACRISTESCU DIMA6240
5018427/10/2021CRISTESCU DIMA SUBLOCOTENENT NR. 7, BL. 221 - A.PSTRADACRISTESCU DIMA4240
5217424/12/2021CRISTESCU DIMA SUBLOCOTENENT NR. 8, BL. 217, SC. A - A.PSTRADA14069834CRISTESCU DIMA82174240
5131412.03.2021CRISTESCU DIMA SUBLOCOTENENT NR. 8, BL. 217, SC. B - A.PSTRADA13850941CRISTESCU DIMA82175240
5051411.09.2021CRISTESCU DIMA SUBLOCOTENENT NR. 9, BL. 222 -A.P.STRADA14206443CRISTESCU DIMA92224240
5171716/12/2021CUMIDAVA NR. 19-27ALEEA42753411CUMIDAVA19-274240
5171516/12/2021CUMIDAVA NR. 22 - A.PALEEACUMIDAVA221240
5171616/12/2021CUMIDAVA NR. 24-26ALEEA27194022CUMIDAVA24-261240
5171416/12/2021CUMIDAVA NR. 28ALEEA41407380CUMIDAVA282240
5251823/02/2022DACIA NR. 101 - A.L.BULEVARDDACIA1012240
5177621/12/2021DACIA NR. 102 - A.PBULEVARDDACIA1021240
5219027/12/2021DACIA NR. 103 - A.LBULEVARD34653080DACIA1032240
5220927/12/2021DACIA NR. 130A - A.PBULEVARDDACIA130A3240
5170815/12/2021DACIA NR. 150, BL. 25B, SC. A - A.PBULEVARD16755162DACIA15025B3240
5114629/11/2021DACIA NR. 150, BL. 25B, SC. B - A.PBULEVARD15755170DACIA15025B3240
5218827/12/2021DACIA NR. 64 - A.P.BULEVARD18935135DACIA642240
5088723/11/2021DACIA NR. 66 - A.P.BULEVARD16277378DACIA66662240
5218927/12/2021DACIA NR. 70 - A.PBULEVARD16212859DACIA702240
5218727/12/2021DACIA NR. 80. BL. 80 - A.L.BULEVARD40142306DACIA802240
5234731/12/2021DACIA NR. 85, BL. 85 - A.PBULEVARDDACIA85851.5240
5088024/11/2021DACIA NR. 88, BL. 88, SC.1 - A.PBULEVARD13739715DACIA88881240
5130123/12/2021DÂMBOVICIOAREI NR. 6-8, SC. A +BSTRADA40585494DAMBOVICIOAREI6-812120
5145912.10.2021DÂMOVICIOAREI NR. 17 - A.P.STRADADAMBOVICIOAREI17175240
5215923/12/2021DARDIAC DUMITRU SERGRNT NR. 5 - A.PINTRAREADUMITRU DARDIAC52120
5185420/12/2021DEDA NR. 1, BL. 48/B - A.PALEEA16964401DEDA148111240
5013327/10/2021DEDA NR. 2, BL. 79, SC. 1+2 - A.PALEEA#REF!6240
5229230/12/2021DEDA NR. 4, BL. 4 - A.LALEEADEDA43240
5225129/12/2021DELEA VECHE ASOCIATIA DE PROPRIETARI "UPTOWN RESIDENCE" NR. 47 - A.PSTRADADELEA VECHE47UPTOWN RESIDENCE2240
5138112.08.2021DELEA VECHE NR. 16 - A.PSTRADA23887972DELEA VECHE16-183240
5138612.08.2021DELEA VECHE NR. 24, BL. B - A.PSTRADADELEA VECHE2411240
5162615/12/2021DELEA VECHE NR. 24, BL. C - A.PSTRADA31119460DELEA VECHE24C11240
5170116/12/2021DELEA VECHE NR. 28A - A.PSTRADADELEA VECHE28A5240
5185923/12/2021DELEA VECHE NR. 5 - A.PSTRADADELEA VECHE51240
5063811.11.2021DELENI NR. 4, BL. T65, SC. 1 - A.PALEEA13806687DELENI4T6513240
5063911.11.2021DELENI NR. 4, BL. T65, SC. 2 - A.PALEEA13806679DELENI4T6524240
5033711.03.2021DELENI NR. 6, BL. T64, SC. 1+2 - A.PALEEA28415016DELENI6T648240
5044011.08.2021DELENI NR. 7, BL. T69, SC. ASTR.11347251DELENI7T693240
5044111.08.2021DELENI NR. 7, BL. T69, SC. BSTR.14081277DELENI7T693240
5047327/10/2021DELENI NR.8, BL.T63, SC. 3 - A.PALEEA#REF!3240
5060911.11.2021DELFINULUI NR. 1, BL. D16 - A.PSTRADA13739537DELFINULUI1D163240
5131612.03.2021DELFINULUI NR. 11, BL. D19, SC. 1 - A.PSTRADA16655740DELFINULUI11D194240
5086023/11/2021DELFINULUI NR. 13, BL. D20 - A.PSTRADA15432449DELFINULUI13D206240
5054311.09.2021DELFINULUI NR. 15, BL. D21 - A.PSTRADA15920962DELFINULUI15D2115240
5153415/12/2021DELFINULUI NR. 24, BL. 40, SC. A - A.PSTRADA12650457DELFINULUI24405240
5153515/12/2021DELFINULUI NR. 24, BL. 40, SC. B - A.PSTRADA12650449DELFINULUI24405240
5144712.08.2021DELFINULUI NR. 3, BL. D11 - A.PSTRADA14327798DELFINULUI3D116240
5212127/12/2021DELFINULUI NR. 5, BL. D17 - A.PSTRADADELFINULUI5D175240
5083219/11/2021DELFINULUI NR. 6, BL. 42, SC. 1+2+3+4 - A.PSTRADA13775610DELFINULUI64230240
5000821/10/2021DELFINULUI NR. 7, BL. D30 - A.P.STRADA#REF!4240
5174417/12/2021DELFINULUI NR. 9, BL. D18 - A.PSTRADADELFINULUI9D1811240
5144112.08.2021DESPOT VODĂ NR. 42-44 - A.PSTRADA30586611DESPOT VODA42-446240
5104124/11/2021DESPOT VODĂ NR. 48, BL. 36B - A.PSTRADA20952219DESPOT VODA4836B3240
5237101.03.2022DIANEI NR. 10 - A.LSTRADADIANEI103240
5224029/12/2021DIANEI NR. 2 - A.LSTRADADIANEI22240
5194422/12/2021DIANEI NR. 5 - A.PSTRADADIANEI51240
5190220/12/2021DIHAM NR. 1, BL. B14 - A.PALEEADIHAM1B148240
5212328/12/2021DIHAM NR. 2, BL. B16, SC. 1+2 - A.PALEEADIHAM2B1614240
5062611.11.2021DIHAM NR. 3, BL. B15, SC. A - A.PALEEA37570752DIHAM3B154240
5180717/12/2021DIHAM NR. 4, BL. B21 - A.PALEEA15263439DIHAM4B217240
5017829/10/2021DIHAM NR. 5, BL.M5, SC. 1+2 - A.PALEEA#REF!10240
5226320/12/2021DIMITRIE GROZDEA NR. 10, BL. 82, SC. 1+2+3 - A.PSTRADADIMITRIE GROZDEA10828240
5187621/12/2021DIMITRIE GROZDEA NR. 11, BL. 64, 2 SCĂRI - A.P.STRADADIMITRIE GROZDEA11646240
5036111.03.2021DIMITRIE GROZDEA NR. 2, BL. 75, 3 SCĂRI - A.P.STRADADIMITRIE GROZDEA27512240
5175116/12/2021DIMITRIE GROZDEA NR. 9, BL. 63, SC. 1+2 - A.PSTRADADIMITRIE GROZDEA9637240
5055111.09.2021DIMITRIE HÂRLESCU PICTOR NR. 1, BL. A5A - A.PSTRADA15326243DIMITRIE HARLESCU1A5A4120
5093322/11/2021DIMITRIE HÂRLESCU PICTOR NR. 3, BL. A6, SC. 1+2 - A.PSTRADA14338363DIMITRIE HARLESCU3A625240
5197822/12/2021DIMITRIE MARINESCU NR. 1A, BL. C2, SC. A - A.PSTRADADIMITRIE MARINESCU1AC25240
5131113/12/2021DIMITRIE MARINESCU NR. 1A, BL. C2, SC. B - A.PSTRADA14244528DIMITRIE MARINESCU1AC210240
5147012.09.2021DIMITRIE MARINESCU NR. 1A, BL. C2, SC. C - A.P.STRADADIMITRIE MARINESCU1AC22240
5207622/12/2021DIMITRIE POMPEIU NR. 5, BL. 1- A.P.BULEVARD15442043DIMITRIE POMPEIU514240
5112012.02.2021DIMITRIE POMPEIU NR. 5, BL. 3 - A.P.BULEVARD27903922DIMITRIE POMPEIU5331.1
5057111.02.2021DIMITRIE POMPEIU NR. 8, BL. BAC - A.PBULEVARD142562554240
5201624/12/2021DIMITRIE RACOVIŢĂ NR. 41, BL. 41 - A.PSTRADADIMITRIE RACOVITA41413240
5137612.06.2021DIMITRIE SALMEN GENERAL NR.17, Bl. 1STRADADIMITRIE SALMEN174240
5124512.06.2021DINOGEȚIA NR. 34 - A.PSTRADADINOGETIA32 A3240
5163115/12/2021DINU VINTILĂ NR. 3, BL. 3, 2 SCĂRI - A.P.STRADADINU VINTILA332240
5199522/12/2021DINU VINTILĂ NR. 5, BL. 4, SC. 1+2 - A.PSTRADADINU VINTILA542240
5151713/12/2021DINU VINTILĂ NR. 6B, BL. CENTRAL PARK - A.PSTRADADINU VINTILA6BCENTRAL PARK60240
5127412.03.2021DINU VINTILĂ NR. 7, BL. 5 - A.P.STRADA14414703DINU VINTILA754240
5226928/12/2021DIONISIE LUPU NR. 31STRADADIONISIE LUPU311240
5087023/11/2021DOAMNA GHICA NR. 1, BL. 1, SC. 1, 2, 3, 4, 5 - A.PSTRADA14185898DOAMNA GHICA1120240
5000621/10/2021DOAMNA GHICA NR. 10, BL. 62, SC. A+B - A.PSTRADA13955077DOAMNA GHICA108240
5133612.02.2021DOAMNA GHICA NR. 12, BL. 1, SC. 1+2 - A.PSTRADA13923300DOAMNA GHICA1216240
5101624/11/2021DOAMNA GHICA NR. 12, BL. 1, SC. 3 - A.PSTRADA17159095DOAMNA GHICA12135240
5124812.01.2021DOAMNA GHICA NR. 14, BL. 2, SC. 1+2+3 - A.PSTRADA35244334DOAMNA GHICA14210240
5124912.01.2021DOAMNA GHICA NR. 16, BL. 3, SC. 1+2 - A.PSTRADADOAMNA GHICA1637240
5113626/11/2021DOAMNA GHICA NR. 18, BL. 3 BIS, SC. A+B - A.PSTRADA14989124DOAMNA GHICA183 BIS6240
5123712.06.2021DOAMNA GHICA NR. 20, BL. 4, SC. 1 - A.P.STRADA26601446DOAMNA GHICA20412.5240
5074716/11/2021DOAMNA GHICA NR. 20, BL. 4, SC. 2 - A.PSTRADA26824081DOAMNA GHICA20423240
5126712.07.2021DOAMNA GHICA NR. 20, BL. 4, SC. 3 - A.PSTRADA28368925DOAMNA GHICA20433240
5095830/11/2021DOAMNA GHICA NR. 22, BL. 5, SC. A+B - A.PSTRADADOAMNA GHICA2256240
5113526/11/2021DOAMNA GHICA NR. 24, BL. 6, SC. 1+2 - A.PSTRADA16474523DOAMNA GHICA2466240
5132912.02.2021DOAMNA GHICA NR. 26, BL. 7, SC. 1+2 - A.PSTRADADOAMNA GHICA2676240
5187911.04.2021DOAMNA GHICA NR. 3, BL. 2, SC. 1+2 - A.PSTRADA12109347DOAMNA GHICA327240
5125812.03.2021DOAMNA GHICA NR. 30, BL. 11 SUD, SC. 1+2+3 - A.PSTRADADOAMNA GHICA3011 SUD10240
5061911.12.2021DOAMNA GHICA NR. 32, BL. 12 SUD, SC. 1 - A.PSTRADA12851493DOAMNA GHICA3212 SUD15240
5092622/11/2021DOAMNA GHICA NR. 32, BL. 12 SUD, SC. 2 - A.PSTRADADOAMNA GHICA3212 SUD23240
5133312.02.2021DOAMNA GHICA NR. 32, BL. 12 SUD, SC. 3 - A.PSTRADA14627221DOAMNA GHICA3212 SUD37240
5025829/10/2021DOAMNA GHICA NR. 32B, BL. TURN T3 - A.P.STRADADOAMNA GHICA41.1
5125012.01.2021DOAMNA GHICA NR. 38, BL. 15, SC. 1+2+3 - A.PSTRADA14903793DOAMNA GHICA38156240
5019527/10/2021DOAMNA GHICA NR. 4, BL. 3A, SC. A - A.P.STRADADOAMNA GHICA3240
5154615/12/2021DOAMNA GHICA NR. 5, BL. 3STRADA12042743DOAMNA GHICA5312240
5060311.12.2021DOAMNA GHICA NR. 6, BL. 3, SC. A - A.P.STRADA22355209DOAMNA GHICA635240
5123912.02.2021DOAMNA GHICA NR. 6, BL. 3, SC. B - A.PSTRADADOAMNA GHICA634120
5226428/12/2021DOAMNA GHICA NR. 6, BL. 3, SC. C - A.PSTRADA22355225DOAMNA GHICA634240
5049811.10.2021DOAMNA GHICA NR. 6, BL. 3, SC. D+E - A.PSTRADA13877718DOAMNA GHICA638240
5102423/11/2021DOAMNA GHICA NR. 6, BL. 3, SC. F, G, H - A.PSTRADA14130981DOAMNA GHICA639240
5077217/11/2021DOAMNA GHICA NR. 64, BL. 70, SC. 1- A.P.STRADA13442829DOAMNA GHICA647013240
5079717/11/2021DOAMNA GHICA NR. 64, BL. 70, SC. 2STRADA13396692DOAMNA GHICA647022240
5077117/11/2021DOAMNA GHICA NR. 66, BL. 69, SC. A - A.PSTRADA26467574DOAMNA GHICA66693240
5080819/11/2021DOAMNA GHICA NR. 66, BL. 69, SC. B - A.P.STRADA12474229DOAMNA GHICA66692240
5155413/12/2021DOAMNA GHICA NR. 7, BL. 4, SC. 1 - A.PSTRADADOAMNA GHICA7415240
5087923/11/2021DOAMNA GHICA NR. 7, BL. 4, SC. 2 - A.PSTRADA12289531DOAMNA GHICA7425240
5111912.01.2021DOAMNA GHICA NR. 8, BL. 2, SC. E, F, G - A.PSTRADA14987492DOAMNA GHICA829240
5169017/12/2021EPISCOPUL RADU NR. 43 - A.P.STRADAEPISCOP RADU435240
5027911.02.2021FABRICA DE GHEAŢĂ " alpha NR. 2, BL. 84/II, SC. 2 - A.PSTRADA14114781FABRICA DE GHEATA284/1123240
5124712.06.2021FABRICA DE GHEAŢĂ NR. 10, BL. 91, SC. A+B - A.PSTRADA14983822FABRICA DE GHEATA10918240
5163915/12/2021FABRICA DE GHEAŢĂ NR. 12, BL. 98- A.P.STRADAFABRICA DE GHEATA12986240
5232331/12/2021FABRICA DE GHEAŢĂ NR. 16-18, BL. 95, SC. A - A.PSTRADA12356657FABRICA DE GHEATA16-18954240
5027811.01.2021FABRICA DE GHEAŢĂ NR. 16-18, BL. 95, SC. B - A.PSTRADA118625594240
5077619/11/2021FABRICA DE GHEAŢĂ NR. 17, BL. 97 - A.PSTRADA14402032FABRICA DE GHEATA17974240
5220028/12/2021FABRICA DE GHEAŢĂ NR. 19, BL. 96 - A.PSTRADA14096987FABRICA DE GHEATA19964240
5226028/12/2021FABRICA DE GHEAŢĂ NR. 2, BL. 84/2, SC. 1 ȘI 3 - A.P.STRADAFABRICA DE GHEATA284/II16240
5147112.09.2021FABRICA DE GHEAŢĂ NR. 6, BL. 89, SC. 1+2 - A.PSTRADA14666662FABRICA DE GHEATA6898240
5043911.05.2021FABRICA DE GHEAŢĂ NR. 8, BL. 90, 3 SCĂRI - A.PSTRADA14980583FABRICA DE GHEATA89012240
5219827/12/2021FABRICA DE GHEAŢĂ NR.1, ASOCIAȚIA POSEIDON RESIDENCE, SC. 1STRADA38777005FABRICA DE GHEATA1POSEIDON RESIDENCE15240
5227831/12/2021FABRICA DE GLUCOZA NR. 6-8STRADAFABRICA DE GLUCOZA6-8BELVEDERE RESIDENCES10240
5193922/12/2021FABRICA DE GLUCOZĂ NR. 9B, COMPLEX UPGROUND - A.PSTRADAFABRICA DE GLUCOZA9BCOMPLEX UPGROUND101.1
5083922/11/2021FĂINARI NR. 20, BL. 53, SC. ASTRADA31491226FAINARI20534240
5143412.09.2021FĂINARI NR. 20, BL. 53, SC. B- A.PSTRADA36456459FAINARI2053B4240
5096624/11/2021FĂINARI NR. 22, BL. 55 - A.PSTRADA31089130FAINARI22555240
5078922/11/2021FĂINARI NR. 24, BL. 51, SC. 1+2 - A.PSTRADA13923415FAINARI24517240
5126112.03.2021FĂINARI NR. 2-4, BL. 51, SC. B - A.P (APARE LA STR. ROVINE NR. 2, BL. 51, SC. B)STRADA16850830FAINARI2-4514240
5097912.02.2021FĂINARI NR. 2-4, BL. 51, SC. C - A.P (APARE LA STR. ROVINE NR. 2, BL. 51, SC. B)STRADA16252489FAINARI2-4513240
5075918/11/2021FĂINARI NR. 26, BL. 50, SC. 1 - A.PSTRADA14076246FAINARI265013240
5075818/11/2021FĂINARI NR. 26, BL. 50, SC. 2 - A.P.STRADA15844652FAINARI265023240
5076317/11/2021FĂINARI NR. 26, BL. 50, SC. 3 - A.PSTRADA15031056FAINARI265033240
5076417/11/2021FĂINARI NR. 26, BL. 50, SC. D - A.PSTRADA1386680FAINARI26503240
5085523/11/2021FĂINARI NR. 6, BL. 69STRADA14069788FAINARI6693240
5239831/12/2021FĂINARI NR. 7 - A.PSTRADAFAINARI72240
5191524/12/2021FĂINARI NR. 8, BL. 71STRADAFAINARI8713240
5197722/12/2021FÂNTÂNICA NR. 1, BL. 204, SC. A+B - A.PSTRADAFANTANICA12048240
5051311.08.2021FÂNTÂNICA NR. 3, BL. 203, SC. 1+2- A.PSTRADA12507954FANTANICA32034240
5150728/12/2021FÂNTÂNICA NR. 7, BL. 8 - A.PSTRADA24783228FANTANICA784240
5158326/11/2021FÂNTÂNICA NR. 9, BL. 7B - A.PSTRADA12721922FANTANICA97B15240
5177217/12/2021FECIOAREI NR. 19 - A.P.STRADAFECIOAREI193120
5242917/01/2022FEDERIC CHOPIN NR. 24FEDERIC CHOPIN242120
5038911.05.2021FERDINAND I NR. 180, BL. T4 - A.PBULEVARD14338304FERDINAND I180T45240
5251320/12/2021FERDINAND I NR. 101, BL. P31, SC. 1 - A.PBULEVARDFERDINAND I101P314240
5123412.03.2021FERDINAND I NR. 103, BL. P32 - A.P.BULEVARD13769260FERDINAND I103P324240
5080018/11/2021FERDINAND I NR. 103A, BL. P33, SC. A - A.PBULEVARD33631571FERDINAND I103AP3315240
5231129/12/2021FERDINAND I NR. 109 - A.LBULEVARD447606601FERDINAND I109BALAN LUCIAN2240
5134012.06.2021FERDINAND I NR. 116, BL.O10 - A.P.BULEVARDFERDINAND I116O102240
5112326/11/2021FERDINAND I NR. 118 - A.PBULEVARD32485290FERDINAND I118FERDINAND I 1810240
5147512.10.2021FERDINAND I NR. 119-123, BL. G1-G3, SC. 1+2+3+4+5+6+7+8+9 - A.PBULEVARD14045312FERDINAND I119-123G1-G326120
5119812.02.2021FERDINAND I NR. 120, BL. O11 - A.PBULEVARD13962945FERDINAND I120O113120
5235629/12/2021FERDINAND I NR. 122, BL. O12, SC. A - A.P.BULEVARD26373240FERDINAND I122O123240
5234423/12/2021FERDINAND I NR. 124, BL. O13 - A.P.BULEVARDFERDINAND I124O133240
5119512.02.2021FERDINAND I NR. 126, BL. O14 - A.PBULEVARD10045484FERDINAND I126O143120
5120812.02.2021FERDINAND I NR. 129–135, BL. E1-E4, 12 SCĂRI - A.PBULEVARD14070057FERDINAND I129-135E1+E2+E3+E420240
5231215/12/2021FERDINAND I NR. 141, BL. A - A.PBULEVARD12356703FERDINAND I141A7240
5080318/11/2021FERDINAND I NR. 174, BL. T1 - A.PBULEVARD12452697FERDINAND I174T115240
5039111.05.2021FERDINAND I NR. 176, BL. T2 - A.PBULEVARD12332291FERDINAND I176T214240
5039011.05.2021FERDINAND I NR. 178, BL. T3 - A.PBULEVARD14410582FERDINAND I178T314240
5232930/12/2021FERDINAND I NR. 24 - A.P.BULEVARDFERDINAND I242240
5047711.08.2021FERDINAND I NR. 41 - A.P.BULEVARD18949793FERDINAND I41411120
5038711.05.2021FERDINAND I NR. 44, BL. 44 - A.PBULEVARD21689898FERDINAND I44441240
5246027/01/2022FERDINAND I NR. 51, BL. CORP A - A.PBULEVARDFERDINAND I512240
5218028/12/2021FERDINAND I NR. 58 (EVOCASA SELECTA) - A.PBULEVARD35200630FERDINAND I58EVOCASA SELECTA6240
5242314/01/2022FERDINAND I NR. 83 - A.P.BULEVARD25919434FERDINAND I831120
5196422/12/2021FERDINAND I NR. 97, BL. P17, SC. A+B+C - A.P.BULEVARDFERDINAND I97P176240
5146512.09.2021FIERARI NR. 3 - A.PSTRADAFIERARI32120
5105912.02.2021FLUIERULUI NR. 23A - A.PSTRADA38077443FLUIERULUI23A2240
5237830/12/2021FLUIERULUI NR. 25 SC A - A.LSTRADAFLUIERULUI252120
5245325/01/2022FLUIERULUI NR. 25, SC. B+CSTRADA14076327FLUIERULUI25253120
5245021/01/2022FOIŞORUL DE FOC NR. 1, bl. 1 - A.L.PIAȚAFOISORUL DE FOC13120
5082418/11/2021FRANZELARILOR NR. 2 - A.PSTRADA26510860FRANZELARILOR23240
5224429/12/2021FREDERIC CHOPIN NR. 13, BL. CHOPIN 13 - A.PSTRADA17439354FEDERIC CHOPIN13134240
5175916/12/2021FREDERIC CHOPIN NR. 15, BL. 15, SC. A+B+C+D - A.L.STRADA14914202FEDERIC CHOPIN153240
5190421/12/2021FREDERIC CHOPIN NR. 17 , SC. A+BSTRADA31586881FEDERIC CHOPIN174240
5159914/12/2021FREDERIC CHOPIN NR. 19, BL. 19- A.P.STRADA15186077FEDERIC CHOPIN192240
5240731/12/2021FREDERIC CHOPIN NR. 22, BL. CHOPIN 22, SC. A+B+C -A.P.STRADA28729434FEDERIC CHOPIN223240
5059915/11/2021FREDERIC CHOPIN NR. 23, BL. *, SC. 1 -A.L.STRADA43128268FEDERIC CHOPIN231240
5099012.02.2021FREDERIC CHOPIN NR. 25 -A.L.STRADAFEDERIC CHOPIN251240
5230629/12/2021FREDERIC CHOPIN NR. 26, BL. 26, SC. 1 - A.P.STRADAFEDERIC CHOPIN263240
5159414/12/2021FREDERIC CHOPIN NR. 27, BL. 27, SC.1 - A.P.STRADAFEDERIC CHOPIN271240
5099112.02.2021FREDERIC CHOPIN NR. 30, BL. *, SC. 1 -A.L.STRADAFEDERIC CHOPIN301240
5018827/10/2021FREDERIC CHOPIN NR. 40, BL. CHOPIN 40, SC. A+B - A.P.STRADAFEDERIC CHOPIN2240
5046411.05.2021FREDERIC CHOPIN NR. 42, BL. B+C, SC. 1 -A.P.STRADA14980575FEDERIC CHOPIN422240
5181417/12/2021FREDERIC CHOPIN NR. 44, BL. STR. CHOPIN 44 - A.P.STRADA14734457FEDERIC CHOPIN441240
5129412.03.2021FREDERIC CHOPIN NR. 46, BL. *, SC. 1 -A.L.STRADAFEDERIC CHOPIN461240
5159614/12/2021FREDERIC CHOPIN NR. 48, BL. *, SC. A+B +C- A.L.STRADAFEDERIC CHOPIN483240
5087619/11/2021FREDERIC CHOPIN NR. 7, BL. 7 - A.P.STRADAFEDERIC CHOPIN775240
5029111.03.2021FREDERIC CHOPIN NR. 8, BL. 105 FLOREASCA, SC. A+B+C+D - A.P.STRADA13732253FEDERIC CHOPIN81055240
5013727/10/2021FREDERIC CHOPIN NR. 9B, BL. 9B- A.P.STRADA#REF!1240
5011411.02.2021FUNDENI NR. 1, BL. 38, SC. 1 - A.P.ȘOSEA16817370FUNDENI13814240
5070019/11/2021FUNDENI NR. 1, BL. 38, SC. B - A.P.ȘOSEA17284888FUNDENI1386240
5160014/12/2021FUNDENI NR. 137, BL. FUNDENI 137 - A.P.ȘOSEA33693558FUNDENI137FUNDENI 1375240
5186620/12/2021FUNDENI NR. 2, BL. 11B, SC. A - A.P.ȘOSEA12650341FUNDENI211B8240
5021311.01.2021FUNDENI NR. 227, BL. 116A, SC. 1+2 - A.P.ȘOSEA145068159240
5027711.01.2021FUNDENI NR. 227, BL. 116B, SC. 1+2 - A.P.ȘOSEA1447843014240
5153813/12/2021FUNDENI NR. 229, BL. 115, SC. 1+2 - A.P.ȘOSEA12763880FUNDENI2291159240
5008125/10/2021FUNDENI NR. 231, BL. 114B, SC. 1+2+3 - A.P.ȘOSEA#REF!6240
5069016/11/2021FUNDENI NR. 233, BL. 114A, SC. A+B - A.P.ȘOSEA13806695FUNDENI233114A10120
5136712.06.2021FUNDENI NR. 237, BL. 112, SC. A+B+C - A.P.ȘOSEA18267770FUNDENI23711212240
5092122/11/2021FUNDENI NR. 250C, SC. A+B - A.P.ȘOSEA42796374FUNDENI250C12240
5092222/11/2021FUNDENI NR. 250E - A.P.ȘOSEA39348656FUNDENI250E5240
5072516/11/2021FUNDENI NR. 262G, BL. FUNDENI 262 - A.P.ȘOSEA38371634FUNDENI262G4240
5004222/10/2021FUNDENI NR. 3, BL. 39, SC. A - A.P.ȘOSEA#REF!6240
5004122/10/2021FUNDENI NR. 3, BL. 39, SC. B - A.P.ȘOSEA#REF!6240
5004622/10/2021FUNDENI NR. 4, BL. 11C, SC. A - A.P.ȘOSEA#REF!5240
5004522/10/2021FUNDENI NR. 4, BL. 11C, SC. B - A.P.ȘOSEA#REF!4240
5011711.02.2021FUNDENI NR. 5, BL. D22 - A.P.ȘOSEA16687955FUNDENI5D224240
5133212.07.2021FUNDENI NR. 6, BL. 11D, SC. A - A.P.ȘOSEAFUNDENI611D5240
5210224/12/2021FUNDENI NR. 7, BL. D23, SC. A - A.P.ȘOSEA14882399FUNDENI7D2310240
5045811.05.2021GAETANO DONIZETTI NR. 21, BL. 7/2 - A.P.STRADA18281715GAETANO DONIZETTI217 , 23240
5181617/12/2021GĂRII OBOR NR. 10-14, BL. B1, B3; STR. CĂMINULUI NR. 26-34, BL. D1-D5 - A.PBULEVARDGARII OBOR SI CAMINULUI10-14 SI 26-34B1-B3 SI D1-D581.1
5025611.03.2021GĂRII OBOR NR. 12, BL. B2BULEVARD14506840GARII OBOR12B213240
5227028/12/2021GEORGES BIZET NR. 1, BL. *, SC. -A.L.STRADAGEORGES BIZET11240
5175216/12/2021GEORGES BIZET NR. 3, BL. *, SC. A+BSTRADAGEORGES BIZET32240
5195522/12/2021GEORGES BIZET NR. 4, BL. *, SC. A+BSTRADA8865145GEORGES BIZET42240
5159714/12/2021GEORGES BIZET NR. 5 - A.P.STRADA2328886GEORGES BIZET2240
5057417/11/2021GEORGES BIZET NR. 6, BL. 6, SC. A+B - A.P.STRADA26373216GEORGES BIZET662240
5244420/01/2022GEORGES BIZET NR. 7, SC. A+B - A.L.STRADAGEORGES BIZET72240
5087419/11/2021GEORGES BIZET NR. 9, VILĂ, SC. A+B - A.L.STRADA44760580GEORGES BIZET92240
5046311.05.2021GEORGES BIZET NR.10 -A.P.STRADA31526280GEORGES BIZET102240
5251903.03.2022GEORGESCU MIHAIL PROFESOR DOCTOR NR. 16-18- A.P.STRADAGEORGESCU MIHAIL16-186240
5155714/12/2021GEORGESCU MIHAIL PROFESOR DOCTOR NR. 6 - A.PSTRADA35885384GEORGESCU MIHAIL64240
5251217/02/2022GHEORGHE ŢIŢEICA NR 206-208 - A.P. FLOREASCA 1STRADA34744811GHEORGHE TITEICA206-208FLOREASCA 17240
5199821/12/2021GHEORGHE ŢIŢEICA NR. 10, BL. 56 BIS - A.PSTRADA14075135GHEORGHE TITEICA1056 BIS3240
5198823/12/2021GHEORGHE TITEICA NR. 105STRADAGHEORGHE TITEICA1052240
5230229/12/2021GHEORGHE TITEICA NR. 167STRADAGHEORGHE TITEICA167THE CORNER FLOREASCA5240
5203122/12/2021GHEORGHE ȚIȚEICA NR. 169, VERDI CORNER RESIDENCESTRADAGHEORGHE TITEICA169VERDI CORNER RESIDENCE2240
5118630/11/2021GHEORGHE ŢIŢEICA NR. 180-200, GRUP DE 31 VILE- A.PSTRADA26353227GHEORGHE TITEICA180-200FLOREASCA VERDI31120
513797/12/2021GHEORGHE ŢIŢEICA NR. 202-204 - A.PSTRADA25861863GHEORGHE TITEICA202-2044240
5016228/10/2021GHEORGHE ȚIȚEICA NR. 210STRADA#REF!1240
5199721/12/2021GHEORGHE ŢIŢEICA NR. 4, BL. 52 BIS, SC. A+ B - A.PSTRADA1407543GHEORGHE TITEICA452 BIS3240
5147912.10.2021GHEORGHE TITEICA NR. 48STRADA43354796GHEORGHE TITEICA483120
5060111.11.2021GHEORGHE ŢITEICA NR. 6, BL. 54 BIS, SC. A+B - A.PSTRADA12538268GHEORGHE TITEICA654BIS3240
5010726/10/2021GHERGHIŢEI NR. 1, BL. 94B, SC. A+B+C - A.PSTRADA#REF!12240
5215223/12/2021GHERGHITEI NR. 15 , BABILONSTRADAGHERGHITEI15BABILON6240
5189920/12/2021GHERGHIŢEI NR. 9, BL. 1 - A.PSTRADA27272007GHERGHITEI9111.1
5039711.04.2021GHICA TEI NR. 112, BL. 41, SC. A+B - A.PBULEVARD13915340GHICA TEI1124112240
5039811.04.2021GHICA TEI NR. 114, BL. 40, SC. 1 - A.PBULEVARD44446669GHICA TEI114403240
5033811.03.2021GHICA TEI NR. 89, BL. T33, SC. A - A.PBULEVARD14069800GHICA TEI89T3310240
5043811.05.2021GHICA TEI NR. 91, BL. T32 - A.P.BULEVARD18473028GHICA TEI91T329240
5012926/10/2021GHIOCEI NR. 30, BL. 30C, SC. 1+2 - A.PSTRADA#REF!7240
5045911.05.2021GHIŢĂ PĂDUREANU NR. 2, BLOC GHIȚĂ PĂDUREANU, SC. A+B+C - A.PSTRADAGHITA PADUREANU23240
5171015/12/2021GIACOMO PUCCINI NR. 11-13 - A.P.STRADA31982770GIACOMO PUCCINI11-131240
5226828/12/2021GIACOMO PUCCINI NR. 17 - A.P.STRADA32485222GIACOMO PUCCINI172240
5163714/12/2021GIACOMO PUCCINI NR. 19, BL. 41, SC. A, B, C, D - A.P.STRADAGIACOMO PUCCINI19414240
5158113/12/2021GIACOMO PUCCINI NR. 21, BL. 1 - A.P.STRADA14438567GIACOMO PUCCINI2112240
5227730/12/2021GIACOMO PUCCINI NR. 6 BIS - A.P.STRADAGIACOMO PUCCINI6 BIS4240
5226728/12/2021GIACOMO PUCCINI NR. 6, SC. A+B+C - A.P.STRADA26890859GIACOMO PUCCINI62240
5226628/12/2021GIACOMO PUCCINI NR. 8, BL. 43, SC. A+ B+C - A.P.STRADA18190242GIACOMO PUCCINI8432240
5231029/12/2021GIACOMO PUCCINI NR. 9 - AL.STRADAGIACOMO PUCCINI92120
5045011.04.2021GIOACCHINO ROSSINI NR. 1, BL. C1 - A.P.STRADA17887471GIOACCHINO ROSSINI1C12240
5016728/10/2021GIOACCHINO ROSSINI NR. 1A, BL. 1A - A.P.STRADAGIOACCHINO ROSSINI4240
5016828/10/2021GIOACCHINO ROSSINI NR. 2 - A.P.STRADA14060770GIOACCHINO ROSSINI2240
5045111.04.2021GIOACCHINO ROSSINI NR. 3, BL. B, SC. A, B, C, D - A.P.STRADA31089165GIOACCHINO ROSSINI3B6240
5016928/10/2021GIOACCHINO ROSSINI NR. 4, BL. 4 - A.P.STRADA14060762GIOACCHINO ROSSINI4240
5017028/10/2021GIOACCHINO ROSSINI NR. 6, BL. 6 - A.P.STRADA16735092GIOACCHINO ROSSINI4240
5143712.09.2021GIUSEPPE GARIBALDI NR. 12, BLOC GARIBALDI 12 - A.PSTRADA13923350GIUSEPPE GARIBALDI122240
5180617/12/2021GIUSEPPE GARIBALDI NR. 2 , SC. A - C - A.P.STRADA16105577GIUSEPPE GARIBALDI26240
5188820/12/2021GIUSEPPE GARIBALDI NR. 22, BL. 22, SC. 1-3 -A.P.STRADA21769253GIUSEPPE GARIBALDI223240
5159814/12/2021GIUSEPPE GARIBALDI NR. 24, BL. *, SC. A+B - A.P.STRADA36431454GIUSEPPE GARIBALDI242240
5144912.08.2021GIUSEPPE GARIBALDI NR. 26, BL. 26, SC. 1-2 - A.L.STRADA21998770GIUSEPPE GARIBALDI26263240
5049111.09.2021GIUSEPPE GARIBALDI NR. 26ASTRADAGIUSEPPE GARIBALDI26A2240
5049611.09.2021GIUSEPPE GARIBALDI NR. 28, STEER NICOLAESTRADAGIUSEPPE GARIBALDI282240
5177320/12/2021GIUSEPPE GARIBALDI NR. 30 -A.P.STRADAGIUSEPPE GARIBALDI302240
5150931/12/2021GIUSEPPE GARIBALDI NR. 32, BL. GARIBALDI 32 - A.PSTRADAGIUSEPPE GARIBALDI321240
5118012.03.2021GIUSEPPE GARIBALDI NR. 4, BL. 82/5, SC. A, B, C, D, E - A.P.STRADA11599967GIUSEPPE GARIBALDI482/55240
5229029/12/2021GIUSEPPE GARIBALDI NR. 5, BL. 5 - A.P.STRADAGIUSEPPE GARIBALDI53240
5224929/12/2021GIUSEPPE GARIBALDI NR. 8-10, BL. 81/3 - A.P.STRADA13806636GIUSEPPE GARIBALDI8-104240
5159514/12/2021GIUSEPPE GARIBALDI NR. 9, BL. 9- A.P.STRADA226113723GIUSEPPE GARIBALDI92240
5130412.03.2021GIUSEPPE VERDI NR. 1, BL. VILA 235 - A.P.STRADAGIUSEPPE VERDI1VILA 2351240
5160314/12/2021GIUSEPPE VERDI NR. 13 - A.P.STRADAGIUSEPPE VERDI132240
5253822.03.2022GHEORGHE MATAC NR. 6AGHEORGHE MATAC6A2240
5098712.02.2021GLINKA MIHAIL IVANOVICI NR. 12 - A.P.STRADA21030098GLINKA MIHAIL IVANOVICI123240
5229531/12/2021GLINKA MIHAIL IVANOVICI NR. 1, BL. GLINKA 1, SC. A+B - A.PSTRADAGLINKA MIHAIL IVANOVICI13240
5046511.05.2021GLINKA MIHAIL IVANOVICI NR. 11, BL. 65 - A.PSTRADA15286530GLINKA MIHAIL IVANOVICI11651240
5143612.09.2021GLINKA MIHAIL IVANOVICI NR. 13 - A.PSTRADA17728310GLINKA MIHAIL IVANOVICI132240
5098529/11/2021GLINKA MIHAIL IVANOVICI NR. 15, BL. 66, SC. A+B - A.PSTRADA13752668GLINKA MIHAIL IVANOVICI15662240
5212628/12/2021GLINKA MIHAIL IVANOVICI NR. 2, BL. 2 - A.PSTRADAGLINKA MIHAIL IVANOVICI24240
5046611.05.2021GLINKA MIHAIL IVANOVICI NR. 3 - A.PSTRADA12254592GLINKA MIHAIL IVANOVICI33240
5112429/11/2021GLINKA MIHAIL IVANOVICI NR. 4 - A.LSTRADA15263463GLINKA MIHAIL IVANOVICI9/2A+B3240
5046111.05.2021GLINKA MIHAIL IVANOVICI NR. 5 - A.PSTRADA12254584GLINKA MIHAIL IVANOVICI53240
5098812.02.2021GLINKA MIHAIL IVANOVICI NR. 6, BL. 81, SC. A+B - A.PSTRADA13778978GLINKA MIHAIL IVANOVICI63240
5220828/12/2021GLINKA MIHAIL IVANOVICI NR. 7, BL. 53, SC. A+B+C+ D+ E - A.PSTRADAGLINKA MIHAIL IVANOVICI7532240
5029011.03.2021GLINKA MIHAIL IVANOVICI NR. 8 - A.LSTRADA44990376GLINKA MIHAIL IVANOVICI83120
5155013/12/2021GLINKA MIHAIL IVANOVICI NR. 9 - A.PSTRADA13778960GLINKA MIHAIL IVANOVICI92240
5237401.05.2022GORGAN SPĂTARU NR.42-42D - A.PSTRADAGORGAN SPATARU42-42D4240
5248518/02/2022GRIGORE IPATESCU NR. 1245501125GRIGORE IPATESCU121240
5002221/10/2021GRIGORE IONESCU ARH. NR. 98, BL. T6B - A.PSTRADA14081285GRIGORE IONESCU98T6b8240
5200121/12/2021GRIGORE IONESCU ARH., NR. 75, BL. T28 - A.PSTRADA27670819GRIGORE IONESCU75T283.5240
5222130/12/2021GRIGORE IONESCU ARH. NR. 79, BL. T14, SC. 1 -A.P.STRADA17244433GRIGORE IONESCU79T145240
5140012.07.2021GRIGORE IONESCU ARH. NR. 1, BL. T59 - A.PSTRADA16277386GRIGORE IONESCU1T593240
5021928/10/2021GRIGORE IONESCU ARH. NR. 3, BL. T60 - A.P.STRADA26467582GRIGORE IONESCU3240
5140212.07.2021GRIGORE IONESCU ARH. NR. 61, BL. T75, SC. 1 -A.P.STRADA28314186GRIGORE IONESCU61T7512240
5140112.07.2021GRIGORE IONESCU ARH. NR. 61, BL. T75, SC. 2 -A.P.STRADA31194764GRIGORE IONESCU61T7522240
5097024/11/2021GRIGORE IONESCU ARH. NR. 63, BL. T73, SC. A+B - A.PSTRADA14204108GRIGORE IONESCU63T736240
5088223/11/2021GRIGORE IONESCU ARH. NR. 65, BL. T72, SC. 1 - A.PSTRADA14154954GRIGORE IONESCU65T214240
5088123/11/2021GRIGORE IONESCU ARH. NR. 65, BL. T72, SC. 2 - A.PSTRADA13261954GRIGORE IONESCU65T224240
5026429/10/2021GRIGORE IONESCU ARH. NR. 67, BL. T71 - A.P.STRADA149974763240
5026129/10/2021GRIGORE IONESCU ARH. NR. 69, BL. T25 - A.PSTRADA137527577240
5043611.04.2021GRIGORE IONESCU ARH. NR. 71, BL. T26 - A.PSTRADA12367311GRIGORE IONESCU71T264240
5111025/11/2021GRIGORE IONESCU ARH. NR. 77, BL. T13 - A.PSTRADAGRIGORE IONESCU77T133240
5021528/10/2021GRIGORE IONESCU ARH. NR. 81, BL. 43, SC. 1- A.P.STRADAGRIGORE IONESCU6240
5021628/10/2021GRIGORE IONESCU ARH. NR. 83, BL. 44 - A.PSTRADAGRIGORE IONESCU4240
5014326/10/2021GRIGORE IONESCU ARH. NR. 90, BL. T8A - A.PSTRADAGRIGORE IONESCU6240
5026229/10/2021GRIGORE IONESCU ARH. NR. 92, BL. T7C, SC. 1STRADA44774267GRIGORE IONESCU3240
5021728/10/2021GRIGORE IONESCU ARH. NR. 94, BL. T7B - A.PSTRADAGRIGORE IONESCU4240
5111225/11/2021GRIGORE IONESCU ARH. NR. 96, BL. T7A, SC. A - A.PSTRADA22994989GRIGORE IONESCU96T7A4240
5084018/11/2021GRIGORE IONESCU ARH., NR. 100, BL. 34, SC. A - A.PSTRADA22917307GRIGORE IONESCU100345240
5026329/10/2021GRIGORE IONESCU ARH., NR. 73, BL. T27, SC. 1 - A.PSTRADA28446292GRIGORE IONESCU3240
5081823/11/2021GRIGORE MOISIL NR. 1, BL. 13B-TEI, SC. 1+2 - A.PSTRADA11308279GRIGORE MOISIL113B TEI8240
5059811.12.2021GRIGORE MOISIL NR. 10, BL. 8, SC. 1+2 - A.PSTRADA14112977GRIGORE MOISIL1088240
5109626/11/2021GRIGORE MOISIL NR. 2, BL. 6A, SC. 1 - A.PSTRADA14102604GRIGORE MOISIL2A6A13240
5034911.05.2021GRIGORE MOISIL NR. 3, BL. 7, SC. 1+2+3+4 - A.PSTRADA15805963GRIGORE MOISIL3723240
5072916/11/2021GRIGORE MOISIL NR. 4, BL. 6, SC. A, B, C - A.PSTRADA13719254GRIGORE MOISIL4615240
5096323/11/2021GRIGORE MOISIL NR. 5, BL. 7 BIS, SC. A, B, C, D - A.PSTRADA14103650GRIGORE MOISIL57 BIS16240
5072716/11/2021GRIGORE MOISIL NR. 6, BL. 10, SC. 1 - A.PSTRADA14983806GRIGORE MOISIL61016240
5137112.07.2021GRIGORE MOISIL NR. 6, BL. 10, SC. 2 - A.PSTRADA12499193GRIGORE MOISIL61025240
5075516/11/2021GRIGORE MOISIL NR. 75, BL. GRIGORE MOISIL - A.PSTRADA36644908GRIGORE MOISIL751240
5137012.07.2021GRIGORE MOISIL NR. 8, BL. 9, SC. C+D - A.PSTRADA22257197GRIGORE MOISIL8910240
5217730/12/2021GRIGORE MOISIL NR. 8, BL. 9, SC. E+F - A.PSTRADAGRIGORE MOISIL896240
5204623/12/2021GRIGORE MOISIL NR. 8, BL. 9, TRONSON A, SC. A+B - A.PSTRADA13601592GRIGORE MOISIL8910240
5082023/11/2021GROZOVICI DOCTOR NR. 2 - A.PSTRADA12367230DR. GROZOVICI24240
5173221/12/2021HALMEU NR. 20STRADA36960692HALMEU202240
5103523/11/2021HAMBARULUI NR. 12A, BL. CĂMIN 1 - A.PSTRADA26983362HAMBARULUI12ACAMIN NR 111.1
5103423/11/2021HAMBARULUI NR. 12A, BL. CĂMIN NR. 2 - A.P.STRADA26983419HAMBARULUI12ACAMIN NR 211.1
5005625/10/2021HĂŢIŞULUI NR. 1, BL. H14, SC. A+B - A.PSTRADA#REF!2240
5005825/10/2021HĂŢIŞULUI NR. 10, BL. H8, SC. 1+2 - A.PSTRADA#REF!3240
5129012.03.2021HĂŢIŞULUI NR. 11, BL. H9, SC. 1 - A.PSTRADA14322863HATISULUI11H92240
5109012.03.2021HĂŢIŞULUI NR. 2, BL. H4, SC. A+B - A.PSTRADAHATISULUI2H43240
5054411.10.2021HĂŢIŞULUI NR. 3, BL. H13, SC. A+B - A.P.STRADA31472518HATISULUI3H132240
5128512.03.2021HĂŢIŞULUI NR. 4, BL. H5, SC. A+B - A.PSTRADAHATISULUI4H52240
5054511.10.2021HĂŢIŞULUI NR. 5, BL. H12, SC. 1+2 - A.PSTRADAHATISULUI5H122240
5048111.08.2021HĂŢIŞULUI NR. 6, BL. H6 - A.PSTRADA14591578HATISULUI6H64240
5166516/12/2021HĂŢIŞULUI NR. 7, BL. H11, SC. 1+2 - A.PSTRADA18824765HATISULUI7H116240
5128612.03.2021HĂŢIŞULUI NR. 8, BL. H7, SC. A+B - A.PSTRADAHATISULUI8H72240
5005725/10/2021HĂŢIŞULUI NR. 9, BL. H10, SC. 1+2 - A.PSTRADA#REF!4240
5032011.02.2021HELIADE ÎNTRE VII NR. 28, BL. 20, SC. A - A.PSTRADA12071218HELIADE INTRE VII28202240
5031911.02.2021HELIADE ÎNTRE VII NR. 28, BL. 20, SC. B - A.PSTRADA12078259HELIADE INTRE VII28202240
5096424/11/2021HERŢA NR. 11, BL. D2, SC.1+2+3+4 - A.PSTRADA12650333HERTA11D212240
5168220/12/2021HERŢA NR. 13, BL. J2, SC. A+B - A.PSTRADA13789325HERTA13J22240
5248914/02/2022HERŢA NR. 15, BL. B29 - A.PSTRADAHERTA15B295240
5062511.11.2021HERŢA NR. 16, BL. X4 - A.PSTRADA13991304HERTA16X45240
5000521/10/2021HERŢA NR. 18, BL. X3, SC. A - A.PSTRADAHERTA4240
5113826/11/2021HERŢA NR. 2, BL. 63, SC. 1 - A.PSTRADA15787646HERTA26316240
5113726/11/2021HERŢA NR. 2, BL. 63, SC. 2 - A.PSTRADA15787638HERTA26326240
5095712.01.2021HERŢA NR. 20, BL. X2 - A.PSTRADA11998691HERTA20X22770
5127812.02.2021HERŢA NR. 22, BL. X1 - A.PSTRADAHERTA22X14240
5235329/12/2021HERŢA NR. 4, BL. 64A, 2 SCĂRI - A.PSTRADA14060708HERTA464A12240
5062211.11.2021HERŢA NR. 6, BL. 64B, SC. ASTRADA21960449HERTA6B646240
5068011.11.2021HERŢA NR. 6, BL. 64B, SC. B - A.PSTRADA21960457HERTA664B8240
5062011.12.2021HERŢA NR. 7, BL. B13, SC. A+B - A.PSTRADA14862804HERTA7B1320240
5067915/11/2021HERŢA NR. 9, BL. B17, SC. A - A.PSTRADA12777370HERTA9B177240
5124212.06.2021HISPANIA NR. 22-24 - A.P.STRADAHISPANIA22-243240
5124612.06.2021HISPANIA NR. 26STRADA43680261HISPANIA262240
5232230/12/2021HISPANIA NR. 34STRADA41959333HISPANIA341240
5118730/11/2021HOBIŢA NR. 2, BL. 300, SC. A - A.PALEEA24644181HOBITA23002240
5081519/11/2021HOBIŢA NR. 2, BL. 300, SC. B - A.PALEEA26280141HOBITA23004240
5156714/12/2021HOBIŢA NR. 4, BL. 301 - A.PALEEA24983820HOBITA43015240
5051111.09.2021HOBIŢA NR. 6, BL. 302 BAC, SC. 1+2+3+4+5+6 - A.PALEEA14627280HOBITA6302BAC20240
5134212.06.2021HOBIŢA NR. 8, BL. 303 - A.PALEEA14297875HOBITA83036240
5246402.02.2022HOREI NR. 8HOREI81240
5107426/11/2021HORTENSIEI NR. 61CSTRADA42909902HORTENSIEI61CH61C2.5240
5003322/10/2021IANCULUI 41, BL. 102D, SC. AȘOSEA#REF!4240
5047611.08.2021IANCULUI NR. 1, BL. 112C, SC. A - A.P.ȘOSEA39103761IANCULUI1112C11240
5158612.06.2021IANCULUI NR. 10, BL. 114B, SC. A+B - A.P.ȘOSEA13143371IANCULUI10114 B8240
5230429/12/2021IANCULUI NR. 11, BL. 108, SC. 1 - A.P.ȘOSEAIANCULUI111085240
5075115/11/2021IANCULUI NR. 12, BL. 115, SC. A+B - A.P.ȘOSEA39383963IANCULUI121158240
5015228/10/2021IANCULUI NR. 126, BL. 120, SC. A - A.P.ȘOSEA#REF!3240
5165329/11/2021IANCULUI NR. 128, BL. G, SC. A+B - A.P.ȘOSEA13712337IANCULUI128G4240
5001425/10/2021IANCULUI NR. 13, BL. 107, SC. A+B - A.P.ȘOSEA#REF!6240
5215423/12/2021IANCULUI NR. 130, BL. 121 - A.P.ȘOSEA26100518IANCULUI1301217240
5198222/12/2021IANCULUI NR. 132, BL. 121A - A.P.ȘOSEAIANCULUI132121A4240
5080919/11/2021IANCULUI NR. 17, BL. 106C, SC. A - AP.ȘOSEA24618675IANCULUI17106C6240
5081019/11/2021IANCULUI NR. 17, BL. 106C, SC. B - A.P.ȘOSEA26450009IANCULUI17106C6240
5002726/10/2021IANCULUI NR. 19, BL. 106B, SC. B - A.P.ȘOSEA#REF!3240
5141412.09.2021IANCULUI NR. 2, BL. 113C, SC. 1 - A.P.ȘOSEAIANCULUI2113C2240
5136312.08.2021IANCULUI NR. 21, BL. 106A, SC. A - A.P.ȘOSEAIANCULUI21106A7240
5137412.06.2021IANCULUI NR. 21, BL. 106A, SC. B - A.PȘOSEA14060746IANCULUI21106 A3.5240
5196722/12/2021IANCULUI NR. 27, BL. 105D, SC. A+B+C - A.P.ȘOSEAIANCULUI27105D15240
5196121/12/2021IANCULUI NR. 29, BL. 105B, SC. A - A.P.ȘOSEAIANCULUI29105B4240
5064211.11.2021IANCULUI NR. 29, BL. 105B, SC. B - A.P.ȘOSEA18190285IANCULUI29105B5240
5167716/12/2021IANCULUI NR. 29, BL. 105B, SC. C - A.P.ȘOSEA18190277IANCULUI29105B2240
5109425/11/2021IANCULUI NR. 33, BL. 105A, SC. A - A.P.ȘOSEA13903388IANCULUI33105A5240
5153313/12/2021IANCULUI NR. 33, BL. 105A, SC. B - A.P.ȘOSEA10407444IANCULUI33105A4240
5065915/11/2021MAŞINA DE PÂINE NR. 10, BL. R30, SC. 1+ 2 - A.PSTRADA12695004MASINA DE PAINE10R303240
5145812.10.2021MAŞINA DE PÂINE NR. 12, BL. OD39 - A.P.STRADAMASINA DE PAINE12OD395240
5030611.02.2021MAŞINA DE PÂINE NR. 14, BL. R29 - A.PSTRADA14102540MASINA DE PAINE14R296240
5131013/12/2021MAŞINA DE PÂINE NR. 16, BL. OD35 - A.PSTRADAMASINA DE PAINE16OD354120
5167415/12/2021MAŞINA DE PÂINE NR. 18, BL. R28, 2 SCĂRI - A.PSTRADA12289469MASINA DE PAINE18R288240
5176516/12/2021MAŞINA DE PÂINE NR. 2, BL. OD 32 A - A.PSTRADAMASINA DE PAINE2OD32A15240
5057211.11.2021MAŞINA DE PÂINE NR. 20, BL. OD37, SC. 1+2+3+4+5 - A.PSTRADA16774237MASINA DE PAINE20OD3720240
5203222/12/2021MAŞINA DE PÂINE NR. 20A, BL. 6 IRTA - A.PSTRADAMASINA DE PAINE20A6 IRTA5240
5009525/10/2021MAŞINA DE PÂINE NR. 20B, BL. 5 IRTA - A.PSTRADAMASINA DE PAINE5240
5009625/10/2021MAŞINA DE PÂINE NR. 20C, BL. 4 IRTA - A.PSTRADAMASINA DE PAINE5240
5038811.05.2021MAŞINA DE PÂINE NR. 22, BL. 50 - A.PSTRADA22386302MASINA DE PAINE2250112240
5030911.02.2021MAŞINA DE PÂINE NR. 22A, BL. 9 IRTA - A.PSTRADA14038200MASINA DE PAINE22A9IRTA4240
5102725/11/2021MAŞINA DE PÂINE NR. 3, BL. 2, SC. 1+2 - A.P.STRADAMASINA DE PAINE326240
5032811.02.2021MAŞINA DE PÂINE NR. 37, BL. 2-A.P.STRADA14244510MASINA DE PAINE3726240
5067715/11/2021IANCULUI NR. 35, BL. 104, SC. 1+2 - A.P.SOSEA23413316IANCULUI3510412240
5151413/12/2021IANCULUI NR. 37, BL. 103B - A.P.ȘOSEA15844660IANCULUI37103B10240
5199212.10.2021IANCULUI NR. 39, BL. 103A, SC. A - A.P.ȘOSEAIANCULUI39103A5240
5151112.10.2021IANCULUI NR. 39, BL. 103A, SC. B - A.P.ȘOSEA13127228IANCULUI39103A6240
5101424/11/2021IANCULUI NR. 39, BL. 103A, SC. C - A.P.ȘOSEA13021064IANCULUI39103A6240
5104524/11/2021IANCULUI NR. 4, BL. 113A, SC. A+B - A.P.ȘOSEA14240151IANCULUI4113A7240
5095323/11/2021IANCULUI NR. 41, BL. 102D, SC. B - A.P.ȘOSEA12639661IANCULUI41102D5240
5019027/10/2021IANCULUI NR. 47, BL. 102C, SC. A+B - A.P.ȘOSEA1777914310240
5156513/12/2021IANCULUI NR. 5, BL. 110, SC. AȘOSEA14069842IANCULUI51105240
5165417/12/2021IANCULUI NR. 5, BL. 110, SC. B - A.P.ȘOSEAIANCULUI5110B5240
5149312.10.2021IANCULUI NR. 53, BL. 102B, SC. A - A.P.ȘOSEAIANCULUI53102B5240
5154912.09.2021IANCULUI NR. 53, BL. 102B, SC. B - A.P.ȘOSEA16594341IANCULUI53102B5240
5080118/11/2021IANCULUI NR. 53, BL. 102B, SC. C - A.P.ȘOSEA16594350IANCULUI53102B3240
5233030/12/2021IANCULUI NR. 57, BL. 101B - A.P.ȘOSEA13561072IANCULUI57101B4240
5064511.12.2021IANCULUI NR. 59, BL. 101A, SC. A - A.P.ȘOSEA12979043IANCULUI59101A4240
5201822/12/2021IANCULUI NR. 59, BL. 101A, SC. B - A.P.ȘOSEA12979027IANCULUI59101A3240
5064916/11/2021IANCULUI NR. 59, BL. 101A, SC. C - A.P.ȘOSEA12979035IANCULUI59101A2240
5015727/10/2021IANCULUI NR. 6, BL. 113B, SC. A+B - A.P.ȘOSEA#REF!6240
5002626/10/2021IANCULUI NR. 7, BL. 109B, SC. A - A.P.ȘOSEA#REF!3240
5018527/10/2021IANCULUI NR. 7, BL. 109B, SC. B - A.P.ȘOSEA#REF!6240
5001525/10/2021IANCULUI NR. 8, BL. 114A, SC. A+B - A.P.ȘOSEA#REF!8120
5002926/10/2021IANCULUI NR. 9, BL. 109A, SC. A - A.P.ȘOSEA#REF!6240
5002826/10/2021IANCULUI NR. 9, BL. 109A, SC. B - A.P.ȘOSEA#REF!3240
5021828/10/2021ICOANEI NR. 110, BL. 110 - A.PSTRADA#REF!4240
5115229/11/2021ILIA NR. 4 BL. 58 C, SC.1, 2ALEEA26579241ILIA458C14240
5099924/11/2021ILIA NR. 1, BL. 58A, SC. 1+2 - A.PALEEA14097028ILIA158A16240
5036211.03.2021ILIA NR. 2, BL. 58B - A.PALEEA21616004ILIA258B12240
5099824/11/2021ILIA NR. 3, BL. 56, SC. 1 "Pelicanul" - A.PALEEA20909647ILIA35618240
5099724/11/2021ILIA NR. 3, BL. 56, SC. 2 - A.PALEEA18938395ILIA35625240
5130921/12/2021ILIA NR. 5, BL. 57, SC. 1 PELICANUL, SC. 1 - A.PALEEA11660223ILIA55716240
5125512.03.2021ILIA NR. 5, BL. 57, SC. 2 - A.PALEEA11695604ILIA55727240
5034011.03.2021INGINERILOR TEI NR. 2, BL. T30A - A.PSTRADA18049473INGINERILOR TEI2T30A8240
5039511.04.2021INGINERILOR TEI NR. 4, BL. T30B, SC. 1 - A.PSTRADA14193300INGINERILOR TEI4T30B7240
5066615/11/2021INGINERILOR TEI NR. 6, BL. T30C, SC. 1 - A.PSTRADA14282289INGINERILOR TEI6T30C7240
5040011.04.2021INGINERILOR TEI NR. 8, BL. T31B, SC. 1 - A.PSTRADA24671054INGINERILOR TEI8T31B5240
5086922/11/2021ION ANDREESCU PICTOR NR. 1 - A.PSTRADA14338312ION ANDREESCU13240
5177521/12/2021ION ANDREESCU PICTOR NR. 31STRADAION ANDREESCU314240
5086519/11/2021ION BERINDEI ARH. NR. 10, BL. OD16, SC. 1 - A.P.STRADA14178521ION BERINDEI10OD164240
5136812.06.2021ION BERINDEI ARH. NR. 1, BL. S22, SC. A+B+C+DSTRADA13883418ION BERINDEI1S2216240
5187821/12/2021ION BERINDEI ARH. NR. 12, BL. 60, SC. 3 - A.PSTRADA13739570ION BERINDEI126034120
5090922/11/2021ION BERINDEI ARH. NR. 2, BL. OD47 - A.PSTRADA14096944ION BERINDEI2OD474240
5191920/12/2021ION BERINDEI ARH. NR. 5, BL. OD21B, SC. E - A.P.STRADA28807818ION BERINDEI5OD 21B3240
5007527/10/2021ION BERINDEI ARH. NR. 8, BL. OD17 - A.PSTRADA#REF!3240
5250727.12.2021ION BERINDEI ARH. NR. 12, BL. 60, SC. 4 - A.PSTRADAION BERINDEI126045240
5239931/12/2021ION BERINDEI ARH. NR. 6, BL. OD18, SC. 1- A.P.STRADA14455266ION BERINDEI6OD165240
5058511.10.2021ION BERINDEI ARH. NR. 11, BL. 1, SC. A+B+C - A.PSTRADA16277360ION BERINDEI1119240
5058611.10.2021ION BERINDEI ARH. NR. 11, BL. 1, SC. D - ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ”IDEAL” - A.PSTRADA18281650ION BERINDEI11IDEAL4240
525463.12.2021ION BERINDEI ARH. NR. 12, BL. 60, SC. 1+2 - A.PSTRADA14807338ION BERINDEI12609240
5074616/11/2021ION BERINDEI ARH. NR. 3, BL. OD21A, SC. A, B, C, D - A.PSTRADA16755154ION BERIDEI3OD21A15240
5141512.10.2021ION BERINDEI ARH. NR. 4, BL. OD19 - A.PSTRADA13846584ION BERINDEI4OD192240
5192020/12/2021ION BERINDEI ARH. NR. 5, BL. OD21B, SC. F - A.PSTRADA36713471ION BERINDEI5OD 21B3240
5252007.03.2022ION BERINDEI ARH. NR. 7, BL. OD21C, SC. G+H - A.PSTRADA20625950ION BERINDEI7OD21C8240
5089519/11/2021ION BERINDEI ARH. NR. 9, BL. 20, SC. 3 - A.PSTRADA16628010ION BERINDEI92035240
5143312.09.2021ION BERINDEI ARH. NR. 9, BL. OD20, SC. 1+2 - A.PSTRADA17766666ION BERINDEI9OD208240
5202930/12/2021ION LUCA CARAGIALE NR. 1STRADAION LUCA CARAGIALE11240
5151914/12/2021ION LUCA CARAGIALE NR. 1A - A.PSTRADA13932766ION LUCA CARAGIALE1A2240
5246902.10.2022ION LUCA CARAGIALE NR. 26 - A.PSTRADAION LUCA CARAGIALE264120
5065411.11.2021ION MAIORESCU NR. 1, BL. 40 - A.PSTRADA13719246ION MAIORESCU1405240
5001222/10/2021ION MAIORESCU NR. 11, BL. 44, SC. A - A.PSTRADAION MAIORESCU4240
5201423/12/2021ION MAIORESCU NR. 11, BL. 44, SC. B - A.P.STRADAION MAIORESCU11443240
5007426/10/2021ION MAIORESCU NR. 11, BL. 50, SC. 1 - A.PSTRADAION MAIORESCU5240
5216501.12.2022ION MAIORESCU NR. 34- A.P.STRADAION MAIORESCU342120
5224229/12/2021ION MAIORESCU NR. 53STRADAION MAIORESCU5311240
5135012.06.2021ION MAIORESCU NR. 63 - A.PSTRADAION MAIORESCU631350
5101524/11/2021ION MURGESCU AMIRAL NR. 1, BL. 401, SC. A- A.PSTRADA13739545ION MURGESCU14015240
5067015/11/2021ION MURGESCU AMIRAL NR. 1, BL. 401, SC. B - A.PSTRADA14322871ION MURGESCU14013240
5175316/12/2021IONITA VORNICUL NR. 2ASTRADA43987267IONITA VORNICUL2A1240
5228401.12.2022IPSILANTI VOIEVOD NR. 2IPSILANTI VOIEVOD24240
5090022/11/2021IRIMICULUI NR. 2, BL. 1, SC. A+B - A.P.STRADA138600104IRIMICULUI2110240
5030111.02.2021IRIMICULUI NR. 3, BL. 3, SC. 1 - A.P.STRADA14364383IRIMICULUI3312240
5032611.02.2021IRIMICULUI NR. 3, BL. 3, SC. 2- A.P.STRADA14327771IRIMICULUI3322240
5031011.02.2021IRIMICULUI NR. 3, BL. 3, SC. 3 - A.P.STRADA14327763IRIMICULUI3335240
5030211.02.2021IRIMICULUI NR. 3, BL. 3, SC. 4 - A.PSTRADA14327780IRIMICULUI3343240
5170216/12/2021ITALIANĂ NR. 13 - A.PSTRADAITALIANA133240
5242201.12.2022ITALIANA NR. 1839708003ITALIANA184240
5125712.02.2021IŢCANI NR. 10A - A.PSTRADA27131644ITCANI10A3240
5244001.03.2022IŢCANI NR. 20 - A.PSTRADAITCANI203240
5192921/12/2021IŢCANI NR.12A, BL. 2 - A.PSTRADA31391871ITCANI12A23240
5240101.08.2022JEAN ATANASIU NR. 21, BL. GH , SC. A - A.PSTRADA24290050JEAN ATANASIU21G.H4240
6311120/12/2021JEAN LOUIS CALDERON NR. 17- A.PSTRADA23532244JEAN LOUIS CALDERON17JLC172240
5247824.02.2022JEAN LOUIS CALDERON NR. 40 - A.LSTRADA18723418JEAN LOUIS CALDERON403120
5186820/12/2021JEAN LOUIS CALDERON NR. 6, BL. TA 1-3 - A.PSTRADAJEAN LOUIS CALDERON6TA 1-33240
5130313/12/2021JEAN LOUIS CALDERON NR. 1-5, SC. 1+2+3 - A.PSTRADA12071480JEAN LOUIS CALDERON1-54240
5205622/12/2021JEAN LOUIS CALDERON NR. 27 - A.PSTRADAJEAN LOUIS CALDERON272240
5023611.02.2021JEAN LOUIS CALDERON NR. 36 - A.PSTRADA18931761JEAN LOUIS CALDERON36362240
5161714/12/2021JEAN LOUIS CALDERON NR. 4-6 APSTRADAJEAN LOUIS CALDERON4-63240
5238101.06.2022JEAN LOUIS CALDERON NR. 58 - A.PSTRADAJEAN LOUIS CALDERON58581240
5202122/12/2021JEAN LOUIS CALDERON NR. 59 - A.PSTRADA14491609JEAN LOUIS CALDERON592240
5210428/12/2021JEAN LOUIS CALDERON NR. 61, BL. 61 - A.PSTRADAJEAN LOUIS CALDERON613240
5221028/12/2021JEAN LOUIS CALDERON NR. 80STRADA43667220JEAN LOUIS CALDERON802120
5078718/11/2021JOHANNES KEPLER NR. 2, BL. 2 - A.PSTRADA14573385JOHANNES KEPLER224240
5229820/12/2021JOHANNES KEPLER NR. 4, BL.1 , sc. A+B- A.PSTRADA14112969JOHANNES KEPLER4K/4/16120
5090122/11/2021JUDEȚULUI NR. 1 - A.PSTRADA35248867JUDETULUI18240
5055911.09.2021JUDEŢULUI NR. 15, BL. 17 - A.PSTRADA11862532JUDETULUI151715240
5028711.02.2021JUDEŢULUI NR. 17, BL. 20STRADA16070886JUDETULUI17208240
5028811.02.2021JUDEŢULUI NR. 9-13, BL. 18, 19, 20 - A.PSTRADA11862524JUDETULUI9 , 1318,19,2015240
5179717/12/2021LACUL TEI NR. 107, BL. 14, SC. A+B+C+D - A.PBULEVARD13928722LACUL TEI1071411240
5109526/11/2021LACUL TEI NR. 109, BL. 13A, SC. A+B+C+D - A.PBULEVARD14627272LACUL TEI10913A20240
5181917/12/2021LACUL TEI NR. 113, BL. 6B, SC. A+B - A.PBULEVARD4113000LACUL TEI1136B10240
5179417/12/2021LACUL TEI NR. 119, BL. 5A1 - A.PBULEVARD17934905LACUL TEI1195A14240
5168317/12/2021LACUL TEI NR. 119, BL. 5A2 - A.PBULEVARD14045320LACUL TEI1195A24240
5073016/11/2021LACUL TEI NR. 121, BL. 5, SC. A+B+C+D- A.P.BULEVARD11855837LACUL TEI121515240
5219927/12/2021LACUL TEI NR. 123, BL. 4, SC. A+B+C+D - A.PBULEVARD14103642LACUL TEI123420240
5050911.08.2021LACUL TEI NR. 126-128, BL. 17-18, SC. A, B, C, D, E, F, G, H, I - A.PBULEVARD14081293LACUL TEI126-12817-1836240
5209224/12/2021LACUL TEI NR. 29BULEVARD41464443LACUL TEI293240
5182617/12/2021LACUL TEI NR. 31-33 - A.P.BULEVARDLACUL TEI31-3314240
5167817/12/2021LACUL TEI NR. 56, BL. 19, SC. A+B - A.PBULEVARD22958439LACUL TEI56198240
5176416/12/2021LACUL TEI NR. 63, BL. 8 - A.PBULEVARD13746119LACUL TEI6383240
5149514/12/2021LACUL TEI NR. 65, BL. 7 - A.PBULEVARDLACUL TEI6578240
5176316/12/2021LACUL TEI NR. 67, BL. 6 - A.PBULEVARD16185533LACUL TEI6768240
5090719/11/2021LACUL TEI NR. 69, BL. 5 - A.PBULEVARD14506866LACUL TEI6956240
5076018/11/2021LACUL TEI NR. 71, BL. 18, SC. A - A.PBULEVARD14162550LACUL TEI71184240
5101824/11/2021LACUL TEI NR. 71, BL. 18, SC. B - A.PBULEVARD14240020LACUL TEI71182.5240
5096523/11/2021LACUL TEI NR. 71, BL. 18, SC. C - A.PBULEVARD14770131LACUL TEI71185240
5137812.08.2021LACUL TEI NR. 73, BL. 17, SC. A+B - A.PBULEVARDLACUL TEI73178240
5179817/12/2021LACUL TEI NR. 75, BL. 16 , SC. A+B - A.P.BULEVARD14075062LACUL TEI75169240
5179917/12/2021LACUL TEI NR. 77 - A.PBULEVARD29319220LACUL TEI7712240
5179617/12/2021LACUL TEI NR. 79, BL. 15A, SC. A+B+C - A.PBULEVARD14826941LACUL TEI7915A15240
5160715/12/2021LACUL TEI NR. 89 -91 - A.P.BULEVARD27184355LACUL TEI89-913240
5050811.08.2021LĂPTARI TEI NR. 1, BL. 26 - A.PSTRADA14162541LAPTARI TEI1265240
5174917/12/2021LĂPTARI TEI NR. 10, BL. C18 - A.PSTRADALAPTARI TEI10C182240
5063411.11.2021LĂPTARI TEI NR. 14, BL. 4, SC. 1+2+3+4 - A.PSTRADA15057692LAPTARI TEI14420240
5071415/11/2021LĂPTARI TEI NR. 16, BL. 3A, SC. B - A.PSTRADA2406900LAPTARI TEI163A23240
5056211.10.2021LĂPTARI TEI NR. 2, BL. 6, SC. A - A.PSTRADA13903418LAPTARI TEI265240
5085019/11/2021LĂPTARI TEI NR. 3, BL. 25, SC.A- A.P.STRADA14096960LAPTARI TEI3255240
5083611.12.2021LĂPTARI TEI NR.12, BL. C19 - A.PSTRADALAPTARI TEI12C191240
5061616/11/2021LAZĂR FLOREA SOLDAT NR. 1, BL. 8C, SC. 1 - A.PSTRADA18473001LAZAR FLOREA18C16240
5172216/12/2021LAZĂR FLOREA SOLDAT NR. 3, BL. 8B, SC. A+B - A.PSTRADA17010262LAZAR FLOREA38B15240
5228231/12/2021LIREI NR. 11-11 BIS, BL. 11-11 BIS, 4 SC. - A.PSTRADA25699304LIREI1111-11 BIS6240
5145612.08.2021LIREI NR. 15, BL. 1-2, SC. A+B + C - A.PSTRADALIREI151-28240
5030811.02.2021LITOVOI VOIEVOD NR. 1, BL. OD7A - A.P.STRADA14081218LITOVOI VOIEVOD1OD7A4240
5197021/12/2021LOCOTENENT IONESCU BAICAN NR. 56 - A.P.STRADAIONESCU BAICAN565120
5001121/10/2021LOGOFĂTUL DAN NR. 2, BL. 22- A.P.STRADA#REF!17240
5253117.03.2022LUCA STROICI LOGOFĂT NR. 1 - A.PSTRADA15775226LOGOFAT LUCA STROICI12240
5253323.12.2021LUCA STROICI LOGOFAT NR. 1343021732LOGOFAT LUCA STROICI13PREMIO8240
5235230/12/2021LUCA STROICI LOGOFĂT NR. 11 - A.LSTRADALOGOFAT LUCA STROICI11112240
5135112.06.2021LUIGI GALVANI NR. 65 - A.PSTRADA38570556LUIGI GALVANI652240
5063111.11.2021LUNCA FLORILOR NR. 1, BL. 12 - A.PSTRADA27312489LUNCA FLORILOR11211.1
5236301.03.2022LUNCA FLORILOR NR. 2, BL. 11 - A.PALEEALUNCA FLORILOR21111.1
5003811.05.2021LUNCA FLORILOR NR. 3, BL. 15, SC. 1+2 - A.PALEEA17952278LUNCA FLORILOR31521.1
5202222/12/2021LUNCA FLORILOR NR. 4, BL. 14, SC. A+B - A.PSTRADALUNCA FLORILOR41421.1
5193521/12/2021LUNCA FLORILOR NR. 5, BL. 17, SC. 1 - A.LSTRADA25653765LUNCA FLORILOR521.1
5185821/12/2021LUNCA FLORILOR NR. 6, BL. 16, SC. 1 - A.LSTRADA14783794LUNCA FLORILOR621.1
5216428/12/2021LUNCA FLORILOR NR. 7, BL. 49 BIS - A.PALEEA27226191LUNCA FLORILOR749 BIS2240
5207028/12/2021LUNCȘOARA NR. 5, BL. 75, SC. A - A.PSTRADA28329241LUNCSOARA5754240
5231930/12/2021LUNCŞOARA NR. 5, BL. 75, SC. B - A.P.STRADA31736571LUNCSOARA5754240
5001721/10/2021LUNCŞOARA NR. 1, BL. 52, SC. A - A.PSTRADA#REF!5240
5227512.09.2021LUNCŞOARA NR. 1, BL. 54, SC. A+B - A.PALEEA20625934LUNCŞOARA15410240
5200221/12/2021LUNCŞOARA NR. 10 - A.PALEEALUNCSOARA105240
5190120/12/2021LUNCŞOARA NR. 14 - A.PSTRADALUNCSOARA148240
5037111.08.2021LUNCŞOARA NR. 2, BL. 73 - A.PSTRADA14882380LUNCSOARA2738240
5154213/12/2021LUNCŞOARA NR. 2E - A.PALEEA22930918LUNCSOARA2E3240
5221228/12/2021LUNCŞOARA NR. 4-6, BL. 48A, SC. A+B - A.PALEEALUNCSOARA4-648A3240
5188324/12/2021LUNCŞOARA NR. 4-6, BL. 63, SC. A - A.PSTRADALUNCSOARA4-66311240
5236031/12/2021LUNCŞOARA NR. 4-6, BL. 63, SC. B - A.PSTRADALUNCSOARA4-6637240
5230529/12/2021LUNCŞOARA NR. 6C - A.PSTRADALUNCSOARA6 C7240
5188520/12/2021LUNGULEŢU NR. 2, BL. V1 - A.PALEEALUNGULETU2V13240
5093122/11/2021LUNGULEŢU NR. 3, BL. V2 - A.PALEEA14649505LUNGULETU3V214240
5093422/11/2021LUNGULEŢU NR. 5, BL. V3 - A.PALEEA138105130LUNGULETU5V314240
5047011.08.2021LUNGULEŢU NR. 6, BL. D14, SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - A.PALEEA13691528LUNGULETU6D1427240
5079818/11/2021LUNTREI NR. 2-4 BL. 8B SC. 3-ASTRADA14666689LUNTREI2 , 48B5240
5115312.01.2021LUNTREI NR. 2-4, BL. 8A, SC. 1+2 - A.PSTRADA18324271LUNTREI2-48A13240
5066511.12.2021LUNTREI NR. 2-4, BL. 8B, SC. 4- A.P.STRADA14666589LUNTREI2 , 4845240
5066411.12.2021LUNTREI NR. 3, BL. 10 , 2 SCĂRI - A.P.STRADA15231072LUNTREI3108240
5115412.01.2021LUNTREI NR. 6, BL. 7, SC. 1-4 - A.PSTRADA15572787LUNTREI6716240
5079017/11/2021MAGNOLIEI NR. 101, BL. 101 - A.PSTRADA36282344MAGNOLIEI1015240
5156313/12/2021MĂGURA VULTURULUI NR. 108, BL. 413, 2 SCĂRI - A.P.STRADA14573407MAGURA VULTURULUI1084138240
5105025/11/2021MĂGURA VULTURULUI NR. 4, BL. 446, SC. A - A.PALEEA13706548MAGURA VULTURULUI444618240
5108826/11/2021MĂGURA VULTURULUI NR. 51, BL. 116A, SC. A - A.PSTRADA31492418MAGURA VULTURULUI51116A4240
5002325/10/2021MĂGURA VULTURULUI NR. 64, BL. 117A, SC. A - A.PSTRADAMAGURA VULTURULUI3240
5003026/10/2021MĂGURA VULTURULUI NR. 64, BL. 117A, SC. B - A.PSTRADAMAGURA VULTURULUI3240
5117512.01.2021MĂGURA VULTURULUI NR. 66, BL. 117B - A.PSTRADAMAGURA VULTURULUI66117 B4240
5108726/11/2021MĂGURA VULTURULUI NR. 7, BL. 434, SC. A - A.PALEEA21689880MAGURA VULTURULUI74344240
5065815/11/2021MĂGURA VULTURULUI NR. 7, BL. 434, SC. B - A.PALEEA21615890MAGURA VULTURULUI74345240
5113326/11/2021MĂGURA VULTURULUI NR. 89, BL. 430 - A.P.STRADA13746089MAGURA VULTURULUI894304240
5064715/11/2021MĂGURA VULTURULUI NR. 9, BL. 435 - A.PALEEA16594430MAGURA VULTURULUI94357240
5232630/12/2021MAGURA VULTURULUI NR. 96-98STRADA43961941MAGURA VULTURULUI96-984240
5005223/10/2021MAICA DOMNULUI NR. 10, BL. T54, SC. 1+2 - A.PSTRADA#REF!12240
5064011.11.2021MAICA DOMNULUI NR. 12, BL. T53 - A.PSTRADA31113573MAICA DOMNULUI12T534240
5180317/12/2021MAICA DOMNULUI NR. 14, BL. T52 - A.PSTRADA14734449MAICA DOMNULUI14T523240
5010025/10/2021MAICA DOMNULUI NR. 16, BL. T51 - A.PSTRADA#REF!6240
5010325/10/2021MAICA DOMNULUI NR. 18, BL. T50, SC. 2 - A.PSTRADA#REF!4240
5148913/12/2021MAICA DOMNULUI NR. 2, BL. T58, SC. 1 - A.PSTRADA31669081MAICA DOMNULUI2T5812240
5022028/10/2021MAICA DOMNULUI NR. 2, BL. T58, SC. 2 - A.PSTRADA136567253240
5014827/10/2021MAICA DOMNULUI NR. 4, BL. T57, SC. 1 - A.PSTRADAMAICA DOMNULUI5240
5164515/12/2021MAICA DOMNULUI NR. 4, BL. T57, SC. 2 - A.PSTRADAMAICA DOMNULUI4T5724240
5174017/12/2021MAICA DOMNULUI NR. 6, BL. T56, SC. 1 - A.LSTRADAMAICA DOMNULUI6T565240
5158812.09.2021MAICA DOMNULUI NR. 8, BL. T55 - A.PSTRADA27052249MAICA DOMNULUI8T554240
5175716/12/2021MÂNTULEASA NR. 22, BL. 22, SC. 1 - A.PSTRADA14567367MANTULEASA22226240
5097224/11/2021MÂNTULEASA NR. 42- A.P.STRADAMANTULEASA422240
5242114/01/2022MARCU ARMAŞU NR. 9, BL. 25, SC. A - VICTORIA - A.PSTRADA18567726MARCU ARMASU925 VICTORIA6240
5029611.03.2021MARCU ARMAŞUL NR. 1, BL. 29, SC. A+B - A.PSTRADA27206984MARCU ARMASU12918240
5023929/10/2021MARCU ARMAŞUL NR. 11, BL. 24, SC. A+B - A.PSTRADA1728490012240
5144312.08.2021MARCU ARMAŞUL NR. 13, BL. 23, SC. 1+2 - A.PSTRADAMARCU ARMASU132315240
5099624/11/2021MARCU ARMAŞUL NR. 3, BL. 28, SC. A- A.P.STRADA17121368MARCU ARMASU3285240
5217027/12/2021MARCU ARMAŞUL NR. 3, BL. 28, SC. BSTRADA17324478MARCU ARMASU32810240
5069316/11/2021MARCU ARMAŞUL NR. 5, BL. 27, SC. A - A.P.STRADA30798622MARCU ARMASU5276240
5018127/10/2021MARCU ARMAŞUL NR. 5, BL. 27, SC. B - A.PSTRADA#REF!8240
5155213/12/2021MARCU ARMAŞUL NR. 7, BL. 26, SC. 1 - A.PSTRADA33454720MARCU ARMASU72618240
5156814/12/2021MARCU ARMAŞUL NR. 7, BL. 26, SC. 2 - A.P.STRADA38347890MARCU ARMASU7266240
5189320/12/2021MARCU ARMAŞUL NR. 9, BL. 25, SC. B - A.PSTRADA14275990MARCU ARMASU92527240
5152112.10.2021MARIA ROSETTI NR. 10STRADA13719220MARIA ROSETTI104240
5072416/11/2021MARIA ROSETTI NR. 15, BL. 15, SC. 1 - A.PSTRADA18587081MARIA ROSETTI153240
5163815/12/2021MARIA ROSETTI NR. 16-16B - A.PSTRADA17813750MARIA ROSETTI16-16B-181240
5034711.04.2021MARIA ROSETTI NR. 17 - A.PSTRADA13739731MARIA ROSETTI171240
5208622/12/2021MARIA ROSETTI NR. 26, SC. 1- A.P.STRADAMARIA ROSETTI262240
5022629/10/2021MARIA ROSETTI NR. 31 - A.LSTRADA14282254MARIA ROSETTI31A2240
5248702.08.2022MARIA ROSETTI NR. 36 - A.P.STRADA18987215MARIA ROSETTI363240
5082518/11/2021MARIA ROSETTI NR. 38 - A.PSTRADA36919480MARIA ROSETTI385240
5161614/12/2021MARIA ROSETTI NR. 55 - A.PSTRADA12389760MARIA ROSETTI552240
5178022/12/2021MARIA ROSETTI NR. 7-9 - A.PSTRADA15684373MARIA ROSETTI7-93240
5070618/11/2021MARIA ROSETTI NR. 8STRADA14380988MARIA ROSETTI82240
5030311.02.2021MAŞINA DE PÂINE NR. 1, BL. 1, SC. 1+2+3+4 - A.PSTRADA16573462MASINA DE PAINE1120240
5192220/12/2021MAŞINA DE PÂINE NR. 39, BL. OD59A - A.PSTRADAMASINA DE PAINE39OD 59A6240
5120612.01.2021MAŞINA DE PÂINE NR. 4, BL. OD32B - A.PSTRADA24373171MASINA DE PAINE4OD32 B7240
5218124/12/2021MAŞINA DE PÂINE NR. 41, BL. OD55 - A.PSTRADA13779027MASINA DE PAINE41OD5512240
5147412.10.2021MAŞINA DE PÂINE NR. 43, BL. T111, SC. 1STRADA16070932MASINA DE PAINE43T1117240
5161216/12/2021MAŞINA DE PÂINE NR. 6, BL. R31 - A.PSTRADA26808906MASINA DE PAINE6R3132120
5079618/11/2021MAŞINA DE PÂINE NR. 69, BL. OD23 - A.PSTRADA12507806MASINA DE PAINE69OD2312240
5104324/11/2021MAŞINA DE PÂINE NR. 8, BL. OD36 - A.PSTRADA16185517MASINA DE PAINE8OD3613240
5023211.01.2021MATEI VOIEVOD NR. 103-113, BL.O3, SC. 1+2+3 - A.PSTRADA128996299240
5237031/12/2021MATEI VOIEVOD NR. 103A42647224MATEI VOIEVOD103A3240
5238531/12/2021MATEI VOIEVOD NR. 103B - A.PSTRADA37341554MATEI VOIEVOD103B3240
5138312.08.2021MATEI VOIEVOD NR. 114 CORP ASTRADAMATEI VOIEVOD114CORP A1240
5139012.08.2021MATEI VOIEVOD NR. 114, BL. 1, 2 CORPURISTRADAMATEI VOIEVOD114CORP B1240
5071616/11/2021MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL. O2, SC. A - A.PSTRADA11496938MATEI VOIEVOD115-123O24240
5071716/11/2021MATEI VOIEVOD NR. 115-123, BL. O2, SC. B+C - A.PSTRADA14100476MATEI VOIEVOD115-123O28240
5049411.11.2021MATEI VOIEVOD NR. 125-133, BL. O1, SC. A+B+C - A.PSTRADA11900067MATEI VOIEVOD125-133O112240
5231512.08.2021MATEI VOIEVOD NR. 128, BL. 231 - A.PSTRADAMATEI VOIEVOD1282312240
5106612.02.2021MATEI VOIEVOD NR. 135, BL. D18, SC. A - A.PSTRADAMATEI VOIEVOD135D182240
5244921/01/2022MATEI VOIEVOD NR. 137, BL. D18, SC. B- A.P.STRADAMATEI VOIEVOD137D184240
5207822/12/2021MATEI VOIEVOD NR. 21, BL. MV21 - A.PSTRADAMATEI VOIEVOD21MV214240
5129812.09.2021MATEI VOIEVOD NR. 39-41 - A.PSTRADAMATEI VOIEVOD39-413240
5209424/12/2021MATEI VOIEVOD NR. 60-62STRADA45276171MATEI VOIEVOD60-623240
5094922/11/2021MERISESCU CONSTANTIN NR. 41STRADACONSTANTIN MERISESCU414120
5191420/12/2021MIEILOR NR. 17-21STRADA44286460MIEILOR17-21EDEN CITY4240
5110026/11/2021MIEILOR NR. 20, BL. 223 - A.PSTRADAMIEILOR202235240
5023311.01.2021MIEILOR NR. 22, BL. 224 - A.PSTRADA144699386240
5121912.06.2021MIHAI BRAVU NR. 1, BL. ALMO 2, SC. 1-4 - A.P.ȘOSEA12289566MIHAI BRAVU1ALMO 212240
5098226/11/2021MIHAI BRAVU NR. 10, BL. P22 - A.PȘOSEA18669700MIHAI BRAVU10P223240
5120230/11/2021MIHAI BRAVU NR. 107-119, BL. E1ȘOSEA11496954MIHAI BRAVU107-119E120240
5095512.01.2021MIHAI BRAVU NR. 108, BL. D1 - A.P.ȘOSEA28137840MIHAI BRAVU108D14240
5196321/12/2021MIHAI BRAVU NR. 110 BL. D2, SC. B - A.P.ȘOSEA30832830MIHAI BRAVU110D24240
5060415/11/2021MIHAI BRAVU NR. 110, BL. D2, SC. A - A.P.ȘOSEA31339458MIHAI BRAVU110D23240
5090830/11/2021MIHAI BRAVU NR. 112, BL. D3 - A.P.ȘOSEAMIHAI BRAVU112D33240
5096130/11/2021MIHAI BRAVU NR. 114, BL. D4, SC. 1 - A.PȘOSEA14567324MIHAI BRAVU114D513240
5071115/11/2021MIHAI BRAVU NR. 116, BL. D5 - A.P.ȘOSEA14069869MIHAI BRAVU116D56240
5233930/12/2021MIHAI BRAVU NR. 12, BL. P21-P21A, SC. 1-2-3 - A.P.ȘOSEAMIHAI BRAVU12P21-P21A11240
5017228/10/2021MIHAI BRAVU NR. 120, BL. D28 - A.P.ȘOSEAMIHAI BRAVU1.5240
5187120/12/2021MIHAI BRAVU NR. 122, BL. D27, SC. A - A.PMIHAI BRAVU122D273240
5120512.01.2021MIHAI BRAVU NR. 122, BL. D27BȘOSEA12677185MIHAI BRAVU122D27B4240
5071018/11/2021MIHAI BRAVU NR. 123-135, BL. D11, SC. 1-4ȘOSEA11944438MIHAI BRAVU123-135D1116240
5157813/12/2021MIHAI BRAVU NR. 124, BL. D26, SC. 1 - A.P.ȘOSEAMIHAI BRAVU124D264240
5187020/12/2021MIHAI BRAVU NR. 126, BL. D25 - A.P.ȘOSEAMIHAI BRAVU126D252240
5049511.11.2021MIHAI BRAVU NR. 128, BL. D24 - A.P.ȘOSEA12694844MIHAI BRAVU128D243240
5023729/10/2021MIHAI BRAVU NR. 130, BL. D23 - A.P.ȘOSEA12740401MIHAI BRAVU2240
5093222/11/2021MIHAI BRAVU NR. 132, BL. D22, SC. A - A.PȘOSEA13883400MIHAI BRAVU132D223240
5097325/11/2021MIHAI BRAVU NR. 132, BL. D22, SC. B - A.P.ȘOSEA13085203MIHAI BRAVU132D223240
5202022/12/2021MIHAI BRAVU NR. 134, BL. D21, SC. A+B - A.P.ȘOSEAMIHAI BRAVU134D214240
5146712.09.2021MIHAI BRAVU NR. 136, BL. D20, SC. A+B - A.P.ȘOSEA9799298MIHAI BRAVU136D2012240
5242631/12/2021MIHAI BRAVU NR. 136A, BL. V6 - A.P.ȘOSEAMIHAI BRAVU136AV64240
5072116/11/2021MIHAI BRAVU NR. 138, BL. D19, SC. A - A.P.ȘOSEA14342925MIHAI BRAVU138D193240
5082819/11/2021MIHAI BRAVU NR. 139-145, BL. D10, SC. A+B+C+D - A.P.ȘOSEA12008091MIHAI BRAVU139-145D1016240
5126012.03.2021MIHAI BRAVU NR. 140, BL. D18, SC. C - A.P.ȘOSEA14128655MIHAI BRAVU140D184240
5113126/11/2021MIHAI BRAVU NR. 147-169, BL. D5, SC. A+B+C+D+EȘOSEA14123283MIHAI BRAVU147-169D520240
5138812.08.2021MIHAI BRAVU NR. 172, BL. 230, SC. A-B - A.PȘOSEAMIHAI BRAVU1722304240
5138712.08.2021MIHAI BRAVU NR. 174, BL. 229, SC. A - A.P.ȘOSEAMIHAI BRAVU1742292240
5156613/12/2021MIHAI BRAVU NR. 174, BL. 229, SC. B - A.P.ȘOSEA11905872MIHAI BRAVU1742293240
5007325/10/2021MIHAI BRAVU NR. 176, BL. 228, SC. A - A.P.ȘOSEAMIHAI BRAVU3240
5215323/12/2021MIHAI BRAVU NR. 176, BL. 228, SC. B - A.P.ȘOSEAMIHAI BRAVU1762283240
5206322/12/2021MIHAI BRAVU NR. 178, BL. 222 SC. A - A.P.ȘOSEAMIHAI BRAVU1782223240
5007625/10/2021MIHAI BRAVU NR. 180, BL. 221 - A.P.ȘOSEAMIHAI BRAVU3240
5007825/10/2021MIHAI BRAVU NR. 182, BL. 220 - A.P.ȘOSEAMIHAI BRAVU3240
5096230/11/2021MIHAI BRAVU NR. 184, BL. 213, SC. 1 - A.P.ȘOSEA22423745MIHAI BRAVU18421314240
5007125/10/2021MIHAI BRAVU NR. 186, BL. 212, SC. A - A.P.ȘOSEAMIHAI BRAVU3240
5072216/11/2021MIHAI BRAVU NR. 186, BL. 212, SC. B - A.P.ȘOSEA14204060MIHAI BRAVU1862123240
5007725/10/2021MIHAI BRAVU NR. 188, BL. 211, SC. A+B - A.PȘOSEAMIHAI BRAVU6240
5202728/12/2021MIHAI BRAVU NR. 190, BL. 205 - A.P.ȘOSEAMIHAI BRAVU1902053240
5017127/10/2021MIHAI BRAVU NR. 192, BL. 204, SC. A - A.P.ȘOSEAMIHAI BRAVU3240
5071916/11/2021MIHAI BRAVU NR. 192, BL. 204, SC. B - A. LȘOSEAMIHAI BRAVU1922042240
5095930/11/2021MIHAI BRAVU NR. 194, BL. 203, SC. A - A.P.ȘOSEA13775580MIHAI BRAVU1942033240
5147212.09.2021MIHAI BRAVU NR. 194, BL. 203, SC. B - A.P.ȘOSEA13786148MIHAI BRAVU1942036240
5076618/11/2021MIHAI BRAVU NR. 196, BL. 200, SC. A - A.P.ȘOSEA13424750MIHAI BRAVU1962003240
5000121/10/2021MIHAI BRAVU NR. 196, BL. 200, SC. B - A.P.ȘOSEAMIHAI BRAVU2240
5161316/12/2021MIHAI BRAVU NR. 2, BL. 60B, SC. 1+2+3 - A.P.ȘOSEAMIHAI BRAVU260B17240
5107225/11/2021MIHAI BRAVU NR. 27A, BL. 27A - A.P.ȘOSEA31386646MIHAI BRAVU27A27A4240
5121512.03.2021MIHAI BRAVU NR. 29-35, BL. P3, SC. 1 - A.P.ȘOSEA13779019MIHAI BRAVU29-35P315240
5025211.02.2021MIHAI BRAVU NR. 29-35, BL. P3, SC. 2 - A.P.ȘOSEA14989108MIHAI BRAVU29-35P324240
5025411.02.2021MIHAI BRAVU NR. 29-35, BL. P3, SC. 3 - A.P.ȘOSEA14987514MIHAI BRAVU29-35P334240
5127012.09.2021MIHAI BRAVU NR. 3, BL. ALMO 3, SC. 1-7 - A.P.ȘOSEA11300518MIHAI BRAVU3ALMO 36240
5083119/11/2021MIHAI BRAVU NR. 33, BL. P12 - A.P.ȘOSEA14060819MIHAI BRAVU33P123240
5080419/11/2021MIHAI BRAVU NR. 35, BL. P13 - A.P.ȘOSEA13986839MIHAI BRAVU35P1315240
5145012.09.2021MIHAI BRAVU NR. 37A, BL. P30A - A.P.ȘOSEA16607387MIHAI BRAVU37AP30A4240
5234101.04.2022MIHAI BRAVU NR. 39, BL. P15 - A.P.ȘOSEA14559321MIHAI BRAVU39P154240
5100713/11/2021MIHAI BRAVU NR. 39, BL. P15 BIS, SC. A - A.P.ȘOSEAMIHAI BRAVU39P15 BIS2240
5035511.05.2021MIHAI BRAVU NR. 4, BL. 60C, SC. 1 - A.P.ȘOSEA10965998MIHAI BRAVU460C14240
5046211.05.2021MIHAI BRAVU NR. 4, BL. 60C, SC. 2+3 - A.P.ȘOSEA11361908MIHAI BRAVU460C7240
5244821/01/2022MIHAI BRAVU NR. 41, BL. 4 BIS, SC. 1ȘOSEA14076122MIHAI BRAVU414 BIS5240
5049211.10.2021MIHAI BRAVU NR. 42-62, BL. P8, SC. 1+2 +3+4 - A.P.ȘOSEA14069877MIHAI BRAVU42-62P816240
5252714.03.2022MIHAI BRAVU NR. 43, BL. 4, SC. A - A.P.ȘOSEA12188715MIHAI BRAVU4344240
5108926/11/2021MIHAI BRAVU NR. 43, BL. 4, SC. BȘOSEA32512378MIHAI BRAVU4345240
5172816/12/2021MIHAI BRAVU NR. 43, BL. P14 - A.P.ȘOSEA14818086MIHAI BRAVU43P1410240
5093022/11/2021MIHAI BRAVU NR. 45, BL. P16 BIS - A.P.ȘOSEA16284537MIHAI BRAVU45P16 BIS3240
5134412.06.2021MIHAI BRAVU NR. 47-49, BL. P16-P16A, SC. A+B+C - A.P.ȘOSEAMIHAI BRAVU47-49P16-P16A15240
5100622/11/2021MIHAI BRAVU NR. 57-65, BL. C19, SC. A+B+C - A.P.ȘOSEAMIHAI BRAVU57-65C1915240
5097530/11/2021MIHAI BRAVU NR. 6, BL. P23-24, SC. A+B+C - A.P.ȘOSEA14113026MIHAI BRAVU6P23-248240
5161814/12/2021MIHAI BRAVU NR. 64-88, BL. P7, SC. A+B+C+D - A.P.ȘOSEA12661790MIHAI BRAVU64-88P712240
5089119/11/2021MIHAI BRAVU NR. 67-73, BL. C18, SC. A - A.P.ȘOSEA15263447MIHAI BRAVU67-73C185240
5060515/11/2021MIHAI BRAVU NR. 67-73, BL. C18, SC. B - A.P.ȘOSEA14297972MIHAI BRAVU67-73C184240
5100412.07.2021MIHAI BRAVU NR. 67-73, BL. C18, SC. C - A.P.ȘOSEA12219080MIHAI BRAVU67-73C183240
5123312.03.2021MIHAI BRAVU NR. 7, BL. P37-P37A SC. A+B - A.P.ȘOSEA14240100MIHAI BRAVU7P37-P37A4240
5052711.11.2021MIHAI BRAVU NR. 75-83, BL. C17, SC. A+B+C - A.P.ȘOSEA13401969MIHAI BRAVU75-83C1715240
5060029/10/2021MIHAI BRAVU NR. 8, BL. P22A - A.PȘOSEA13868221MIHAI BRAVU8P22A2240
5052811.11.2021MIHAI BRAVU NR. 85-93, BL. C16, SC. A+B+C+D - A.P.ȘOSEA13257546MIHAI BRAVU85-93C1632240
5169117/12/2021MIHAI BRAVU NR. 88A - A.L.ȘOSEA42746295MIHAI BRAVU88A2240
5115029/11/2021MIHAI BRAVU NR. 9, BL. P38 - A.P.ȘOSEA13903370MIHAI BRAVU9P383240
5023829/10/2021MIHAI BRAVU NR. 90-96, BL. D17, SCARA 1+2+3+4 - A.P.ȘOSEA11420948MIHAI BRAVU20240
5087722/11/2021MIHAI BRAVU NR. 98-106, BL. D16, 4 SCĂRI - A.P.ȘOSEA12507962MIHAI BRAVU98-106D1620240
5138912.08.2021MIHAI EMINESCU NR. 1 - A.PINTRAREAMIHAI EMINESCU13240
5072016/11/2021MIHAI EMINESCU NR. 105-107, ASOCIAȚIA LATINA - A.LSTRADA14410531MIHAI EMINESCU105-1073240
5243919/01/2022MIHAI EMINESCU NR. 127 -A.L.STRADAMIHAI EMINESCU1272240
5251117/02/2022MIHAI EMINESCU NR. 128-130, BL. M1 -A.P.STRADA15186018MIHAI EMINESCU128-1305240
5167115/12/2021MIHAI EMINESCU NR. 132 - A.L.34613620MIHAI EMINESCU1322240
5021428/10/2021MIHAI EMINESCU NR. 142 - A.PSTRADAMIHAI EMINESCU4240
5074018/11/2021MIHAI EMINESCU NR. 163, ASOCIAȚIA PROPRIETARI EMINESCU VIEW - A.PSTRADA27202230MIHAI EMINESCU1635240
5076719/11/2021MIHAI EMINESCU NR. 185, BL. 31B, SC. A - A.PSTRADA14310971MIHAI EMINESCU18531B3240
5087119/11/2021MIHAI EMINESCU NR. 185, BL. 31B, SC. B - A.PSTRADA17439370MIHAI EMINESCU18531B3240
5208723/12/2021MIHAI EMINESCU NR. 260, BL. 25A, SC. B - A.PSTRADA14342950MIHAI EMINESCU26025A3120
5068517/11/2021MIHAI EMINESCU NR. 3 - A.LINTRAREA16070894MIHAI EMINESCU34120
5243017/01/2022MIHAI EMINESCU NR. 74MIHAI EMINESCU741240
5242414/01/2022MIHAI EMINESCU NR. 79, BL.1 - A.LSTRADAMIHAI EMINESCU798240
5086722/11/2021MIHAI EMINESCU NR. 81, BL. A+B- A.P.STRADA12721892MIHAI EMINESCU814240
5244720/01/2022MIHAI EMINESCU NR. 82-88 , SC. 1MIHAI EMINESCU82-8813240
5160114/12/2021MIHAI EMINESCU NR. 82-88, SC. 2 - A.PSTRADA36440681MIHAI EMINESCU82-8823240
5251501.03.2022MIHAI EMINESCU NR. 19845603885MIHAI EMINESCU1981240
5194621/12/2021MINERILOR NR. 36, BL. 1 - A.PSTRADA35138554MINERILOR3613240
5214831/01/2022MORARILOR NR. 4G BLOC G345379754MORARILOR4GG310240
5214902.01.2022MORARILOR NR. 4H BLOC F345379711MORARILOR4HF33240
5042011.04.2021MORARILOR NR.4C, BL. H2 - A.PȘOSEA39732117MORARILOR4C3240
5070418/11/2021MORARILOR NR.4D, BL. K2 - A.PȘOSEA41985979MORARILOR4DK23240
5027311.03.2021MORARILOR NR.4E, BL. H1SOSEA44386630MORARILOR4E3240
5027411.03.2021MORARILOR NR.4F, BL. K1SOSEA44136900MORARILOR4F3240
5252310.03.2022MOŞILOR NR. 103 - A.LCALEA31705923MOSILOR1032240
5208322/12/2021MOŞILOR NR. 113 - A.PCALEA40799498MOSILOR1139240
5145412.09.2021MOSILOR NR. 115CALEA44760598MOSILOR1152240
5193622/12/2021MOŞILOR NR. 123 - A.LCALEAMOSILOR1231240
5241618/01/2022MOŞILOR NR. 126 - A.LCALEAMOSILOR1261240
5255031.03.2022MOSILOR NR. 126AMOSILOR126A1240
5175516/12/2021MOŞILOR NR. 127, SC. 1 - A.PCALEA27157261MOSILOR1271120
5150414/12/2021MOŞILOR NR. 131, SC. A+B- A.PCALEAMOSILOR1314240
5029612.07.2021MOŞILOR NR. 133, BL. 133, SC. 1 - A.PCALEAMOSILOR1333240
5242717/01/2022MOŞILOR NR. 135, BL. 135, SC. 1 - A.PCALEA44316588MOSILOR1353120
5157613/12/2021MOŞILOR NR. 149, SC. 1 - A.PCALEA17093705MOSILOR1491120
5151513/12/2021MOŞILOR NR. 189, BL. 1, SC. 1 - A.PCALEAMOSILOR1895240
5195022/12/2021MOŞILOR NR. 195, BL. 1 BIS - A.PCALEA14069923MOSILOR1951 BIS4240
5157513/12/2021MOŞILOR NR. 199, BL. 3, SC. 1 - A.PCALEA12490445MOSILOR199314240
5157413/12/2021MOŞILOR NR. 199, BL. 3, SC. 2 - A.PCALEA14620134MOSILOR199323240
5029811.04.2021MOŞILOR NR. 201, BL. 9, SC. A+B - A.PCALEA11677535MOSILOR20194240
5105825/11/2021MOŞILOR NR. 205, BL. 11, SC. A - A.PCALEA23413340MOSILOR205115240
5045311.09.2021MOŞILOR NR. 205, BL. 11, SC. B - A.PCALEA23449301MOSILOR205113240
5029711.03.2021MOŞILOR NR. 205, BL. 11B - A.PCALEA14076238MOSILOR20511B2240
5184621/12/2021MOŞILOR NR. 207, BL.15, SC. A-B - A.PCALEA13923440MOSILOR207156240
5012826/10/2021MOŞILOR NR. 209, BL. 17, SC. 1 - A.PCALEA#REF!3240
5184521/12/2021MOŞILOR NR. 209, BL. 17, SC. 2 - A.PCALEA12316334MOSILOR2091723240
5085119/11/2021MOŞILOR NR. 209, BL. 17, SC. 3 - A.PCALEA1231632MOSILOR20935240
5230329/12/2021MOŞILOR NR. 211, BL. 19, SC. 1 - A.PCALEAMOSILOR211196240
5184721/12/2021MOŞILOR NR. 213, BL. 21 A, SC. 1 - A.PCALEAMOSILOR21321A13240
5059416/11/2021MOŞILOR NR. 213, BL. 21A, SC. 2 - A.PCALEA12409093MOSILOR21321A25240
5012626/10/2021MOŞILOR NR. 215, BL. 21, SC. A - A.PCALEA#REF!3240
5024611.01.2021MOŞILOR NR. 215, BL. 21, SC. B - A.PCALEA172848612240
5008826/10/2021MOŞILOR NR. 217, BL. 23, SC. A - A.P.CALEA#REF!3240
5074319/11/2021MOŞILOR NR. 217, BL. 23, SC. B - A.P.CALEA13424814MOSILOR217233240
5170515/12/2021MOŞILOR NR. 217A, SC. 1 - A.PCALEA32790455MOSILOR217A21.1
5012726/10/2021MOŞILOR NR. 219, BL. 25A, SC. A- A.PCALEAMOSILOR2193240
5233730/12/2021MOŞILOR NR. 221, BL. 31A, SC. 1- A.PCALEAMOSILOR22131A13240
5032211.02.2021MOŞILOR NR. 223, BL. 31C - A.PCALEA139234234240
5030011.04.2021MOŞILOR NR. 225, BL. 33, SC. A - A.PCALEA11979401MOSILOR225334240
5074218/11/2021MOŞILOR NR. 225, BL. 33-35, SC. B+C - A.PCALEA13786113MOSILOR22533-3358240
5085422/11/2021MOŞILOR NR. 227, BL. 37, SC. 1+2 - A.PCALEA12435297MOSILOR2273710240
5085219/11/2021MOŞILOR NR. 229, BL. 39, SC.1-2 - A.PCALEA14402113MOSILOR229398240
5240601.08.2022MOŞILOR NR. 231, BL. 41A, SC. 1 - A.PCALEA17766640MOSILOR23141A4240
5234929/12/2021MOSILOR NR. 231AMOSILOR231A2240
5239701.08.2022MOŞILOR NR. 233, BL. 41 - A.PCALEAMOSILOR233414240
5059111.12.2021MOŞILOR NR. 235, BL. 43, SC. A+B - A.PCALEA14180521MOSILOR235436240
5132714/12/2021MOSILOR NR. 235A BL. 43 SC ACALEAMOSILOR235A431240
5004422/10/2021MOŞILOR NR. 237, BL. 45, SC. A+B - A.PCALEA#REF!14240
5041111.05.2021MOŞILOR NR. 239, BL. 45A, SC. A - A.PCALEA13752650MOSILOR23945A3240
5074118/11/2021MOŞILOR NR. 241, BL. 47, SC. A+B+C - A.PCALEA14188789MOSILOR2414715240
5041511.08.2021MOŞILOR NR. 243, BL. 47 BIS - A.PCALEA14315920MOSILOR24347BIS3240
5020729/10/2021MOŞILOR NR. 245-249, BL. 49-49A, SC. A+B - A.PCALEA137562286240
5024711.01.2021MOŞILOR NR. 251, BL. 51 BIS, SC. 1+2 - A.PCALEA29416362MOSILOR25151BIS4240
5008625/10/2021MOŞILOR NR. 253, BL. 53, SC. A+B - A.PCALEA#REF!6240
5057011.12.2021MOŞILOR NR. 255, BL. 55, SC. 1 - A.PCALEA12973350MOSILOR2555513240
5019228/10/2021MOŞILOR NR. 255, BL. 55, SC. 2 - A.PCALEA141036105240
5112930/11/2021MOŞILOR NR. 256, BL. 2, SC. A+B - A.PCALEA14204124MOSILOR25624240
5180017/12/2021MOŞILOR NR. 257, BL. 55 BIS, SC. 1+2 - A.PCALEA27715414MOSILOR25755 BIS3240
5113030/11/2021MOŞILOR NR. 258, BL. 4 BIS - A.PCALEA13552805MOSILOR2584 BIS4240
5081723/11/2021MOŞILOR NR. 260, BL. 6, SC. A - A.PCALEA29856630MOSILOR26063240
5024127/10/2021MOŞILOR NR. 262, BL. 8, SC. A+B - A.PCALEA141148036240
5112830/11/2021MOŞILOR NR. 264, BL. 10, SC. A - A.PCALEA11771477MOSILOR264102240
5024427/10/2021MOŞILOR NR. 264, BL. 10, SC. B - A.PCALEA10726460MOSILOR26410B3240
5195922/12/2021MOŞILOR NR. 268, BL. 12, SC. 1+2 - A.PCALEAMOSILOR268126240
5144612.08.2021MOŞILOR NR. 268-270, BL. 14, SC. 3 - A.PCALEAMOSILOR268-2701436240
5056311.09.2021MOŞILOR NR. 268-270, BL. 14, SC. 4 - A.PCALEA21854723MOSILOR268-2701447240
5142112.10.2021MOSILOR NR. 270 BL. 14 SC. 2CALEAMOSILOR2701422240
5035211.03.2021MOŞILOR NR. 272, BL. 16, SC. A - A.PCALEA14338401MOSILOR272162240
5142813/12/2021MOŞILOR NR. 272, BL. 16, SC. B - A.PCALEA12795814MOSILOR272161.5240
5001322/10/2021MOŞILOR NR. 272, BL. 16, SC. C - A.PCALEA#REF!4240
5068717/11/2021MOŞILOR NR. 274, BL. 18, SC. 1 - A.PCALEA14136526MOSILOR2741813240
5126812.08.2021MOŞILOR NR. 274, BL. 18, SC. 2 - A.PCALEA12627799MOSILOR2741823240
5129512.06.2021MOŞILOR NR. 278, BL. 20BIS - A.PCALEA18500335MOSILOR27820 BIS3240
5146012.10.2021MOŞILOR NR. 280, BL. 20, SC. A+B - A.PCALEA13031149MOSILOR280208240
5141712.10.2021MOŞILOR NR. 282, BL. 22C, SC. A - A.PCALEAMOSILOR28222C3240
5106712.02.2021MOŞILOR NR. 284, BL. 22A, SC. 1 - A.PCALEAMOSILOR28422A3240
5078618/11/2021MOŞILOR NR. 284, BL. 22A, SC. 2 - A.PCALEA16735135MOSILOR28422A24240
5032111.02.2021MOŞILOR NR. 286, BL. 30A, SC. A - A.PCALEA124091075240
5201122/12/2021MOŞILOR NR. 288, BL. 32, SC. 1+2+3 - A.PCALEAMOSILOR2883212240
5230030/12/2021MOŞILOR NR. 290, BL. 36, SC. 1 - A.PCALEAMOSILOR2903614120
5166415/12/2021MOŞILOR NR. 290, BL. 36, SC. 2 - APCALEA13825140MOSILOR2903624240
5015127/10/2021MOŞILOR NR. 292, BL. 38, SC. A+B - A.PCALEA#REF!5240
5041411.05.2021MOŞILOR NR. 294, BL. 42, SC. A - A.PCALEA14069982MOSILOR294424240
5227931/12/2021MOŞILOR NR. 294, BL. 42, SC. B - A.PCALEA14666670MOSILOR294425240
5104724/11/2021MOŞILOR NR. 294, BL.42, SC. C - A.PCALEA13903400MOSILOR294423240
5015027/10/2021MOŞILOR NR. 296, BL. 46, SC. A+B+C - A.PCALEA#REF!9240
5092922/11/2021MOŞILOR NR. 298, BL. 48, SC. 1 - A.PCALEA12025300MOSILOR2984812240
5104624/11/2021MOŞILOR NR. 298, BL. 48, SC. 2 - A.PCALEA12661588MOSILOR2984824240
5066017/11/2021MOŞILOR NR. 298, BL. 48, SC. 3 - A.PCALEA12057175MOSILOR2984833240
5041211.05.2021MOŞILOR NR. 300, BL. 58, SC. 1 - A.PCALEA14247010MOSILOR3005812240
5041311.05.2021MOŞILOR NR. 300, BL. 58, SC. 2 - A.PCALEA14627256MOSILOR3005822240
5083422/11/2021MOŞILOR NR. 302, BL. 54, SC. A - A.PCALEA14069990MOSILOR302544240
5143112.09.2021MOŞILOR NR. 306, BL. 56, SC. A+B - A.PCALEAMOSILOR3065610240
5068417/11/2021MOŞILOR NR. 308, BL. 48 BIS, SC. 1 - A.PCALEA173550400MOSILOR30848BIS12240
5142912.09.2021MOŞILOR NR. 308, BL. 48 BIS, SC. 2 - A.PCALEAMOSILOR30848BIS23240
5231412.10.2021MOŞILOR NR. 310, BL. 58 BIS - A.PCALEA13587307MOSILOR31058 BIS4240
5112729/11/2021MOŞILOR NR. 312, BL. 62, SC. 1+2- A.PCALEA14075089MOSILOR312627240
5077417/11/2021MOŞILOR NR. 314, BL. 60A, SC. A - A.PCALEA26685730MOSILOR31460A42240
5207922/12/2021MOŞILOR NR. 96 - A.PCALEA13457120MOSILOR963240
5244620/01/2022MOSILOR NR.221 BLOC 31A SC 2MOSILOR22131A23240
5062311.11.2021MOZAICULUI NR. 1, BL. B4, SC. A+B - A.PALEEA15572779MOZAICULUI1B410240
5062411.11.2021MOZAICULUI NR. 2, BL. B5, SC. A - A.PALEEA15816318MOZAICULUI2B55240
5164615/12/2021MOZAICULUI NR. 2, BL. B5, SC. B - A.PALEEA15816261MOZAICULUI2B55240
5084718/11/2021MOZAICULUI NR. 3, BL. B3, SC. A+B - A.PALEEA24644165MOZAICULUI3B310240
5067815/11/2021MOZAICULUI NR. 3, BL. B3, SC. C - A.PALEEA13850950MOZAICULUI3B35240
5042311.05.2021MOZAICULUI NR. 4, BL. B1, SC. A+B - A.PALEEA16710039MOZAICULUI4B18240
5033611.03.2021MOZAICULUI NR. 4, BL. B2, SC. 1, 2, 3 - A.PALEEA14914164MOZAICULUI4B210240
5023011.01.2021MOZAICULUI NR. 5, BL. B7, SC. A+B - A.PALEEA15226244MOZAICULUI5B76240
5053311.08.2021MOZAICULUI NR. 6, BL. B9, SC. A - A.PALEEA12877574MOZAICULUI6B93240
5042411.08.2021MOZAICULUI NR. 6, BL. B9, SC. B - A.PALEEA11567680MOZAICULUI6B93240
5165615/12/2021MOZAICULUI NR. 6, BL. B9, SC. C - A.PALEEA14443903MOZAICULUI6B94240
5094522/11/2021MOZAICULUI NR. 8, BL. B8, SC. A - A.PALEEA26364058MOZAICULUI8B82240
5067611.12.2021MOZAICULUI NR. 8, BL. B8, SC. B - A.PALEEA26364048MOZAICULUI8B83240
5017428/10/2021MOZART WOLFGANG AMADEUS NR. 2BSTRADAMOZART WOLFGANG AMADEUS1240
5181317/12/2021MOZART WOLFGANG AMADEUS NR. 4, BL. MOZART 4 ( BL.102 ), SC. A+B+C - A.P.STRADA13975236MOZART WOLFGANG AMADEUS46240
5248001.03.2022MOZART WOLFGANG AMADEUS NR. 10, BL. 10, SC. A+B+C - A.P.STRADA14643383MOZART WOLFGANG AMADEUS103240
5007925/10/2021MOZART WOLFGANG AMADEUS NR. 2, BL. 103, SC. A+B+C - A.P.STRADAMOZART WOLFGANG AMADEUS3240
5227228/12/2021MOZART WOLFGANG AMADEUS NR. 20 CSTRADAMOZART WOLFGANG AMADEUS20 C1240
5247721/02/2022MOZART WOLFGANG AMADEUS NR. 24, BL. A2, SC. 1 - A.P.STRADAMOZART WOLFGANG AMADEUS241.5240
5086419/11/2021MOZART WOLFGANG AMADEUS NR. 25 - A.P.STRADA16850822MOZART WOLFGANG AMADEUS254240
5219224/12/2021MOZART WOLFGANG AMADEUS NR. 27, BL. MOZART NR. 27 - A.P.STRADA24290084MOZART WOLFGANG AMADEUS272240
5017328/10/2021MOZART WOLFGANG AMADEUS NR. 2ASTRADAMOZART WOLFGANG AMADEUS1240
5017528/10/2021MOZART WOLFGANG AMADEUS NR. 6 - A.PSTRADA11485442MOZART WOLFGANG AMADEUS5240
5022128/10/2021MOZART WOLFGANG AMADEUS NR. 7, BL. 104, SC. A+B+C+D - A.PSTRADA14422854MOZART WOLFGANG AMADEUS8240
5087519/11/2021MOZART WOLFGANG AMADEUS NR. 8, BL. 80P - A.P.STRADA14914156MOZART WOLFGANG AMADEUS880P6240
5125312.02.2021NADA FLORILOR NR. 48, BL. 16A - A.P.STRADA31343980NADA FLORILOR4816A13240
5115612.02.2021NADA FLORILOR NR. 1, BL. 13 - A.PSTRADA14818094NADA FLORILOR1133240
5071516/11/2021NADA FLORILOR NR. 2, BL. 2, SC. 1-3 - A.P.STRADA14074997NADA FLORILOR22NF12240
5195322/12/2021NADA FLORILOR NR. 3, BL. 14 - A.PSTRADA16392601NADA FLORILOR3145240
5031711.02.2021NADA FLORILOR NR. 4, BL. 1 - A.PSTRADA14102582NADA FLORILOR44240
5125412.02.2021NADA FLORILOR NR. 42, BL. B8 -A.L.STRADANADA FLORILOR42812240
5147712.10.2021NADA FLORILOR NR. 44,STRADA43238496NADA FLORILOR4417A3120
5116012.02.2021NADA FLORILOR NR. 46, BL. 7, SC. 1STRADANADA FLORILOR46711.5240
5083722/11/2021NADA FLORILOR NR. 5, BL. 5, SC. A - A.PSTRADA14754705NADA FLORILOR5513240
5083822/11/2021NADA FLORILOR NR. 5, BL. 5, SC. B - A.PSTRADA14754713NADA FLORILOR5523240
5177722/12/2021NADA FLORILOR NR. 5, BL. 5, SC. C - A.PSTRADANADA FLORILOR5533240
5115912.02.2021NADA FLORILOR NR. 50, BL. B6 - A.PSTRADA29534724NADA FLORILOR50B612240
5115812.02.2021NADA FLORILOR NR. 52, BL. 15A - A.PSTRADA26780996NADA FLORILOR5215A12240
5057517/11/2021NADA FLORILOR NR. 6, BL. 6 - A.PSTRADA31505496NADA FLORILOR6610240
5191020/12/2021NADA FLORILOR NR. 6, BL. 6, SC. A+C CARPAȚI (SCARA B NU EXISTĂ) - A.PSTRADA13719238NADA FLORILOR66 CARPATI8240
5117612.02.2021NĂSTASE PAMFIL SERGENT NR. 53, BL. 29, SC. 2 - A.P.STRADA12764192NASTASE PAMFIL532923240
5225330/12/2021NĂSTASE PAMFIL SERGENT NR. 22, BL. AB - A.LSTRADANASTASE PAMFIL221240
5122812.02.2021NĂSTASE PAMFIL SERGENT NR. 53, BL. 29, SC. 1 - A.PSTRADA13491287NASTASE PAMFIL532913240
5126612.07.2021NĂSTASE PAMFIL SERGENT NR. 53, BL. 32 - A.PSTRADA12822358NASTASE PAMFIL53324240
5150314/12/2021NEGUSTORI NR. 14, BL. 14 - A.PSTRADA15890705NEGUSTORI142240
5187421/12/2021NICOLAE CERGĂ CAPORAL NR. 4, BL. P4-P5INTRAREANICOLAE CERGA4P4-515240
5255204.04.2022NICOLAE FILIPESCU NR. 49 - A.PSTRADANICOLAE FILIPESCU492240
5229330/12/2021NICOLAE FILIPESCU NR. 50 - A.LSTRADANICOLAE FILIPESCU502240
5184218/12/2021NICOLAE FILIPESCU NR. 52STRADA13182907NICOLAE FILIPESCU523240
5217528/12/2021OBORUL NOU NR. 11, BL. 1, SC. A+B - A.PSTRADAOBORUL NOU1112240
5009426/10/2021OBORUL NOU NR. 13, BL. P10, SC. A+B+C - A.PSTRADA13928714OBORUL NOU13P1026240
5085319/11/2021OCOLULUI NR. 2 THE CORNERSTRADA42070702OCOLULUI2THE CORNER4240
5162214/12/2021OPANEZ NR. 10, BL. 74, SC. A+B+C - A.PSTRADA14402091OPANEZ10744240
5218224/12/2021OPANEZ NR. 11, BL. 77, SC. 1+2 - A.PSTRADA12877620OPANEZ11774240
5120712.01.2021OPANEZ NR. 19, BL. 79 BIS, SC. A+B -A.P.STRADA11719568OPANEZ1979 BIS4240
5050011.11.2021OPANEZ NR. 2, BL. C1 - A.PSTRADA13877726OPANEZ2C14240
5182320/12/2021OPANEZ NR. 2, BL. L1, SC. 1 - A.PSTRADA13756279OPANEZ2L113240
5182220/12/2021OPANEZ NR. 2, BL. L1, SC. 2 - A.PSTRADA15242410OPANEZ2L123240
5139412.07.2021OPANEZ NR. 3, BL. 15B, SC. 1 - A.PSTRADAOPANEZ315B16240
5212229/12/2021OPANEZ NR. 3, BL. 15B, SC. 2 - A.PSTRADAOPANEZ315B211240
5137212.07.2021OPANEZ NR. 3, BL. 15B, SC. 3 - A.P.STRADA15536997OPANEZ315B34240
5182420/12/2021OPANEZ NR. 5, BL. 71, SC. 1+2 - A.PSTRADA14342879OPANEZ5714240
5168417/12/2021OPANEZ NR. 6, BL. 70, SC. 1+2 - A.PSTRADA28985904OPANEZ6703240
5049711.10.2021OPANEZ NR. 7, BL. 73 - A.P.STRADA22994997OPANEZ7735240
5162114/12/2021OPANEZ NR. 8, BL. 72, SC. A+B - A.P.STRADA15816253OPANEZ8723240
5095223/11/2021OPANEZ NR. 9, BL. 75 - A.P.STRADA41246399OPANEZ9753240
5199121/12/2021ORBESCU DIMITRIE NR. 14 - A.P.STRADADIMITRIE ORBESCU141240
5086822/11/2021ORZARI NR. 15-17STRADA44837250ORZARI15-175240
5170615/12/2021ORZARI NR. 19 - A.P.STRADAORZARI193240
5216723/12/2021ORZARI NR. 3, BL. 47STRADAORZARI3474240
5007225/10/2021ORZARI NR. 67, BL. 210 - A.P.STRADA#REF!4240
5014427/10/2021OTEŞANI NR. 10, BL. T2 - A.P.STRADA#REF!5240
5014527/10/2021OTEŞANI NR. 12, BL. T1 - A.P.STRADA#REF!7240
5208222/12/2021OTEŞANI NR. 14, BL. T8B - A.P.STRADA13955140OTESANI14T8B7240
5111426/11/2021OTEŞANI NR. 16, BL. T24B - A.P.STRADA26579284OTESANI16T24B4240
5043411.04.2021OTEŞANI NR. 1-7, BL.OD52-54, SC.A+B+C+D - A.P.STRADA14567359OTEŞANI1 , 7OD52-5416240
5019127/10/2021OTEŞANI NR. 18, BL. T24A - A.P.STRADA1647456#REF!18T24S4240
5244520/01/2022OTEŞANI NR. 2, BL. OD53A, SC. 1 - A.P.STRADA11900091OTESANI2OD53A4240
5213231/12/2021OTEŞANI NR. 20, BL. T23B - A.L.STRADAOTESANI20T23B7240
5088830/11/2021OTEŞANI NR. 22, BL. T23A, SC. A - A.P.STRADA32178023OTESANI22T23A5240
5032311.02.2021OTEŞANI NR. 61, BL. T70 - A.P.STRADA13552783OTESANI61T703240
5242528/12/2021OTESANI NR. 63 BL. T68 SC 141629092OTESANI63T6815240
5021011.02.2021OTEŞANI NR. 63, BL. T68, SC. 2 - A.P.STRADA13542178OTESANI63T6823240
5111730/11/2021OTEŞANI NR. 67, BL. T62 - A.P.STRADA14297948OTESANI67T6214240
5065311.11.2021PACHE PROTOPOPESCU NR. 1 - A.PBULEVARD14060800PACHE PROTOPOPESCU112240
5068617/11/2021PACHE PROTOPOPESCU NR. 11 - A.L.BULEVARD14675725PACHE PROTOPOPESCU113120
5109930/11/2021PACHE PROTOPOPESCU NR. 13 - ASOCIATIE LOCATARI CRAINEA ELENA - A.LBULEVARDPACHE PROTOPOPESCU13CRAINEA ELENA1240
5024527/10/2021PACHE PROTOPOPESCU NR. 15 - A.P.BULEVARD152262603240
5098012.02.2021PACHE PROTOPOPESCU NR. 16BULEVARD14995177PACHE PROTOPOPESCU16161240
5239301.06.2022PACHE PROTOPOPESCU NR. 24, SC. A+BBULEVARD29467927PACHE PROTOPOPESCU244240
5212528/12/2021PACHE PROTOPOPESCU NR. 25, BL. 25 - A.P.BULEVARDPACHE PROTOPOPESCU252240
5225628/12/2021PACHE PROTOPOPESCU NR. 34BULEVARDPACHE PROTOPOPESCU343240
5202628/12/2021PACHE PROTOPOPESCU NR. 43BULEVARD29274772PACHE PROTOPOPESCU434240
5247014/02/2022PACHE PROTOPOPESCU NR. 46 - A.P.BULEVARDPACHE PROTOPOPESCU463240
5101724/11/2021PACHE PROTPOPESCU NR. 92 - A.P.BULEVARD16964398PACHE PROTOPOPESCU92923240
5033311.03.2021PAHARNICUL TURTUREA NR. 15, Bl. 74STRADA2710880PAHARNICUL TURTUREA15747240
5227629/12/2021PALANCA NR. 4STRADAPALANCA42240
5165715/12/2021PALEOLEGUL NR. 3 "BUNA CONVIEȚUIRE " - A.PSTRADA17872535PALEOLOGU33240
5022729/10/2021PALEOLOGU NR. 5BSTRADA305664872240
5056711.10.2021PÂNCOTA NR. 1, BL. 16, SC. 3+4+5 - A.P.STRADA28158320PANCOTA1169240
5077919/11/2021PÂNCOTA NR. 3, BL. 15, SC. 1 - A.P.STRADA26890891PANCOTA31514240
5078019/11/2021PÂNCOTA NR. 3, BL. 15, SC. 2 - A.P.STRADA272418171PANCOTA31524240
5089419/11/2021PÂNCOTA NR. 3, BL. 15, SC. 3 - A.P.STRADA26890921PANCOTA31534240
5057811.10.2021PÂNCOTA NR. 3, BL. 15, SC. 4 - A.P.STRADA2454242PANCOTA31544240
5057911.10.2021PÂNCOTA NR. 3, BL. 15, SC. 5 - A.P.STRADA24644173PANCOTA31553240
5003911.02.2021PÂNCOTA NR. 5, BL. 14, SC. 1+2+3+4+5 - A.P.STRADA1428232714240
5140812.07.2021PÂNCOTA NR. 7, BL. 13 , SC. 1+2+3+4+5 - A.P.STRADA16070916PANCOTA71317240
5061711.11.2021PÂNCOTA NR. 9, BL. 11 NORD, SC. 1 - A.P.STRADA27627731PANCOTA911 NORD13240
5061811.11.2021PÂNCOTA NR. 9, BL. 11 NORD, SC. 2 - A.P.STRADA40614158PANCOTA911 NORD23240
5141012.07.2021PÂNCOTA NR. 9, BL. 11 NORD, SC. 3 - A.P.STRADAPANCOTA911 NORD35240
5129712.09.2021PÂNCOTA NR. 9, BL. 11 NORD, SC. 4 - A.P.STRADAPANCOTA911 NORD44240
5247431.12.2021PÂNCOTA NR. 9, BL. 11 NORD, SC. 5 - A.L.STRADA41932915PANCOTA911 NORD54240
5178117/12/2021PÂNCOTA NR. 9, BL. 11 NORD, SC. 6 - A.P.STRADA27996581PANCOTA911 NORD63240
5178217/12/2021PÂNCOTA NR. 9, BL. 12 NORD, SC. 1 - A.P.STRADA12435424PANCOTA912 NORD13240
5178317/12/2021PÂNCOTA NR. 9, BL. 12 NORD, SC. 2 - A.P.STRADAPANCOTA912 NORD23240
5178417/12/2021PÂNCOTA NR. 9, BL. 12 NORD, SC. 3 - A.P.STRADA12300583PANCOTA912 NORD33240
5069116/11/2021PÂNCOTA NR. 9, BL. 12 NORD, SC. 4 - A.P.STRADA14151224PANCOTA912 NORD43240
5160815/12/2021PANTELIMON NR. 1+2, BL. 11, SC. A+B - A.P.ALEEA14188770PANTELIMON1-21110240
5112529/11/2021PANTELIMON NR. 10, BL. 5D - A.P.ȘOSEA14491587PANTELIMON105D3240
5172116/12/2021PANTELIMON NR. 10, BL. 6, SC. A - A.P.ALEEA17121287PANTELIMON10621.1
5150214/12/2021PANTELIMON NR. 101, BL. 402, SC. A+B - A.P.ȘOSEA3043296PANTELIMON10140214240
5185721/12/2021PANTELIMON NR. 10-12, ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI " CENTRUL DE AFACERI OBOR " - A.P.ȘOSEA14627248PANTELIMON10-12CENTRU DE AFACERI OBOR11.1
5015429/10/2021PANTELIMON NR. 107, BL. 400, SC. A - A.P.ȘOSEA11545585PANTELIMON4240
5015529/10/2021PANTELIMON NR. 107, BL. 400, SC. B- A.P.ȘOSEA11951892PANTELIMON5240
5061411.12.2021PANTELIMON NR. 11, BL. 6, SC. A - A.P.ALEEAPANTELIMON1165240
5105724/11/2021PANTELIMON NR. 110, BL. 209, SC. A - A.P.ȘOSEAPANTELIMON1102094240
5166716/12/2021PANTELIMON NR. 111, BL. 400C - A.P.ȘOSEAPANTELIMON111400C13240
5067511.12.2021PANTELIMON NR. 112, BL. 208A, SC. 1 - A.P.ȘOSEA13928730PANTELIMON112208A4240
5109125/11/2021PANTELIMON NR. 113, BL. 400B, SC. 1 - A.P.ȘOSEA14538469PANTELIMON113400B15240
5173316/12/2021PANTELIMON NR. 114-124, BL. 208B - A.PȘOSEAPANTELIMON114-124208B10240
5114526/11/2021PANTELIMON NR. 115, BL. 400A, 2 SCĂRI - A.P.ȘOSEA14256280PANTELIMON115400A8240
5140912.08.2021PANTELIMON NR. 117, BL. 206, SC. A - A.P.ȘOSEA21094024PANTELIMON1172064240
5028011.01.2021PANTELIMON NR. 119, BL. 205, SC. A - A.P.ȘOSEA147592576240
5158412.03.2021PANTELIMON NR. 119, BL. 205, SC. B - A.P.ȘOSEA14658864PANTELIMON1192053240
5121412.02.2021PANTELIMON NR. 12, BL. 5C - A.PȘOSEA14240259PANTELIMON125C2240
5096012.01.2021PANTELIMON NR. 12, BL. 6, SC. C - A.P.ALEEAPANTELIMON1265240
5194921/12/2021PANTELIMON NR. 126, BL. 207, SC. 1 - A.P.ȘOSEA15186026PANTELIMON12620714240
5080218/11/2021PANTELIMON NR. 126, BL. 207, SC. 2 - A.P.ȘOSEA14460696PANTELIMON12620724240
5081218/11/2021PANTELIMON NR. 126, BL. 207, SC. 3 - A.P.ȘOSEA15186054PANTELIMON12620734240
5183217/12/2021PANTELIMON NR. 126A BL. 126ASOSEA33404510PANTELIMON126A126A2240
5048511.01.2021PANTELIMON NR. 13, BL. 5 - A.P.ȘOSEA25952597PANTELIMON13521.1
5048911.08.2021PANTELIMON NR. 14, BL. 4, SC. 1+2 - A.P.ALEEA14270808PANTELIMON1447240
5052911.11.2021PANTELIMON NR. 144, BL. 102A , SC. A+B+C - A.P.ȘOSEA16872626PANTELIMON144102A17240
5064611.12.2021PANTELIMON NR. 146, BL. 101, SC. 1+2 - A.P.ȘOSEA14322812PANTELIMON1461015240
5047211.08.2021PANTELIMON NR. 148, BL. 100 - A.P.ȘOSEA11197235PANTELIMON14810014240
5054211.08.2021PANTELIMON NR. 15-17, BL. B2, SC. A - A.P.ALEEA29555085PANTELIMON15-17B23240
5054111.08.2021PANTELIMON NR. 15-17, BL. B2, SC. B - A.P.ALEEA30108803PANTELIMON15-17B23240
5049011.08.2021PANTELIMON NR. 15-17, BL. B2, SC. C - A.P.ALEEA29555093PANTELIMON15-17B211.1
5157115/12/2021PANTELIMON NR. 16, BL. 5B - A.P.ȘOSEA28100263PANTELIMON165B4120
5083319/11/2021PANTELIMON NR. 16-18, BL. B3, SC. A+B+C - A.P.ALEEA17779119PANTELIMON16-18351.1
5163615/12/2021PANTELIMON NR. 18, BL. 5A - A.L.ȘOSEA14607194PANTELIMON185A2240
5171216/12/2021PANTELIMON NR. 19, BL. 10, SC. 1+2 - A.P.ALEEA18281677PANTELIMON19102240
5152715/12/2021PANTELIMON NR. 20-21, BL. B9, SC.1+2+3 - A.P.ALEEAPANTELIMON20-21B96240
5203822/12/2021PANTELIMON NR. 215, BL. 202 - A.P.ȘOSEA30694257PANTELIMON2152024240
5234323/12/2021PANTELIMON NR. 217, BL. 201C - A.P.ȘOSEAPANTELIMON217201C1240
5235429/12/2021PANTELIMON NR. 219, BL. 201B - A.P.ȘOSEAPANTELIMON219201B1240
5084518/11/2021PANTELIMON NR. 221, BL. 201A/A - 201A/B - A.P.ȘOSEA30695570PANTELIMON221201A/A-201A/B11.1
5160615/12/2021PANTELIMON NR. 223, BL. 200 - A.P.ȘOSEAPANTELIMON2232002240
5080519/11/2021PANTELIMON NR. 225, BL. 66, SC. 1-7 - A.P.ȘOSEA14820917PANTELIMON2256628240
5212428/12/2021PANTELIMON NR. 227, BL. 70, SC. 1 +2 - A.P.ȘOSEA14162525PANTELIMON2277012240
5209023/12/2021PANTELIMON NR. 229, BL. 69T, SC. A - A.P.ȘOSEAPANTELIMON22969T10240
5201222/12/2021PANTELIMON NR. 23, BL. ITB, SC. 1 ȘI 2 - A.P.ȘOSEAPANTELIMON23ITB4240
5133112.03.2021PANTELIMON NR. 231, BL. 69A, SC. A - AP.ȘOSEA31099157PANTELIMON23169A6240
5228317/01/2022PANTELIMON NR. 231, BL. 69A, SC. B - A.P.ȘOSEAPANTELIMON23169A4240
5205727/12/2021PANTELIMON NR. 233, BL. 68, SC. A+B - A.PȘOSEA27209247PANTELIMON2336810240
5080619/11/2021PANTELIMON NR. 235, BL. 67, SC. A+B - A.P.ȘOSEA11133290PANTELIMON2356720240
5100823/11/2021PANTELIMON NR. 237, BL. 65, SC. A-E - A.P.ȘOSEA14081234PANTELIMON2376520240
5109325/11/2021PANTELIMON NR. 239, BL. 62, SC. A+B - A.P.ȘOSEAPANTELIMON239628240
5018927/10/2021PANTELIMON NR. 241, BL. 61, SC. A - A.P.ȘOSEA#REF!8240
5109225/11/2021PANTELIMON NR. 241, BL. 61, VOINICUL, SC. 2 - A.P.ȘOSEAPANTELIMON2416125240
5190620/12/2021PANTELIMON NR. 243, BL. 52, SC. A+B+C+D - A.P.ȘOSEA15767517PANTELIMON2435225240
5060711.11.2021PANTELIMON NR. 245, BL. 51, SC. AȘOSEA24787033PANTELIMON245514240
5113926/11/2021PANTELIMON NR. 245, BL. 51, SC. B - A.P.ȘOSEA24787041PANTELIMON245516240
5057711.10.2021PANTELIMON NR. 245, BL. 51, SC. C - A.P.ȘOSEA24644149PANTELIMON245517240
5133012.03.2021PANTELIMON NR. 247, BL. 54, SC. A - A.P.ȘOSEA12889455PANTELIMON2475412240
5121112.02.2021PANTELIMON NR. 248-250, BL. 59-60, SC. A+B+DȘOSEA12809260PANTELIMON248-25059-6018240
5121012.02.2021PANTELIMON NR. 248-250, BL. 59-60, SC. C - A.P.ȘOSEA12008083PANTELIMON248-25059-604240
5129312.03.2021PANTELIMON NR. 249, BL. 48, SC. A - A.P.ȘOSEA14070030PANTELIMON249486240
5129212.03.2021PANTELIMON NR. 249, BL. 48, SC. B - A.P.ȘOSEA14591594PANTELIMON249484240
5129112.03.2021PANTELIMON NR. 249, BL. 48, SC. C - A.P.ȘOSEAPANTELIMON2494835240
5193722/12/2021PANTELIMON NR. 251, BL. 45, SC. 1+2+3 - A.P.ȘOSEAPANTELIMON2514510240
5119912.02.2021PANTELIMON NR. 252, BL. 55A, SC. 1 - A.P.ȘOSEA17350434PANTELIMON25255A4240
5044211.04.2021PANTELIMON NR. 253, BL. 44, SC. A+B+C - A.P.ȘOSEA16070908PANTELIMON2534415120
5004721/10/2021PETRE ANTONESCU ARH. NR. 2, BL. 25 SC. 1 - A.P.ALEEAPETRE ANTONESCU6240
5028511.01.2021PETRE ANTONESCU ARH. NR. 4, BL. 24 - A.P.STRADA15226252PETRE ANTONESCU3240
5079317/11/2021PETRE ANTONESCU ARH. NR. 5, BL. T3C - A.P.STRADA14847278PETRE ANTONESCU5T 3 C5240
5043511.04.2021PETRE ANTONESCU ARH. NR. 6, BL. 28, SC. A - A.P.STRADA14102531PETRE ANTONESCU6284240
5114226/11/2021PETRE ANTONESCU ARH. NR. 8, BL. 26, SC. A+B - A.P.STRADA13806628PETRE ANTONESCU82613240
5017728/10/2021PETRE ANTONESCU ARH. NR. 13, BL. 12 , SC. A+ B - A.P.STRADAPETRE ANTONESCU9240
5066715/11/2021PETRE ANTONESCU ARH. NR. 1, BL. OD51, SC. A+B+C - A.P.ALEEA14338339PETRE ANTONESCU1OD5115240
5028611.01.2021PETRE ANTONESCU ARH. NR. 11, BL. 11 - A.P.STRADA27234747PETRE ANTONESCU6240
5190015/12/2021PETRE ANTONESCU ARH. NR. 6, BL. 23 - A.P.ALEEAPETRE ANTONESCU6233240
5005022/10/2021PETRE ANTONESCU ARH. NR. 6, BL. 28, SC. B - A.P.STRADAPETRE ANTONESCU4240
5111812.01.2021PETRICANI NR. 1Y , ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI CURCUBEUL - A.P.STRADA26655284PETRICANI1YCURCUBEUL2240
5140312.07.2021PETRICANI NR. 3F ALDO RESIDENCE - A.P.ȘOSEA32349883PETRICANI3FALDO RESIDENCE5240
5194821/12/2021PETRICANI NR. 4STRADAPETRICANI44240
5056611.10.2021PIATRA MARE NR. 1, BL. 11, SC. 1+2+3 - A.P.ALEEA1810766PIATRA MARE1119240
5056511.10.2021PIATRA MARE NR. 2, BL. 5, SC. 1+2 - A.P.ALEEAPIATRA MARE256240
5140612.07.2021PIATRA MARE NR. 3, BL. 9 , SC. 1+2 - A.P.ALEEA32557159PIATRA MARE394240
5077523/11/2021PIATRA MARE NR. 5, BL. 6, SC. 1-4 - A.P.ALEEA17191932PIATRA MARE566240
5025729/10/2021PIATRA MARE NR. 7, BL. 7, SC. 1 - A.P.ALEEA#REF!5240
5026029/10/2021PIATRA MARE NR. 7, BL. 7, SC. 2 - A.P.ALEEA#REF!5240
5050411.08.2021PIATRA MARE NR. 7, BL. 7, SC. 3 - A.P.ALEEA13378008PIATRA MARE7733240
5051511.08.2021PIERRE DE COUBERTIN NR. 2, BL. 1, SC. A+B - A.P.BULEVARD37088047PIERRE DE COUBERTIN213240
5055511.08.2021PIERRE DE COUBERTIN NR. 4, BL. 2 - A.P.BULEVARD27088056PIERRE DE COUBERTIN423240
5055611.08.2021PIERRE DE COUBERTIN NR. 6, BL. 3, SC. A+B - A.P.BULEVARD27088048PIERRE DE COUBERTIN633240
5152514/12/2021PIPERA NR. 61 CLOUD 9 RESIDENCESOSEA43825478PIPERA61CLOUD 9 RESIDENCE121.1
5216023/12/2021PLANTELOR NR. 36, BL. PLANTELOR - A.P.STRADA15075125PLANTELOR364240
5097425/11/2021PLANTELOR NR. 8-10, BL. A+ B+C - A.P.STRADA13052613PLANTELOR8-10A+B+C7240
5223929/12/2021POIANA CU ALUNI NR. 3-9, BL. 10, SC. 1 - A.P.STRADAPOIANA CU ALUNI3-91014240
5028111.01.2021POIANA CU ALUNI NR. 3-9, BL. 10, SC. 2 - A.P.STRADA189384334240
5150014/12/2021POIANA CU ALUNI NR. 3-9, BL. 10, SC. 3- A.P.STRADA18938425POIANA CU ALUNI31032240
5088524/11/2021PANTELIMON NR. 254, BL. 55 - A.P.ȘOSEA13424776PANTELIMON2545515240
5003528/10/2021PANTELIMON NR. 255, BL. 43, SC. A-L ( 12 SCĂRI ) - A.P.ȘOSEA#REF!80240
5003122/10/2021PANTELIMON NR. 256, BL. 53, SC. A+B+C+DȘOSEA#REF!16240
5046911.05.2021PANTELIMON NR. 258, BL. 47, SC. A, D - A.P.ȘOSEA14381029PANTELIMON2584715240
5239428/12/2021PANTELIMON NR. 258, BL. 47, SC. B - A.P.ȘOSEAPANTELIMON258478240
5047111.05.2021PANTELIMON NR. 258, BL. 47, SC. C - A.P.ȘOSEA35260631PANTELIMON258477240
5218420/12/2021PANTELIMON NR. 258, BL. 47, SC. E - A.P.ȘOSEAPANTELIMON258477240
5115129/11/2021PANTELIMON NR. 260, BL. 46, SC.1+2+3+4+5 - A.PȘOSEA24401530PANTELIMON2604620240
5170716/12/2021PANTELIMON NR. 266, BL. A + BȘOSEAPANTELIMON266CITTA RESIDENTIAL PARK71.1
5068215/11/2021PANTELIMON NR. 266, BL. C+DȘOSEA42207550PANTELIMON26681.1
5099423/11/2021PANTELIMON NR. 283, BL. 12, SC. A+B - A.P.ȘOSEA14142323PANTELIMON2831215120
5061511.11.2021PANTELIMON NR. 285, BL. 11, SC. A+B - A.P.ȘOSEA11719576PANTELIMON285118240
5099323/11/2021PANTELIMON NR. 285A, BL. 11A, SC. A - A.P.ȘOSEA14069796PANTELIMON285A11A6240
5069516/11/2021PANTELIMON NR. 285A, BL. 11A, SC. B - A.P.ȘOSEA19082726PANTELIMON285A11A23240
5026811.01.2021PANTELIMON NR. 286, BL. 41, SC. 1+2+3+6+7+8+9 - A.P.ȘOSEA14248589PANTELIMON2864124240
5188021/12/2021PANTELIMON NR. 286, BL. 41, SC. 4+5 - A.P.ȘOSEAPANTELIMON2864112240
5055011.11.2021PANTELIMON NR. 287, BL. 10, SC. A+B+C+D - A.P.ȘOSEA11979410PANTELIMON2871020240
5069617/11/2021PANTELIMON NR. 287A, BL. 10A SC. A - A.P.ȘOSEA14545075PANTELIMON287A10A14240
5089219/11/2021PANTELIMON NR. 291, BL. 9, SC. A+B+C+D+E - A.P.ȘOSEA12481811PANTELIMON291920240
5116512.02.2021PANTELIMON NR. 291A, BL. 9A, 2 SCĂRI - A.P.ȘOSEA13908377PANTELIMON291A9A10240
5186920/12/2021PANTELIMON NR. 293, BL. 1,SC. A+B - A.P.ȘOSEA13752692PANTELIMON29318240
5011911.03.2021PANTELIMON NR. 295, BL. 2 - A.P.ȘOSEA15474967PANTELIMON29523120
5069416/11/2021PANTELIMON NR. 297, BL. 3, SC. A+ B - A.P.ȘOSEA14402105PANTELIMON29738240
5036611.03.2021PANTELIMON NR. 299, BL. 4, SC. A - A.P.ȘOSEA13991355PANTELIMON29944240
5006026/10/2021PANTELIMON NR. 299A, BL.5ȘOSEA#REF!4240
5048811.01.2021PANTELIMON NR. 3, BL. 12 - A.P.ALEEA18849247PANTELIMON31221.1
5161015/12/2021PANTELIMON NR. 301, BL. C1 - A.P.ȘOSEAPANTELIMON301C15120
5213029/12/2021PANTELIMON NR. 309, BL. 8, SC. A - H - A.P.ȘOSEAPANTELIMON309824120
5172412.03.2021PANTELIMON NR. 311, BL. 7, SC. A+B+CȘOSEAPANTELIMON311715240
5011611.02.2021PANTELIMON NR. 311A-311B, BL. 7A+B - A.P.ȘOSEA15920946PANTELIMON311A-311B7B3240
5054711.10.2021PANTELIMON NR. 312, BL. 6, SC. A, B, C, D - A.P.ȘOSEA14103588PANTELIMON312611240
5121312.02.2021PANTELIMON NR. 3-15, BL. P2, SC. 1+2+3+4 - A.P.ȘOSEA14076262PANTELIMON3-15P211240
5078518/11/2021PANTELIMON NR. 324, BL. D1, SC. 1 - A.P.ȘOSEA12043064PANTELIMON324D15240
5060611.11.2021PANTELIMON NR. 326, BL. D2 - A.P.ȘOSEA13756180PANTELIMON326D214240
5061311.12.2021PANTELIMON NR. 328, BL. 5, SC. A+B+C+D - A.P.ȘOSEA14185855PANTELIMON328515240
5212828/12/2021PANTELIMON NR. 328, BL. 5, SC. E - A.P.ȘOSEAPANTELIMON32854240
5139612.08.2021PANTELIMON NR. 328, BL. 5, SC. F - A.P.ȘOSEAPANTELIMON32853240
5177117/12/2021PANTELIMON NR. 330, BL. 31, 2 SCĂRI - A.P.ȘOSEAPANTELIMON3303120240
5069717/11/2021PANTELIMON NR. 332, BL. 32, SC. 1+2+3 - A.P.ȘOSEA14498542PANTELIMON3323224240
5195222/12/2021PANTELIMON NR. 334, BL. 30, SC. 1 - A.P.ȘOSEA13118491PANTELIMON3343016240
5212929/12/2021PANTELIMON NR. 334, BL. 30, SC. 2 - A.P.ȘOSEAPANTELIMON3343025240
5085722/11/2021PANTELIMON NR. 334, BL. 30, SC. 3 - A.P.ȘOSEA13118475PANTELIMON3343037240
5000321/10/2021PANTELIMON NR. 335, BL. COSMO - A.P.ȘOSEA#REF!5240
5132612.09.2021PANTELIMON NR. 336, BL. 5A, SC. A - A.P.ȘOSEA13923431PANTELIMON3365A3240
5105124/11/2021PANTELIMON NR. 350, BL. 4, SC. 1-10 - A.P.ȘOSEA14076297PANTELIMON350440240
5069818/11/2021PANTELIMON NR. 352, BL. 3 UNIREA - A-H (7 SCĂRI) - A.P.ȘOSEA10901056PANTELIMON352328240
5223828/12/2021PANTELIMON NR. 352, BL. 3 VICTORIA, SC. E - A.P.ȘOSEAPANTELIMON35237240
5012011.03.2021PANTELIMON NR. 354, BL. 2, SC. 1-8 - A.P.ȘOSEA13786121PANTELIMON354256240
5241412.10.2021PANTELIMON NR. 356, BL. 1, A+B+C+D - A.P.ȘOSEAPANTELIMON356114240
5195821/12/2021PANTELIMON NR. 357, BL. B1 - A.P.ȘOSEA14545091PANTELIMON357B15240
5105525/11/2021PANTELIMON NR. 358-362, BL. 15ABC, SC. A TRONSON A, B - A.P.ȘOSEAPANTELIMON358-36215 ABC8240
5105425/11/2021PANTELIMON NR. 358-362, BL. 15ABC, TRONSON C - A.P.ȘOSEAPANTELIMON258-36215 ABC3240
5128712.03.2021PANTELIMON NR. 359, BL. B2 - A.P.ȘOSEAPANTELIMON359B215240
5177421/12/2021PANTELIMON NR. 363, BL. A1, SC. 1 - A.P.ȘOSEA14097001PANTELIMON363A14240
5195621/12/2021PANTELIMON NR. 365, BL. A2 - A.P.ȘOSEA15971141PANTELIMON365A25240
5011227/10/2021PANTELIMON NR. 367, BL. A3, SC. A + B - A.P.ȘOSEAPANTELIMON8240
5011127/10/2021PANTELIMON NR. 369, BL. A4 - A.P.ȘOSEAPANTELIMON3240
5006427/10/2021PANTELIMON NR. 4, BL. 0 (zero) e alee nu strada - A.P.ALEEAPANTELIMON3240
5175020/12/2021PANTELIMON NR. 4, BL. 13, SC. A e alee nu strada - A.P.ALEEA15626461PANTELIMON4136240
5054911.11.2021PANTELIMON NR. 5, BL. 13, SC. 1 e alee nu strada - A.P.ALEEA17796918PANTELIMON513121.1
5048711.01.2021PANTELIMON NR. 6, BL. 8, SC. 1+2 - A.P.ALEEA31243956PANTELIMON689240
5165820/12/2021PANTELIMON NR. 7, BL. 7, SC. A - A.P.ALEEA9760425PANTELIMON775120
5211523/12/2021PANTELIMON NR. 72, BL. 412 - A.P.ȘOSEA13896663PANTELIMON724124240
5240501.10.2022PANTELIMON NR. 74, BL. 411, SC. A+B - A.P.ȘOSEAPANTELIMON744115240
5204222/12/2021PANTELIMON NR. 76, BL. 410, SC. 1 - A.P.ȘOSEA27278115PANTELIMON7641016240
5166315/12/2021PANTELIMON NR. 78, BL. 421 - A.P.ȘOSEAPANTELIMON784215240
5110912.02.2021PANTELIMON NR. 8, BL. 7, SC. B - A.P.ALEEA31472585PANTELIMON8711.1
5209524/12/2021PANTELIMON NR. 82, BL. 420A - A.P.ȘOSEA14151216PANTELIMON82420A5240
5142012.10.2021PANTELIMON NR. 84, BL. 409B , 2 SCĂRI - A.P.ȘOSEAPANTELIMON84409B8240
5002121/10/2021PANTELIMON NR. 86, BL. 409A, SC. A+B - A.P.ȘOSEAPANTELIMON6240
5100523/11/2021PANTELIMON NR. 88, BL. 409- A.P.ȘOSEA14270543PANTELIMON884094240
5036511.03.2021PANTELIMON NR. 89, BL. 404-405, SC. 1 - A.P.ȘOSEA11114388PANTELIMON89404/40513240
5120322/11/2021PANTELIMON NR. 89, BL. 404-405, SC. 2 - A.P.ȘOSEA11355378PANTELIMON89404-40524240
5040711.03.2021PANTELIMON NR. 89, BL. 404-405, SC. 3 - A.P.ȘOSEA11133320PANTELIMON89404/40534240
5048611.01.2021PANTELIMON NR. 9, BL. 6, SC. 1 - A.P.ALEEA16628037PANTELIMON96121.1
5039211.05.2021PANTELIMON NR. 91, BL. 403, SC. 1 - A.P.ȘOSEA12295673PANTELIMON9140315240
5114829/11/2021PANTELIMON NR. 91, BL. 403, SC. 2 - A.P.ȘOSEA12295665PANTELIMON9140324240
5196921/12/2021PANTELIMON NR. 92, BL. 211, SC. 1+2 - A.P.ȘOSEA14112918PANTELIMON9221112240
5114729/11/2021PANTELIMON NR. 93, BL. 403A - A.P.ȘOSEA20625977PANTELIMON93403A4240
5181217/12/2021PANTELIMON NR. 94, BL. 210A, SC. A - A.P.ȘOSEA14154948PANTELIMON94210A7.5240
5221429/12/2021PANTELIMON NR. 96, BL. 210 - A.PȘOSEAPANTELIMON962109240
5067411.12.2021PANTELIMON NR. 98 -108, BL. 209A, SC. 1 - A.PȘOSEA32347530PANTELIMON98-108209A4240
5104825/11/2021PANTELIMON NR. 99, BL. 402A, SC. 1 - A.PȘOSEA12821948PANTELIMON994025240
5104924/11/2021PANTELIMON NR. 99, BL. 402A, SC. 2 - A.PȘOSEA14438630PANTELIMON99402A4240
5075716/11/2021PÂRGARILOR NR. 40 - A.PSTRADA39808649PARGARILOR403240
5211123/12/2021PÂRGARILOR NR. 51-55, BL. 51-55 - A.P.STRADA3246033PARGARILOR51-552240
5079417/11/2021PARGARILOR NR. 68STRADA44820088PARGARILOR68682240
5022529/10/2021PĂRINTELE STĂNILOAE , NR. 6, ASOCIATIA DE PROPRIETARI "CERNICA NR.6"STRADA153694903240
5160514/12/2021PASARANI NR. 70STRADAPASARANI70COLENTINA GARDEN21.1
5078818/11/2021PĂSTORULUI NR. 1, BL. 3STRADA16185525PASTORULUI137240
5156013/12/2021PĂSTORULUI NR. 2, BL. 4 SC. A - A.P.STRADAPASTORULUI243240
5232730/12/2021PĂSTORULUI NR. 2, BL. 4 SC. B - A.P.STRADA28094760PASTORULUI2423240
5168017/12/2021PĂSTORULUI NR. 4, BL. 4 BIS - A.P.STRADA18131548PASTORULUI44 BIS5120
5151212.10.2021PAUL GRECEANU NR. 11, BL. 21A - A.P.STRADAPAUL GRECEANU1121A10240
5156914/12/2021PAUL GRECEANU NR. 13, BL. 21, SC. A - A.P.STRADA22468801PAUL GRECEANU13215240
5136412.08.2021PAUL GRECEANU NR. 13, BL. 21, SC. B - A.P.STRADAPAUL GRECEANU13217240
5220527/12/2021PAUL GRECEANU NR. 24 - A.P.STRADA22539953PAUL GRECEANU243240
5154313/12/2021PAUL GRECEANU NR. 9, BL. 20A - A.P.STRADA13739634PAUL GRECEANU920A5240
5172916/12/2021PEPELEA NR. 6 - A.P.STRADA38334920PEPELEA611.1
5149814/12/2021PERIŞ NR. 44STRADAPERIS441240
5245526/01/2022PERIŞ NR. 79ASTRADA40206981PERIS79A11120
5231301.10.2021PESCARILOR NR. 11, BL. 36 - A.P.STRADA21810476PESCARILOR11362240
5092324/11/2021PESCARILOR NR. 2, BL. 26, SC. 1+2+3+4 - A.P.STRADA18473052PESCARILOR2268240
5122612.02.2021PESCARILOR NR. 2CSTRADA43172018PESCARILOR2C1240
5089919/11/2021PESCARILOR NR. 3, BL. 25 SC. 3STRADA31243999PESCARILOR32533240
5089819/11/2021PESCARILOR NR. 3, BL. 25, SC. 1+2 - A.P.STRADA16321260PESCARILOR3254240
5091822/11/2021PESCARILOR NR. 9, BL. 35, SC. 1 - A.P.STRADA13825174PESCARILOR93513240
5006525/10/2021PESCARILOR NR. 9, BL. 35, SC. 2 - A.P.STRADA#REF!4240
5197421/12/2021PESCARILOR NR. 9, BL. 35, SC. 3 - A.P.STRADA31243999PESCARILOR33532240
5195722/12/2021PESCĂRUŞULUI NR. 1, BL. B23 - A.P.STRADA30432922PESCARUSULUI1B236240
5047911.08.2021PESCĂRUŞULUI NR. 10, BL. D5 - A.P.STRADA13746127PESCARUSULUI10D56240
5122912.02.2021PESCĂRUŞULUI NR. 11, BL. M16 - A.P.STRADA14117222PESCARUSULUI11M164240
5000921/10/2021PESCĂRUŞULUI NR. 12, BL. D6, SC. A+B+C+D - A.P.STRADA#REF!12240
5067211.12.2021PESCĂRUŞULUI NR. 15, BL. M20 - A.P.STRADA14060720PESCARUSULUI15M204240
5001021/10/2021PESCĂRUŞULUI NR. 2, BL. B19, SC. A+B - A.P.STRADA#REF!14240
5050611.08.2021PESCĂRUŞULUI NR. 3, BL. B24, SC. 1 - A.P.STRADA13212099PESCĂRUŞULUI3B2414240
5096724/11/2021PESCĂRUŞULUI NR. 3, BL. B24, SC. 2 - A.P.STRADA12499258PESCARUSULUI3B2427240
5068115/11/2021PESCĂRUŞULUI NR. 3, BL. B24, SC. 3 - A.P.STRADA12525330PESCARUSULUI3B2435240
5053911.11.2021PESCĂRUŞULUI NR. 4, BL. B20 - A.P.STRADA14980559PESCARUSULUI4B206240
5027511.03.2021PESCĂRUŞULUI NR. 5, BL. B25, SC. A - A.P.STRADA13674616PESCARUSULUI5B257240
5123012.02.2021PESCĂRUŞULUI NR. 6, BL. D4, 2 SCĂRI - A.P.STRADA18938387PESCARUSULUI6D43240
5000721/10/2021PESCĂRUŞULUI NR. 7, BL. B 26, SC. A - A.P.STRADA#REF!4240
5221727/12/2021PESCĂRUŞULUI NR. 8, BL. J1, SC. A - A.P.STRADA13674589PESCARUSULUI8J12240
5197321/12/2021PESCĂRUŞULUI NR. 8, BL. J1, SC. B - A.P.STRADA14240216PESCARUSULUI8J11240
5000221/10/2021PESCĂRUŞULUI NR. 9, BL. M11 , SC. A - A.P.STRADA#REF!6240
5001821/10/2021PETRE ANTONESCU ARH. NR. 3, BL. T3B, SC. 1 - A.P.STRADAPETRE ANTONESCU5240
5001921/10/2021PETRE ANTONESCU ARH. NR. 4, BL. 29 - A.P.STRADAPETRE ANTONESCU4240
5014627/10/2021PETRE ANTONESCU ARH. NR. 1, BL. T3A, SC. A - A.P.STRADAPETRE ANTONESCU7240
5149212.10.2021POIANA CU ALUNI NR. 3-9, BL. 10, SC. 4 - A.P.- ARE ACEEASI ADRESA CU STR. RASCOALA DIN 1907, NR. 12 BL. 10, SC .4 !!!!! ASOCIATIA ESTE PE RASCOALASTRADA18938417POIANA CU ALUNI3-91046240
5092524/11/2021POIANA CU ALUNI NR. 4, NR. 2 ȘI MAIOR VASILE BĂCILĂ NR. 9, 3 SCĂRI (SC. 1A, SC. 1, SC. 2)-A.P.STRADA18145969POIANA CU ALUNI418A9240
5107824/11/2021POIANA CU ALUNI NR. 6, BL. 17, SC. 1+2+3 -A.P.STRADA14188860POIANA CU ALUNI61712240
5097124/11/2021POIANA CU ALUNI NR. 6, BL. 17, SC. 4 - A.P.STRADA31681352POIANA CU ALUNI61744240
5101123/11/2021POMPILIU MANOLIU NR. 11, BL. 11 - A.P.STRADAPOMPILIU MANOLIU113.5240
5222431/12/2021POMPILIU MANOLIU NR. 13, BL. G2 - A.P.STRADAPOMPILIU MANOLIU13G220240
5106925/11/2021POMPILIU MANOLIU NR. 2, BL. P1, SC. A - A.P.STRADA12051911POMPILIU MANOLIU2P12240
5251424/02/2022POP DE BASESTI NR. 43-4534725240POP DE BASESTI43-452240
5143512.09.2021POP DE BĂSEŞTI NR. 49-51, BL. POP DE BĂSEŞTI 49-51, SC. A+B - A.P.STRADA17522319POP DE BASESTI49-513240
5092722/11/2021POPA LAZĂR NR. 10, BL. AVERSA - A.P.STRADA26120493POPA LAZAR10AVERSA111240
5191120/12/2021POPA NAN NR. 21 - A.P.STRADA36509030POPA NAN2112240
5191620/12/2021POPA NAN NR. 21 LOT 2STRADA4207458POPA NAN21LOT 21240
5248108.02.2022POPA NAN NR. 32 -A.P.STRADA13266579POPA NAN322240
5035611.03.2021POPA NICOLAE NR. 10, BL. 3, SC. 1+2 - A. P.STRADA15286475POPA NICOLAE10321.1
5035811.03.2021POPA NICOLAE NR. 11, BL. C- A.P.STRADA18824781POPA NICOLAE11C111.1
5035911.03.2021POPA NICOLAE NR. 12, BL. 50, 2 SCĂRI - A.P.STRADA14282360POPA NICOLAE12507240
5155113/12/2021POPA NICOLAE NR. 13, BL. B -A.P.STRADA18938379POPA NICOLAE13B11.1
5154013/12/2021POPA NICOLAE NR. 15, BL. A -A.P.STRADA13940050POPA NICOLAE15A11.1
5036011.03.2021POPA NICOLAE NR. 16, BL. 51, 2 SCĂRI - A.P.STRADA15046421POPA NICOLAE16517240
5189521/12/2021POPA NICOLAE NR. 17, BL. 2 - A.P.STRADA15711940POPA NICOLAE1722240
5192521/12/2021POPA NICOLAE NR. 18, BL. 52, SC. A+B - A.P.STRADA14094013POPA NICOLAE18524240
5058911.11.2021POPA NICOLAE NR. 19, BL. 55, SC. 3 ( SC. 1+2 SUNT PE STR. RĂȘNOV) - A.P.STRADA30113818POPA NICOLAE195532240
5206722/12/2021POPA NICOLAE NR. 2, BL. 21, SC. 1+2+3 - A.PSTRADAPOPA NICOLAE2213240
5037811.03.2021POPA NICOLAE NR. 20, BL. 53, 2 SCĂRISTRADA15506163POPA NICOLAE20534240
5108225/11/2021POPA NICOLAE NR. 21, BL. 9, 2 SCĂRI - A.P.STRADA24671070POPA NICOLAE2195240
5108025/11/2021POPA NICOLAE NR. 23, BL. 10, SC. A ȘI B - A.PSTRADA16142141POPA NICOLAE23105240
5250917/02/2022POPA NICOLAE NR. 3, BL. 32, 2 SCĂRI - A.P.STRADA17707694POPA NICOLAE3323240
5133812.02.2021POPA NICOLAE NR. 4, BL. 22, SC. 1 - A.P.STRADA22318138POPA NICOLAE42212240
5201323/12/2021POPA NICOLAE NR. 4, BL. 22, SC. 2 - A.P.STRADA22318146POPA NICOLAE42223240
5185117/12/2021POPA NICOLAE NR. 5, BL. 31, SC. 1 - A.P.STRADAPOPA NICOLAE53112240
5189620/12/2021POPA NICOLAE NR. 5, BL. 31, SC. 2 - A.P.STRADAPOPA NICOLAE53122240
5203422/12/2021POPA NICOLAE NR. 6, BL. 23, SC. 1 - A.P.STRADAPOPA NICOLAE62314240
5189720/12/2021POPA NICOLAE NR. 6, BL. 23, SC. 2 - A.P.STRADAPOPA NICOLAE62322240
5250214/02/2022POPA NICOLAE NR. 7, BL. 25, SC. 1 -A.L.STRADAPOPA NICOLAE7252240
5206022/12/2021POPA NICOLAE NR. 8, BL. 24, 3 SCĂRI - A.P.STRADA23313562POPA NICOLAE8246240
5035711.03.2021POPA NICOLAE NR. 9, BL. 1, 2 SCĂRI - A.P.STRADA12530833POPA NICOLAE9121.1
5089319/11/2021POPA PETRE NR. 14STRADA16964371POPA PETRE141240
5255121.12.2021POPA PETRE NR. 16 - A.L.STRADAPOPA PETRE162240
5166616/12/2021POPA PETRE NR. 42 - A.P.STRADAPOPA PETRE422240
5240031/12/2021POPA PETRE NR. 45 - A.P.STRADAPOPA PETRE453240
5174217/12/2021POPA RUSU NR. 11 - A.P.STRADA16252497POPA RUSU113240
5253731.12.2021POPA RUSU NR. 9 - A.P.STRADA28224350POPA RUSU92120
5224329/12/2021POPA SOARE NR. 24 - A.P.STRADA405854486POPA SOARE242240
5126912.08.2021PRECUPEŢII VECHI NR. 1A - A.P.STRADA38238590PRECUPETII VECHI1A5120
5236927/12/2021PRECUPEȚII VECHI NR. 65 ''PRECUPEŢII VECHI 65 - 2" -A.P.STRADA35026470PRECUPETII VECHI6515240
5191320/12/2021PRECUPEȚII VECHI NR. 71 ''PRECUPEŢII VECHI 71" - A.P.STRADA41373953PRECUPETII VECHI712240
5056411.10.2021RADOVANU NR. 1, BL. 21, SC. 1+ 2 - A.P.STRADA18544927RADOVANU12126240
5013928/10/2021RADOVANU NR. 10, BL. 37, SC .1+2 - A.P.STRADA#REF!9240
5019928/10/2021RADOVANU NR. 11, BL. 44STRADA#REF!6240
5013527/10/2021RADOVANU NR. 12, BL. 38, SC. 1+2+3 - A.P.STRADA#REF!10240
5050511.08.2021RADOVANU NR. 13, BL. 45 - A.P.STRADA12094246RADOVANU134516240
5008225/10/2021RADOVANU NR. 15, BL.39STRADA17934913#REF!153928240
5046711.05.2021RADOVANU NR. 2, BL. 22, SC. 1+2+3+4 - A.PSTRADA32557809RADOVANU22211240
5031511.03.2021RADOVANU NR. 3, BL. 20 , 3 SCĂRI - A.P.STRADA30503411RADOVANU3206240
5135212.06.2021RADOVANU NR. 4, BL. 23, SC. 1-+2+3+4- A.P.STRADA213212332RADOVANU42341.1
5031311.03.2021RADOVANU NR. 5, BL. 41, SC. 1 - A.P.STRADA14282335RADOVANU54116240
5031411.02.2021RADOVANU NR. 5, BL. 41, SC. 2 - A.P.STRADA12367370RADOVANU54125240
5020029/10/2021RADOVANU NR. 5, BL. 41, SC. 3 - A.P.STRADA248322236240
5008425/10/2021RADOVANU NR. 7, BL. 42, SC. 1 - A.PSTRADA#REF!5240
5006625/10/2021RADOVANU NR. 9, BL. 43 - A.PSTRADA#REF!5240
5186320/12/2021RADU CAPTARIU NR. 18 - A.P.STRADARADU CAPTARIU183240
5221520/12/2021RADU CAPTARIU NR. 4, BL. 1 - A.PSTRADARADU CAPTARIU44240
5168817/12/2021RADU CRISTIAN NR. 1STRADARADU CRISTIAN14240
5248622/12/2021RADU CRISTIAN NR. 4 - A.PSTRADARADU CRISTIAN43240
5063211.11.2021RADU DE LA AFUMAȚI NR. 65 - ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI RAFA65 - A.P.STRADA42020623RADU DE LA AFUMATI65RAFA 654240
5086319/11/2021RAHMANINOV SERGHEI NR. 2 - A.P.STRADA18635510SERGHEI RAHMANINOV25240
5142512.01.2021RAHMANINOV SERGHEI NR. 4, BL. *, SC. A+B+C+D - A.P.STRADASERGHEI RAHMANINOV443240
5142412.08.2021RAHMANINOV SERGHEI NR. 4A - A.P.STRADA38724337SERGHEI RAHMANINOV4A5240
5142312.08.2021RAHMANINOV SERGHEI NR. 6, BL. *, SC. A+BSTRADASERGHEI RAHMANINOV61120
5207522/12/2021RAHMANINOV SERGHEI NR. 8, BL. *, SC. A+B - A.P.STRADASERGHEI RAHMANINOV82240
5046011.05.2021RAHMANINOV SERGHEI NR. 33 -A.P.STRADA35800715SERGHEI RAHMANINOV333240
5215728/12/2021RAHMANINOV SERGHEI NR. 33-A - A.P.STRADASERGHEI RAHMANINOV33A2240
5252614.03.2022RAHMANINOV SERGHEI NR. 37, SC. A+B -A.P.STRADASERGHEI RAHMANINOV372240
5142212.08.2021RAHMANINOV SERGHEI NR. 29, SC. A+B - A.P.STRADASERGHEI RAHMANINOV293240
5209923/12/2021RAHMANINOV SERGHEI NR. 35, BL. 20 - A.P.STRADA24757334SERGHEI RAHMANINOV35203240
5028211.01.2021RĂSCOALA DIN 1907 NR. 10, BL. 14 - A.P.STRADA435164059240
5149112.10.2021RĂSCOALA DIN 1907 NR. 11, BL. 16, SC. 1 -A.P.STRADA22889916RASCOALA 1907111613240
5144012.10.2021RĂSCOALA DIN 1907 NR. 11, BL. 16, SC. 2 - A.P.STRADA23413324RASCOALA 1907111629240
5190820/12/2021RĂSCOALA DIN 1907 NR. 11, BL. 16, SC. 3 -A.P.STRADA22423753RASCOALA 1907111634240
5138512.08.2021RĂSCOALA DIN 1907 NR. 11, BL. 16, SC. 4 - A.P.STRADA22659445RASCOALA 1907111644240
5046811.05.2021RĂSCOALA DIN 1907 NR. 11, BL. 16, SC. 5 - A.PSTRADA22723157RASCOALA 1907111655240
5018327/10/2021RĂSCOALA DIN 1907 NR. 15, BL. 31, SC. 1 - A.P.STRADARASCOALA 1907153113240
5139111.07.2021RĂSCOALA DIN 1907 NR. 15, BL. 31, SC. 2 - A.P.STRADA33956697RASCOALA 1907153125240
5175816/12/2021RĂSCOALA DIN 1907 NR. 15, BL. 31, SC. 3 - A.P.STRADARASCOALA 1907153135240
5106312.02.2021RĂSCOALA DIN 1907 NR. 16, BL. 24 - A.P.STRADA26542846RASCOALA 1907162412240
5156112.12.2021RĂSCOALA DIN 1907 NR. 2, BL. 1, SC. 1+2 - A.P.STRADA14256263RASCOALA 1907214240
5178617/12/2021RĂSCOALA DIN 1907 NR. 3A - A.P.STRADA24382862RASCOALA 19073A4240
5068915/11/2021RĂSCOALA DIN 1907 NR. 4, BL. 8 , SC. 1+2 - A.P.STRADA29354812RASCOALA 1907484240
5095023/11/2021RĂSCOALA DIN 1907 NR. 6, BL. 12 - A.P.STRADA31115825RASCOALA 19076125240
5031211.02.2021RĂSCOALA DIN 1907 NR. 8, BL. 13 - A. P.STRADA11862346RASCOALA 19078135240
5044611.05.2021RĂSCOALA DIN 1907 NR. 9, BL. 15, SC. 1 - A.P.STRADA18324310RASCOALA 190791512240
5038511.04.2021RĂSCOALA DIN 1907 NR. 9, BL. 15, SC. 2 - A.P.STRADA33025567RASCOALA 190791522240
5038211.04.2021RĂSCOALA DIN 1907 NR. 9, BL. 15, SC. 3 - A.P.STRADA14658805RASCOALA 190791532240
5044511.04.2021RĂSCOALA DIN 1907 NR. 9, BL. 15, SC. 4 - A.P.STRADA24373180RASCOALA 190791542240
5059011.11.2021RÂŞNOV NR. 2, BL. 55, SC. 1STRADA30113184RASNOV25512240
5102223/11/2021RÂŞNOV NR. 2, BL. 55, SC. 2 - A.P.STRADA32177990RASNOV25522240
5210328/12/2021RÂŞNOV NR. 3, BL. 1, SC. 1 - A.L.STRADARASNOV313240
5162715/12/2021RÂŞNOV NR. 6, BL. 62, SC. 1+2 -A.P.STRADA17496279RASNOV6624240
5170415/12/2021RĂSURI BL. RĂSURI 3STRADARASURI31240
5200422/12/2021RĂUŞENI NR. 1, BL. 31, SC. 3 -A.P. (POPA NICOLAE NR. 5, BL. 31, SC. 3 ESTE DE FAPT PE RAUSENI 1)STRADARAUSENI13134240
5233830/12/2021RĂUŞENI NR. 2, BL. 26, SC. 1 - A.PSTRADARAUSENI22612240
5162415/12/2021RĂUŞENI NR. 2, BL. 26, SC. 2 - A.P.STRADA14635445RAUSENI22623240
5162515/12/2021RĂUŞENI NR. 3, BL. 29- A.P.STRADA17350426RAUSENI3294240
5133412.02.2021RĂUŞENI NR. 5, BL. 17, SC. 1+2 - A.P.STRADA26943678RAUSENI5174240
5226228/12/2021RĂUŞENI NR. 7, BL. 16, SC. 1+2 - A.P.STRADA14705125RAUSENI7166240
5084618/11/2021RENULUI NR. 3, BL. 49D - A.P.STRADA11514686RENULUI349D9240
5235831/12/2021RICINULUI NR. 116 - A.P.STRADARICINULUI1164240
5115712.02.2021RIPICENI NR. 1, BL. 3, SC. 1+2 - A.P.STRADA11447676RIPICENI139240
5111629/11/2021RIPICENI NR. 2, BL. 12, SC. 1+2+3 - A.P.STRADA12086863RIPICENI21212240
5170315/12/2021RIPICENI NR. 3, BL. 4, 2 SCĂRI - A.P.STRADA14700292RIPICENI348240
5238331/12/2021RIPICENI NR. 4, BL.11, 2 SCĂRI - A.P.STRADARIPICENI41110240
5074917/11/2021RIPICENI NR. 6, BL. 9 , SC. 1+2 - A.P.STRADA27031009RIPICENI6912240
5232030/12/2021RIPICENI NR. 6A, BL. 5 SC. A+B - A.P.STRADA12965471RIPICENI6A59240
5202424/12/2021RIPICENI NR. 6B, BL. 6, SC. 1+2 -A.P.STRADA15031080RIPICENI6B68240
5051711.11.2021RITMULUI NR. 12, BL. 433 SC. 1- A.P.STRADA20909758RITMULUI124332240
5009025/10/2021RITMULUI NR. 14, BL. 432, SC. A - A.P.STRADA14422900RITMULUI144327240
5008925/10/2021RITMULUI NR. 14, BL. 432, SC. B -A.P.STRADA15816350RITMULUI144327240
5008325/10/2021RITMULUI NR. 16, BL. 431, SC. A -A.P.STRADA12627685RITMULUI164314240
5114326/11/2021RITMULUI NR. 16, BL. 431, SC. B - A.P.STRADA12177686RITMULUI164313240
5051611.08.2021RITMULUI NR. 2, BL. 439 - A.P.STRADA18849123RITMULUI24393240
5043311.08.2021RITMULUI NR. 2A, BL. 439A - A.P.STRADA14410590RITMULUI2A439A2240
5043211.08.2021RITMULUI NR. 4, BL. 438, SC. A+B - A.P.STRADA14076270RITMULUI44386240
5249215.03.2022RONDA NR. 27-29RONDA27-295240
5005425/10/2021ROVINE NR. 1, BL. 67STRADA#REF!7240
5199621/12/2021ROVINE NR. 2, BL. 51, SC. A - A.P.STRADA13031122ROVINE2513240
5162915/12/2021ROVINE NR. 2, BL. 57B - A.P.STRADA13691536ROVINE257B13240
5029911.04.2021ROVINE NR. 3, BL. 65 -A.P.STRADA12512985ROVINE3654240
5169916/12/2021ROVINE NR. 4, BL. 57A, SC. A+B - A.PSTRADAROVINE457A8240
5148212.10.2021SACHELARIE VISARION NR. 10, BL. 111A, SC. 1 - A.P.STRADA12151856SACHELARIE VISARION10111A14240
5148713/12/2021SACHELARIE VISARION NR. 10, BL. 111A, SC. 2 - A.P.STRADA12161848SACHELARIE VISARION10111A24240
5243819/01/2022SACHELARIE VISARION NR. 14, BL. 117C, SC. A - A.P.STRADA14341268SACHELARIE VISARION14117C6240
5119612.02.2021SACHELARIE VISARION NR. 14, BL. 117C, SC. B - A.P.STRADA14069931SACHELARIE VISARION14117 C5120
5119712.03.2021SACHELARIE VISARION NR. 14, BL. 117C, SC. C - A.P.STRADA14688563SACHELARIE VISARION14117 C4120
5240401.05.2022SACHELARIE VISARION NR. 16, BL. 118A SC. A - A.P.STRADASACHELARIE VISARION16118A10240
5212027/12/2021SACHELARIE VISARION NR. 18, BL. 118B, SC. A+B - A.P.STRADASACHELARIE VISARION18118B14120
5081419/11/2021SACHELARIE VISARION NR. 18, BL. 119 IANCULUISTRADA14246995SACHELARIE VISARION181195240
5081319/11/2021SACHELARIE VISARION NR. 19, BL. 466 - A.P.STRADA16212891SACHELARIE VISARION194666240
5179317/12/2021SACHELARIE VISARION NR. 2, BL. 112B, SC. A - A.P.STRADASACHELARIE VISARION2112B5240
5190920/12/2021SACHELARIE VISARION NR. 4, BL. 112A, SC. A - A.P.STRADA14180513SACHELARIE VISARION4112A6240
5048011.09.2021SACHELARIE VISARION NR. 4, BL. 112A, SC. B - A.P.STRADA14506858SACHELARIE VISARION4112A6240
5148813/12/2021SACHELARIE VISARION NR. 8, BL. 111B, SC. A+B - A.P.STRADA13152949SACHELARIE VISARION8111B8240
5252208.03.2022SĂGEŢII NR. 9, BL. CORP C1, SC. 1 -A.P.STRADA36795048SAGETII9CORP C111240
5009925/10/2021SÂNZIENI NR. 2, BL. 30, SC. A+B - A.P.STRADA#REF!16240
5124312.06.2021SARGEŢIA NR. 34-36 - A.P.ALEEASARGETIA34-364240
5122512.02.2021SCHEIUL DE JOS NR. 9STRADA31099894SCHEIUL DE JOS95240
5122412.02.2021SCHEIUL DE JOS, NR. 19 - A.P.STRADA37918890SCHEIUL DE JOS193240
5042211.04.2021ŞERBĂNICĂ VASILE SERGENT NR. 9 - A.P.STRADA22977384SERBANICA VASILE94240
5175616/12/2021SERG. MATEI DUMITRU NR. 10STRADA42913342MATEI DUMITRU101240
5194322/12/2021SERGHIESCU MARIN NR. 6-8 - A.L.STRADASERGHIESCU MARIN6-82240
5180121/12/2021SFANTUL PETRU TEI NR. 44-46STRADA39908524SFANTUL PETRU TEI44-463240
5072316/11/2021SFÂNTUL SPIRIDON NR. 12, BL. 1 - A.P.STRADA14136542SFANTUL SPIRIDON122240
5184318/12/2021SFINŢILOR NR. 10 - A.P.STRADASFINTILOR102240
5246331/01/2022SFINŢILOR NR. 2, BL. 1 - A.P.STRADASFINTILOR211240
5240301.05.2022SFINŢILOR NR. 8 -A.L.STRADASFINTILOR83240
5185320/12/2021SILIŞTEA NR. 1, BL. 2, SC. 1 - A.P.ALEEASILISTEA1216240
5188921/12/2021SILIŞTEA NR. 2, BL. 9, SC. A -A.P.ALEEASILISTEA29111.1
5168616/12/2021SILIŞTEA NR. 4, BL. 7, SC. 1 - A.P.ALEEA23351SILISTEA471240
5218627/12/2021SILIŞTEA NR. 6, BL. 4, SC. 1 - A.P .ALEEA25877606SILISTEA6411.1
5184118/12/2021SILVESTRU NR. 18 - A.P.STRADA16894489SILVESTRU182240
5109830/11/2021SILVESTRU NR. 9 - A.P.STRADA18849190SILVESTRU91240
5010927/10/2021SINAIA NR. 1, BL. 78, SC. A+B - A.P.STRADASINAIA6240
5253622.12.2021SINAIA NR. 10, BL. 74 - A.P.ALEEA25244302SINAIA10745240
5044711.05.2021SINAIA NR. 12, BL. 75 - A.P.ALEEA11432357SINAIA12753240
5055211.09.2021SINAIA NR. 14, BL. 76 - A.P.ALEEA12409077SINAIA14766240
5073424/11/2021SINAIA NR. 16, BL. 77 - A.P.ALEEA17952324SINAIA167712240
5248830/12/2021SINAIA NR. 18, BL. 16, SC. 1- A.L.STRADA14387650SINAIA181613240
5250101.01.2022SINAIA NR. 18, BL. 16, SC. 2STRADA38974961SINAIA181624240
5044911.05.2021SINAIA NR. 18, BL. 84A, SC. 1 - A.P.ALEEA14506831SINAIA1884A17240
5004011.02.2021SINAIA NR. 18, BL. 84A, SC. 2 - A.P.ALEEA14545148SINAIA3240
5044811.05.2021SINAIA NR. 18, BL. 84A, SC. 3 - A.P.ALEEA14438559SINAIA1884A36240
5187729/11/2021SINAIA NR. 2, BL. 81, SC. 2 - A.PALEEA28858692SINAIA28125240
5078217/11/2021SINAIA NR. 2, BL. 81, SC. 1 - A.P.ALEEA27693405SINAIA28114240
5017911.11.2021SINAIA NR. 20, BL. 84B, SC. 1 - A.PALEEA12740836SINAIA2084B14240
5167615/12/2021SINAIA NR. 20, BL. 84B, SC. 2 - A.P.ALEEA14443881SINAIA2084B26240
5011027/10/2021SINAIA NR. 3, BL. 79, SC. 1+2 - A.P.STRADASINAIA10240
5137712.06.2021SINAIA NR. 4, BL. 82, SC. 1 - A.PALEEA14076092SINAIA48218240
5078317/11/2021SINAIA NR. 4, BL. 82, SC. 2 - A.PALEEA29319238SINAIA48224240
5071215/11/2021SINAIA NR. 5, BL. 80 , SC. 1 + 2 - A.P.ALEEA14076106SINAIA5808240
5050311.08.2021SINAIA NR. 6, BL. 72 - A.P .ALEEA14100352SINAIA6724240
5217324/12/2021SINAIA NR. 8, BL. 73, SC. 1 - A.P.ALEEA14136470SINAIA8734240
5116130/11/2021SOCULUI NR. 10B, BL. B11 - A.P.ALEEA14455355SOCULUI10BB118240
5116312.01.2021SOCULUI NR. 2, BL. B12, SC. 2ALEEA12442421SOCULUI2B1225240
5051211.09.2021SOCULUI NR. 2, BL. B12, SC. 1 - A.P.ALEEA18473036SOCULUI2B1217240
5042111.04.2021SOCULUI NR. 6, BL. M4BIS, SC. 1- A.P.ALEEA14582685SOCULUI6M4BIS4240
5077017/11/2021SPĂTARUL MILESCU NICOLAE NR. 7-11 - A.P.STRADA12490556SPATARUL MILESCU NICOLAE7 , 114240
5063311.11.2021SPĂTARULUI NR. 1- A.PINTRAREA18635553SPATARULUI11240
5176016/12/2021SPĂTARULUI NR. 3 , BL. I S.3 - A.P.INTRAREASPATARULUI3IS32240
5220727/12/2021SPĂTARULUI NR. 17 BIS - A.P.STRADA33932728SPATARULUI17 BIS1240
5222927/12/2021SPĂTARULUI NR. 1B, Bl. 1B - A.P.STRADA28167409SPATARULUI1B3240
5193822/12/2021SPĂTARULUI NR. 6 SC. A+B- A.P .STRADASPATARULUI64240
5194522/12/2021SPERANŢEI NR. 24 - A.P.STRADASPERANTEI242240
5210023/12/2021SPERANŢEI NR. 26 - A.P.STRADA20952014SPERANTEI262240
5247302.04.2022SPERANŢEI NR. 28 - A.P.STRADA31782497SPERANTEI281240
5194122/12/2021SPERANŢEI NR. 29 - A.L.STRADASPERANTEI291240
5197221/12/2021SPERANŢEI NR. 5 - A.L.STRADASPERANTEI52240
5154512.10.2021STĂNESCU GHEORGHE NR. 1, BL. 213 , SC. A+B -A.P.STRADA14204086STANESCU GHEORGHE12138240
5080719/11/2021STĂNESCU GHEORGHE NR. 3, BL. 212, SC. 1+2 - A.P.STRADA30671121STANESCU GHEORGHE32128240
5081118/11/2021STĂNESCU GHEORGHE NR. 4, BL. 208 - A.P.STRADA18176736STANESCU GHEORGHE42084240
5106512.01.2021STĂNESCU GHEORGHE NR. 5, BL. 219, SC. A+B - A.P.STRADA13752714STANESCU GHEORGHE521914240
5059315/11/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 10, BL. 18A - A.PȘOSEA22423656STEFAN CEL MARE1018A4240
5134112.06.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 12, BL. 18 - A.PȘOSEA14147002STEFAN CEL MARE12188240
5091323/11/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 14, BL. 19, 2 SCĂRI - A.PȘOSEA15775277STEFAN CEL MARE14198240
5042911.05.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 15, BL. 15, SC. AȘOSEA9976942STEFAN CEL MARE15153240
5042811.05.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 15, BL. 15, SC. B, C, D, E, F, G, H - A.PȘOSEA29545235STEFAN CEL MARE151514240
5110229/11/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 16, BL. 22 , SC. 1 - A.P.ȘOSEA14188797STEFAN CEL MARE162212240
5182817/12/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 17, BL. 17, SC. A+B+ C+D - A.P.ȘOSEASTEFAN CEL MARE17176240
5185621/12/2021STEFAN CEL MARE NR. 19BSOSEA14783794STEFAN CEL MARE19BC2+C321.1
5173516/12/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 20, BL. 20ȘOSEASTEFAN CEL MARE20202240
5135912.06.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 22, BL. 23 - A.P.ȘOSEA25919469STEFAN CEL MARE22232240
5070718/11/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 224, BL. 43, SC. 1 - A.P.ȘOSEA17496325STEFAN CEL MARE2244314240
5225227/12/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 224, BL. 43, SC. B - A.P.ȘOSEASTEFAN CEL MARE2244323240
5194721/12/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 226, BL. 44 - A.P.ȘOSEA13546552STEFAN CEL MARE226448240
5169317/12/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 228, BL. 45, SC. 1 - A.P.ȘOSEASTEFAN CEL MARE2284513240
5174617/12/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 228, BL. 45, SC. 2 - A.P.ȘOSEASTEFAN CEL MARE2284525240
5043011.05.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 23, BL. 23 - A.P.ȘOSEA14700284STEFAN CEL MARE23233240
5013227/10/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 230, BL. 46 - A.P.ȘOSEASTEFAN CEL MARE6240
5101323/11/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 232, BL. 47 - A.P.ȘOSEASTEFAN CEL MARE232475240
5013126/10/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 234, BL. 77, SC. A - A.P.ȘOSEASTEFAN CEL MARE5240
5088624/11/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 234, BL. 77, SC. B - A.P.ȘOSEA12356789STEFAN CEL MARE234775240
5013826/10/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 234, BL. 77, SC. C - A.P.ȘOSEASTEFAN CEL MARE3240
5169417/12/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 236, BL. 59B1 - A.P.ȘOSEASTEFAN CEL MARE23659 B13240
5118312.06.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 238, BL. 59B - A.P.ȘOSEA13775572STEFAN CEL MARE23859B2240
5045511.10.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 24, BL. 24B-A.PȘOSEA12106103STEFAN CEL MARE2424B3240
5200021/12/2021STEFAN CEL MARE NR. 240 BL. 59A SC 2 - A.PSOSEA11862460STEFAN CEL MARE24059A23240
5118212.06.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 240, BL. 59A, SC 4+5+6 - A.P.ȘOSEA12408950STEFAN CEL MARE24059A10240
5199921/12/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 240, BL. 59A, SC 1- A.P.ȘOSEA11580973STEFAN CEL MARE24059A13240
5132412.08.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 240, BL. 59A, SC. 3 - A.P.ȘOSEASTEFAN CEL MARE24059A33240
5169512.10.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 25, BL. 28 - A.P.ȘOSEASTEFAN CEL MARE252810240
5073324/11/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 26, BL. 24A - A.P.ȘOSEA11771310STEFAN CEL MARE2624A13240
5042711.04.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 27, BL. 27 - A.P.ȘOSEA14081269STEFAN CEL MARE27275240
5034211.03.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 29, BL. 29, SC. A+B - A.P.ȘOSEA14591535STEFAN CEL MARE29295240
5056811.11.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 30, BL. 26, SC. 1+2 - A.P.ȘOSEA13021056STEFAN CEL MARE302610240
5056911.11.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 30, BL. 26, SC. 3 - A.P.ȘOSEA14338347STEFAN CEL MARE302635240
5042611.04.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 31, BL. 29 - A.P.ȘOSEA12708826STEFAN CEL MARE312915240
5045411.10.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 32, BL. 26A , SC. 1 - A.P.ȘOSEA27246555STEFAN CEL MARE3226A13240
5145512.09.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 32, BL. 26A, SC. 2 - A.P.ȘOSEA26819395STEFAN CEL MARE3226A23240
5255413/12/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 32, BL. 27A - A.P.ȘOSEA151492758STEFAN CEL MARE3227A3240
5034111.03.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 33, BL. 30 - A.P.ȘOSEA11339992STEFAN CEL MARE333010240
5075616/11/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 34, BL. 27 - A.P.ȘOSEA14438575STEFAN CEL MARE34276240
5034311.03.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 35, BL. 31, SC. 1-4 - A.P.ȘOSEA14180564STEFAN CEL MARE353112240
5034411.03.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 35, BL. 31, SC. 5 - A.P.ȘOSEA16070841STEFAN CEL MARE353152240
5020628/10/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 36, BL. 30B, SC. A+B - A.P.ȘOSEASTEFAN CEL MARE3630B12240
5066915/11/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 37, BL. 37 - A.P.ȘOSEA13424792STEFAN CEL MARE373711.1
5160414/12/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 38, BL. 30A, SC. A+B - A.P.ȘOSEASTEFAN CEL MARE3830A8240
5013427/10/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 39, BL. 32 - A.PȘOSEA#REF!9240
5045611.10.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 40, BL. 40, SC. 1 - A.P.ȘOSEA24373210STEFAN CEL MARE40407240
5247113/12/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 41, Bl. 34 BIS - A.P.ȘOSEA14102523STEFAN CEL MARE4134BIS5240
5228728/12/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 42 - A.P.ȘOSEASTEFAN CEL MARE42423240
5110812.02.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 44, BL. 33A, SC. 1 - A.P.ȘOSEA13923385STEFAN CEL MARE4433A13240
5102024/11/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 44, BL. 33A, SC. 2 - A.P.ȘOSEA14791738STEFAN CEL MARE4433A24240
5180217/12/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 46, BL. 33B, SC. A - A.P.ȘOSEA17861293STEFAN CEL MARE4633B4240
5118512.06.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 46, BL. 33B, SC. B - A.P.ȘOSEA13752773STEFAN CEL MARE4633B3240
5076118/11/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 48, BL. 35A - A.P.ȘOSEA14658872STEFAN CEL MARE4835A3240
5182917/12/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 5, BL. 6, SC. A-B-C-D - A.P.ȘOSEASTEFAN CEL MARE56 DINAMO10240
5065211.11.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 50, BL. 35B, SC. 1 - A.PȘOSEA19040421STEFAN CEL MARE5035B13240
5110325/11/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 50, BL. 35B, SC. 2 - A.P.ȘOSEA13806725STEFAN CEL MARE5035B23240
5103224/11/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 52, BL. 36A, SC. A - A.P.ȘOSEA13769309STEFAN CEL MARE52364240
5104224/11/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 54, BL. 37, SC. A - A.P.ȘOSEA18567680STEFAN CEL MARE54373240
5103324/11/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 54, BL. 37, SC. B - A.P.ȘOSEA18567661STEFAN CEL MARE54374240
5118412.06.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 56, BL. 38, SC. AȘOSEA12721930STEFAN CEL MARE56382240
5104424/11/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 56, BL. 38, SC.B - A.P.ȘOSEA14483860STEFAN CEL MARE56373240
5018727/10/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 58, BL. 39, SC. 1 - A.P.ȘOSEA#REF!4240
5003628/10/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 58, BL. 39, SC. 2 - A.P.ȘOSEA#REF!4240
5029311.03.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 60, BL. 41, SC. A - A.P.ȘOSEA14538485STEFAN CEL MARE60413240
5035111.03.2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 60, BL. 41, SC. B+C - A.P.ȘOSEA14460688STEFAN CEL MARE60416240
5187321/12/2021ŞTEFAN CEL MARE NR. 8, BL. 18B, SC. 1 - A.P.ȘOSEA13756210STEFAN CEL MARE818B3240
5238431/12/2021ŞTEFAN LUCHIAN PICTOR NR. 12, BL. B - A.L.STRADASTEFAN LUCHIAN124240
5236714/01/2022ŞTEFAN LUCHIAN PICTOR NR. 3 - A.PSTRADASTEFAN LUCHIAN32240
5208923/12/2021ŞTEFAN MIHĂILEANU NR. 27, SC. 1 - A.P.STRADASTEFAN MIHAILEANU275240
5149013/12/2021ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN ELEV NR. 15, BL. 452STRADA14117257ELEV STEFANESCU STEFAN154528240
5165523/12/2021ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN ELEV NR. 7 - A.PSTRADAELEV STEFANESCU STEFAN73240
5193121/12/2021ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN ELEV NR. 8, BL. 464, SC.1 - A.P.STRADA30651000ELEV STEFANESCU STEFAN84648240
5062911.11.2021ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN ELEV NR. 9, BL. 449, SC. 1 A.P.STRADA44639457ELEV STEFANESCU STEFAN94497240
5065711.12.2021ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN ELEV NR. 1, BL. 443, SC. 1 - A.P.STRADA20024632ELEV STEFANESCU STEFA14436240
5052011.10.2021ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN ELEV NR. 10, BL. 465 - A.P.STRADA13868205ELEV STEFANESCU STEFAN104654240
5062811.11.2021ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN ELEV NR. 11, BL. 450, SC. 1 - A.P.STRADA17887463ELEV STEFANESCU STEFAN114507240
5062711.11.2021ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN ELEV NR. 13, BL. 451, SC. A - A.P.STRADA16070940ELEV STEFANESCU STEFAN134516240
5052511.10.2021ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN ELEV NR. 2, BL. 462, SC. A - A.P.STRADA14893231ELEV STEFANESCU STEFAN24625240
5065611.12.2021ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN ELEV NR. 3, BL. 444 - A.P.STRADA14178475ELEV STEFANESCU STEFAN34445240
5090222/11/2021ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN ELEV NR. 36-38STRADA39216302ELEV STEFANESCU STEFAN36-36A-385240
5186021/12/2021ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN ELEV NR. 47, BL. 423 - A.P.STRADA11987560ELEV STEFANESCU STEFAN474234240
5063011.12.2021ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN ELEV NR. 49, BL. 422A, SC.1 - A.P.STRADA20664038ELEV STEFANESCU STEFAN49422A3240
5051911.10.2021ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN ELEV NR. 5, BL. 445, SC. A -A.P.STRADA14559330ELEV STEFANESCU STEFAN54456240
5136112.06.2021ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN ELEV NR. 5, BL. 445, SC. B - A.P.STRADA14688571ELEV STEFANESCU STEFAN54452240
5249014/02/2022ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN ELEV NR. 50 - A.P.STRADAELEV STEFANESCU STEFAN502240
5065511.12.2021ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN ELEV NR. 51, BL. 422, SC. A - A.P.STRADA13962961ELEV STEFANESCU STEFAN514223240
5082719/11/2021ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN ELEV NR. 53, BL. 420C - A.PSTRADA13706556ELEV STEFANESCU STEFAN53420C5240
5156413/12/2021ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN ELEV NR. 57, BL. 420B, SC. 1 - A.P.STRADA14342968ELEV STEFANESCU STEFAN57420B6240
5051811.08.2021ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN ELEV NR. 6, BL. 463 - A.P.STRADA26132153ELEV STEFANESCU STEFAN646310240
5166916/12/2021ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN ELEV NR. 61, BL. 420, SC. 1 - A.P.STRADA16105593ELEV STEFANESCU STEFAN6142010240
5015329/10/2021ŞTEFĂNESCU ŞTEFAN ELEV NR. 63, BL. 419 - A.P.STRADA137790006240
5037611.03.2021STOLNICUL VASILE NR. 1, BL. 19, SC. 1 - A.P.STRADA26579195STOLNICUL VASILE11912240
5191720/12/2021STOLNICUL VASILE NR. 11, BL 35, SC. 1 - A.PSTRADA25852504STOLNICUL VASILE11352240
5102825/11/2021STOLNICUL VASILE NR. 12, BL. 10, SC. A+B - A.P.STRADA29181207STOLNICUL VASILE121031.1
5180517/12/2021STOLNICUL VASILE NR. 13, BL. 34, SC. A - A.P.STRADA24483077STOLNICUL VASILE13342240
5108125/11/2021STOLNICUL VASILE NR. 13, BL. 34, SC. B - A.P.STRADASTOLNICUL VASILE13342240
5033511.03.2021STOLNICUL VASILE NR. 14, BL. 8, SC. 1 - A.P.STRADA17988662STOLNICUL VASILE148111.1
5033411.03.2021STOLNICUL VASILE NR. 14, BL. 8, SC. 2 - A.P.STRADA31260531STOLNICUL VASILE148211.1
5149614/12/2021STOLNICUL VASILE NR. 16, BL. 6, SC. A+B - A.P.STRADA16850768STOLNICUL VASILE1666240
5037711.03.2021STOLNICUL VASILE NR. 17, BL. 42, SC. A+B+C+DSTRADA13257538STOLNICUL VASILE17428240
5072816/11/2021STOLNICUL VASILE NR. 18, BL. 5, SC. A+B - A.P.STRADA18931770STOLNICUL VASILE18521.1
5158212.03.2021STOLNICUL VASILE NR. 19, BL. 61, SC. 1- A.P.STRADA16431689STOLNICUL VASILE19612240
5031811.02.2021STOLNICUL VASILE NR. 2, BL. 33, SC. 1+2+3 - A.P.STRADA1418851STOLNICUL VASILE2334240
5251017/02/2022STOLNICUL VASILE NR. 20, BL. 3, SC. 1+2STRADASTOLNICUL VASILE2033240
5127212.06.2021STOLNICUL VASILE NR. 21, BL. 60, SC. 1 -A.P.STRADA13868213STOLNICUL VASILE216012240
5191820/12/2021STOLNICUL VASILE NR. 21, BL. 60, SC. 2 - A.P.STRADASTOLNICUL VASILE216022240
5141612.10.2021STOLNICUL VASILE NR. 27, BL. 27, SC. 1+2+3 - A.P.STRADASTOLNICUL VASILE27273240
5108525/11/2021STOLNICUL VASILE NR. 4, BL. 30 -A.P.STRADA14240178STOLNICUL VASILE4303240
5107025/11/2021STOLNICUL VASILE NR. 5, BL. 18 -A.P.STRADA14240194STOLNICUL VASILE5182240
5106825/11/2021STOLNICUL VASILE NR. 6, BL. 29 BIS -A.P.STRADASTOLNICUL VASILE629 BIS3240
5133712.02.2021STOLNICUL VASILE NR. 7, BL. 17 BIS - A.P.STRADA18387911STOLNICUL VASILE717 BIS12240
5031611.02.2021STOLNICUL VASILE NR. 8, BL. 28 , SC. 1 - A.P.STRADA14983830STOLNICUL VASILE82812240
5225828/12/2021STOLNICUL VASILE NR. 8, BL. 28, SC. 2 - A.P.STRADA18529811STOLNICUL VASILE82822240
5082618/11/2021STR. OTEŞANI NR. 65, BL. T67, SC. A - A.PSTRADA14297956OTESANI65T674240
5174517/12/2021STROE POSTELNICU NR. 23, BL. 23 - A.P.STRADA36452449STROE POSTELNICUL23233240
5174317/12/2021STROE POSTELNICU NR. 2-4, BL. 2-4 - A.P.STRADA25471984STROE POSTELNICUL2-45240
5224828/12/2021STROE POSTELNICUL NR. 8ASTRADASTROE POSTELNICUL8A2240
5221329/12/2021TĂCIUNELUI NR. 15 - A.P.INTRAREATACIUNELUI157120
5146312.09.2021TĂMÂIOAREI NR. 15 - A.P.STRADA35951793TAMAIOAREI152240
5052411.10.2021TÂMPA NR. 1, BL. 1BSTRADA35374938TAMPA11B4240
5059516/11/2021TÂMPA NR. 1, BL. 1C- A.P.STRADA27666826TAMPA11C5240
5010225/10/2021TÂMPA NR. 3, BL. 11 - A.P.STRADA#REF!4240
5036411.03.2021TÂMPA NR. 5, BL. 3C - A.P.STRADA24694252TAMPA53C6240
5051011.08.2021TEIUL DOAMNEI NR. 1, BL. 19, SC. 1+2+3 - A.P.INTRAREATEIUL DOAMNEI11924240
5009725/10/2021TEIUL DOAMNEI NR. 1, BL. 8 IRTA SC. A+B - A.P.STRADA#REF!10240
5134512.07.2021TEIUL DOAMNEI NR. 10, BL. 10 - A.P.STRADATEIUL DOAMNEI10104240
5019627/10/2021TEIUL DOAMNEI NR. 10, BL. 24 SC. A - A.P.ALEEA#REF!5240
5202830/12/2021TEIUL DOAMNEI NR. 100, BL. 1, SC. 1 - A.P.STRADATEIUL DOAMNEI10013240
5111324/11/2021TEIUL DOAMNEI NR. 106, BL. M14, SC. 1 - A.P.STRADATEIUL DOAMNEI106M1415240
5111125/11/2021TEIUL DOAMNEI NR. 106, BL. M14, SC. 2 - A.P.STRADATEIUL DOAMNEI106M1424240
5073216/11/2021TEIUL DOAMNEI NR. 108, BL. 15 SC. A+B - A.P.STRADA15452780TEIUL DOAMNEI1081514240
5140512.09.2021TEIUL DOAMNEI NR. 11, BL. 33STRADA27300891TEIUL DOAMNEI11336240
5056011.09.2021TEIUL DOAMNEI NR. 110, BL. 16 SC. A+B - A.P.STRADA25599704TEIUL DOAMNEI1101610240
5177822/12/2021TEIUL DOAMNEI NR. 12, BL. 9, SC. A+B- A.P.STRADATEIUL DOAMNEI1295240
5102925/11/2021TEIUL DOAMNEI NR. 13, BL. 36 - A.P.STRADA26407386TEIUL DOAMNEI13364240
5227428/12/2021TEIUL DOAMNEI NR. 14, BL. 8, SC. A - A.P.STRADATEIUL DOAMNEI1483240
5246702.07.2022TEIUL DOAMNEI NR. 14, BL. 8, SC. B - A.P.STRADATEIUL DOAMNEI1483120
5103025/11/2021TEIUL DOAMNEI NR. 15, BL. 37 SC. A+B - A.P.STRADA15767487TEIUL DOAMNEI15377240
5066211.12.2021TEIUL DOAMNEI NR. 16, BL. 2 SC. A+B - A.P.STRADA12409085TEIUL DOAMNEI1628240
5148613/12/2021TEIUL DOAMNEI NR. 17, BL. 38 -A.P.STRADA27162667TEIUL DOAMNEI17383240
5246127/01/2022TEIUL DOAMNEI NR. 19, BL. 39, SC. A - A.P.STRADA26611393TEIUL DOAMNEI19396240
5168115/12/2021TEIUL DOAMNEI NR. 2, BL. 10 - A.P.STRADA14180530TEIUL DOAMNEI2104240
5073523/11/2021TEIUL DOAMNEI NR. 2, BL. 20 , SC. A - A.P.ALEEA14538477TEIUL DOAMNEI22016240
5063511.11.2021TEIUL DOAMNEI NR. 4, BL. 21 , SC. A - A.P.ALEEA14550098TEIUL DOAMNEI4215240
5146912.09.2021TEIUL DOAMNEI NR. 5, BL. 27 SC. A+B - A.P.STRADA13672100TEIUL DOAMNEI5278240
5058811.11.2021TEIUL DOAMNEI NR. 6, BL. 22 - A.P.STRADA12409050TEIUL DOAMNEI6D224240
5254225.03.2022TEIUL DOAMNEI NR. 6, BL. 22, SC. A - A.P.ALEEA14483940TEIUL DOAMNEI6225240
5229631/12/2021TEIUL DOAMNEI NR. 7, BL. 31 - A.P.STRADA32331800TEIUL DOAMNEI7318240
5100129/11/2021TEIUL DOAMNEI NR. 8, BL. 21, SC. A+BSTRADA14240240TEIUL DOAMNEI82112240
5019427/10/2021TEIUL DOAMNEI NR. 8, BL. 23 - A.P.ALEEA#REF!5240
5030411.02.2021TEIUL DOAMNEI NR. 9, BL. 32, SC. 1 - A.P.STRADA18000593TEIUL DOAMNEI9327240
5231612.08.2021TELEAJEN NR. 50 - A.P.STRADATELEAJEN501120
5250527/12/2021TELEAJEN NR. 6544483110TELEAJEN653240
5189820/12/2021TELEAJEN NR. 8 -A.P.STRADA38058788TELEAJEN87240
5253214.12.2021ŢEPEŞ VODĂ NR. 122 - A.P.STRADATEPES VODA1224240
5223227/12/2021ŢEPEŞ VODĂ NR. 130 - A.PSTRADA35424830TEPES VODA1302240
5224728/12/2021TEPES VODA NR. 27STRADATEPES VODA272120
5233530/12/2021TEPES VODA NR. 66-72STRADATEPES VODA66-72111.1
5075416/11/2021TEPES VODA NR. 92-94STRADA45108097TEPES VODA92-945240
5194022/12/2021TESATOARELOR NR. 2STRADATESATOARELOR22240
5070918/11/2021THOMAS MASARYK NR. 1, BL. 1 - A.P.STRADA14162622THOMAS MASARIK115240
5201023/12/2021THOMAS MASARYK NR. 25STRADATHOMAS MASARIK254240
5081619/11/2021THOMAS MASARYK NR. 9 - A.P.STRADA33927543THOMAS MASARIK92120
5124412.06.2021TIBISCUM NR. 53 - A.P.ALEEATIBISCUM533240
5094622/11/2021TITU MAIORESCU NR. 20STRADA13639686TITU MAIORESCU203240
5148313/12/2021TOAMNEI NR. 105 - A.P.STRADA28064837TOAMNEI1054240
5169217/12/2021TOAMNEI NR. 118, SC. A+B - A.P.STRADATOAMNEI1182240
5167515/12/2021TOAMNEI NR. 134STRADA44089183TOAMNEI1342240
5107526/11/2021TOAMNEI NR. 15- A.P.STRADA24726613TOAMNEI152.5240
5182117/12/2021TOAMNEI NR. 8 -A.P.STRADATOAMNEI84240
5020911.02.2021TOAMNEI NR. 87-89, BL. 87-89 - A.P.STRADA13923458TOAMNEI87-8987-895240
5237931/12/2021TOAMNEI NR. 94-96 APTOAMNEI94-963120
5082218/11/2021TRAIAN DODA NR. 11STRADA41847550TRAIAN DODA112240
5090322/11/2021TRAIAN NR. 139-141STRADA43496456TRAIAN139-1414240
5204523/12/2021TRAIAN NR. 161- A.P.STRADA31767594TRAIAN1615240
5228031/12/2021TRAIAN NR. 187-189, SC. 1+2 - A.P.STRADA23754372TRAIAN187-1895240
5220124/12/2021TRAIAN NR. 195, BL. 24, SC. A -A.P.STRADATRAIAN195243240
5070518/11/2021TRAIAN NR. 197, BL. 22B, SC. A+B - A.P.STRADA14591543TRAIAN19722B4240
5236201.03.2022TRAIAN NR. 206 -A.P.30792581TRAIAN2065240
5228829/12/2021TRAIAN NR. 222 -A.L.STRADATRAIAN2223240
5234831/12/2021TRAIAN NR. 246 -A.P.STRADATRAIAN2464240
5148513/12/2021TRAIAN NR. 248, BL. 30B, SC. A - A.P.STRADA27256346TRAIAN24830B3240
5148413/12/2021TRAIAN NR. 248, BL. 30B, SC. B - A.P.STRADA27256320TRAIAN24830B3240
5180421/12/2021TRAIAN, NR.143 - A.P.STRADATRAIAN1436240
5254125.03.2022TUDOR ARGHEZI NR. 11, BL. T4 - A.P.STRADATUDOR ARGHEZI114240
5217927/12/2021TUDOR ARGHEZI NR. 16, BL. TA16 - A.P.STRADATUDOR ARGHEZI16TA163240
5198622/12/2021TUDOR ARGHEZI NR. 17STRADA30472269TUDOR ARGHEZI17174240
5188421/12/2021TUDOR ARGHEZI NR. 18- A.P.STRADATUDOR ARGHEZI1820240
5184018/12/2021TUDOR ARGHEZI NR. 26, BL. TA26 - A.P.STRADA25244310TUDOR ARGHEZI26TA266240
5253431.12.2021TUDOR ARGHEZI NR. 32 - A.P.14380970TUDOR ARGHEZI32323240
5148012.10.2021TUDOR ARGHEZI NR. 54 - A.P.STRADA10274607TUDOR ARGHEZI543240
5239101.06.2022TUNARI NR. 6TUNARI63240
5162815/12/2021TUNARI NR. 62, BL. 24D, SC. A - A.P.STRADA14469911TUNARI6224D3240
5247203.02.2022TUNARI NR. 64, BL. 24C, SC. A -A.P.STRADATUNARI6424C5120
5236831/12/2021TUNARI NR. 71TUNARI713240
5228517/01/2022TURNATORILOR NR. 2344976959TURNATORILOR2310240
5194222/12/2021TURNU EIFFEL NR. 15STRADA39130111TURNU EIFFEL153240
5060211.11.2021TUZLA NR. 1, BL. 11, SC. A+B - A.P.STRADA16212921TUZLA1117240
5239601.07.2022TUZLA NR. 1, BL. 11A, SC.1- A.P.STRADA12389751TUZLA111A4240
5245131/12/2021TUZLA NR. 39 - A.P .STRADA25399242TUZLA39ESTIA RESIDENCE12240
5176821/12/2021TUZLA NR. 9-27 EMERALD REZSIDENCES - A.P.STRADATUZLA9-27EMERALD RESIDENCES25240
5146812.09.2021VALEA NUCULUI NR.11 - A.P.STRADA25335915VALEA NUCULUI113120
5250414/02/2022VAPORUL LUI ASSAN NR. 3 - A.P.STRADA34161575VAPORUL LUI ASSAN311.1
5173416/12/2021VAPORUL LUI ASSAN NR. 4, BL. 4, SC. 1-4 - A.P.STRADA14081315VAPORUL LUI ASSAN448240
5198022/12/2021VASELOR NR. 16STRADAVASELOR163240
5025011.01.2021VASELOR NR. 2, BL. 34 SC 1STRADA16212883VASELOR23416240
5186420/12/2021VASELOR NR. 28, BL. INGRID HOUSE - A.PSTRADA21901582VASELOR28INGRID HOUSE2240
5141912.10.2021VASELOR NR. 33ASTRADA38869885VASELOR33A2240
5152614/12/2021VASELOR NR. 56 - A.P.STRADA33152145VASELOR563240
5128312.06.2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 1, BL. 99, SC. 3 - A.P.STRADA15748744VASILE BACILA199312240
5019828/10/2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 37, BL. 34, SC. 3 - A.P.STRADA12877540#REF!4240
5055411.10.2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 1, BL. 99, SC. 2STRADA15775269VASILE BACILA19924240
5235931/12/2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 1, BL. 99, SC. A - A.P.STRADAVASILE BACILA1998240
5143212.09.2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 11, BL. 18B - A.P.STRADAVASILE BACILA1118B4240
5131512.03.2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 13, BL. 19, SC. 1 - A.P.STRADA15581149VASILE BACILA131912120
5113226/11/2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 13, BL. 19, SC. 2 - A.P.STRADA16355263VASILE BACILA131923240
5106412.02.2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 13, BL. 19, SC. 3- A.P.STRADA15581173VASILE BACILA131938240
5189120/12/2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 13, BL. 19, SC. 4 - A.P.STRADA15581181VASILE BACILA131943240
5125112.01.2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 13, BL. 19, SC. 5 - A.P.STRADA15581165VASILE BACILA131952240
5141112.08.2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 13, BL. 19, SC. 6 - A.P.STRADAVASILE BACILA131962240
5075216/11/2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 21, BL. 29, SC. 1- A.P.STRADA14102558VASILE BACILA212913240
5075316/11/2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 21, BL. 29, SC. 2 - A.P.STRADAVASILE BACILA212923240
5167315/12/2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 21, BL. 29, SC. 3 - A.P.STRADAVASILE BACILA212935240
5166816/12/2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 23, BL. 30A - A.P.STRADA17735457VASILE BACILA2330A4240
5143912.10.2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 25, BL. 30B - A.P.STRADA31472550VASILE BACILA2530B4240
5038411.03.2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 27, BL. 31A, SC. 1- A.P.STRADA16987235VASILE BACILA2731A15240
5139712.08.2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 28-30, BL. 1- A.P.STRADAVASILE BACILA26-30TINERET 200821.1
5127312.02.2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 29, BL. 32, SC. 1 - A.P.STRADA33154430VASILE BACILA293213240
5038311.03.2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 29, BL. 32, SC. 2 - A.P.STRADA33154472VASILE BACILA293225240
5156212.12.2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 29, BL. 32, SC. 3 - A.P.STRADA33154464VASILE BACILA293236240
5126212.03.2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 3, BL. 2, SC. 1+2 - A.P.STRADA16028326VASILE BACILA326240
5128212.06.2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 31, BL. 32A - A.P.STRADA15399490VASILE BACILA3132 A3240
5129912.09.2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 32-34, BL. 2, SC. 1, ASOCIATIA DE LOCATARI ANLMB - 2011 - A.l.STRADA28136445VASILE BACILA32-34ANLMB 201131.1
5178717/12/2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 33, BL. 33, 3 SCĂRI - A.P.STRADA1255575VASILE BACILA333318240
5055311.10.2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 35, BL. 33A - A.P.STRADA14001138VASILE BACILA3533A4240
5043111.05.2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 37, BL. 34, SC. 1 - A.P.STRADA14338355VASILE BACILA373413240
5008525/10/2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 37, BL. 34, SC. 2 - A.P.STRADA14460661#REF!4240
5013627/10/2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 39, BL. 34A - A.P.STRADA#REF!3240
5162017/12/2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 5, BL. 3, SC. 1+2 - A.P.STRADA14256271VASILE BACILA536240
5001621/10/2021VASILE BĂCILĂ MAIOR NR. 7, BL. 4, SC.1+2+3 (SC. 4 + 5 sunt pe str. Poiana cu Aluni nr. 1,bl. 4 ) O SINGURA ASOCIATIE - A.P.STRADA#REF!10240
5024327/10/2021VASILE CONTA NR. 19 - A.P.STRADA134248292240
5223327/12/2021VASILE CONTA NR. 3-5 - A.P.STRADAVASILE CONTA3-512240
5243719/01/2022VASILE CONTA NR. 7-9 - A.P.STRADA12616676VASILE CONTA7-97240
5255318.12.2021VASILE CONTA NR. 9A-15, SC. A - A.P.STRADA13680235VASILE CONTA9A-152240
5245426/01/2022VASILE CONTA NR. 9A-15, SC. B - A.P.STRADAVASILE CONTA9A-154240
5035311.04.2021VASILE LASCĂR NR. 10 - A.P.STRADA30354956VASILE LASCAR101240
5179517/12/2021VASILE LASCĂR NR. 100, SC. 1 - A.P.STRADA13324963VASILE LASCAR1003240
5178517/12/2021VASILE LASCAR NR. 12STRADAVASILE LASCAR123240
5189021/12/2021VASILE LASCAR NR. 14STRADAVASILE LASCAR14ROSETTI APARTAMENTS4240
5218524/12/2021VASILE LASCĂR NR. 143 - A.P.STRADAVASILE LASCAR1433240
5240201.07.2022VASILE LASCAR NR. 1814607224VASILE LASCAR183240
5223027/12/2021VASILE LASCAR NR. 202STRADA42222070VASILE LASCAR2027240
5241901.12.2022VASILE LASCĂR NR. 203, BL. 203 - A.P .STRADA16212867VASILE LASCAR2031120
5173616/12/2021VASILE LASCĂR NR. 207, BL. 31B - A.P.STRADAVASILE LASCAR20731B5240
5106212.02.2021VASILE LASCĂR NR. 209, BL. 31A, SC. A+B - A.P.STRADA12029949VASILE LASCAR20931A10240
5221929/12/2021VASILE LASCAR NR. 21STRADA12145862VASILE LASCAR214120
5241801.04.2022VASILE LASCAR NR. 216-218 APVASILE LASCAR216-218CONDOMINIU CENTRAL141.1
5232830/12/2021VASILE LASCAR NR. 23-25STRADAVASILE LASCAR23-255240
5222029/12/2021VASILE LASCAR NR. 26-28STRADA11339933VASILE LASCAR26-284120
5106012.02.2021VASILE LASCĂR NR. 33, SC. 1 - A.P.STRADA14178483VASILE LASCAR3312240
5144812.08.2021VASILE LASCĂR NR. 35 - A.P.STRADAVASILE LASCAR352240
5081923/11/2021VASILE LASCĂR NR. 42-44, BL. VASILE LASCĂR - A.P.STRADA14076165VASILE LASCAR42-444240
5035411.04.2021VASILE LASCĂR NR. 46, BL. 46, SC. A - A.P.STRADA12219048VASILE LASCAR46461240
5106112.02.2021VASILE LASCĂR NR. 48-50 - A.P.STRADAVASILE LASCAR48-504240
5023511.02.2021VASILE LASCĂR NR. 6, SC. 1 - A.P.STRADA30248165VASILE LASCAR61240
5237230/12/2021VASILE LASCĂR NR. 68 - A.P.STRADA43218638VASILE LASCAR684240
5088422/11/2021VASILE LASCĂR NR. 8, SC A - A.P.STRADA14081242VASILE LASCAR8810240
5183317/12/2021VASILE STROESCU NR. 7-9STRADAVASILE STROESCU7-92240
5055711.08.2021VATRA LUMINOASĂ NR. 117-119, BL. 4 - A.P.STRADA25109977VATRA LUMINOASA11943240
5055811.08.2021VATRA LUMINOASĂ NR. 117-119, BL. 5 - A.P.STRADA25109977VATRA LUMINOASA11752240
5116729/11/2021VATRA LUMINOASĂ NR. 1-27, BL. D7, SC. A+B+C - A.P.STRADA13932839VATRA LUMINOASA1-27D716240
5120130/11/2021VATRA LUMINOASĂ NR. 2-24, BL. D6, SC. A+B+C - A.P.STRADA12151686VATRA LUMINOASA2-24D615240
5123512.03.2021VATRA LUMINOASĂ NR. 26, BL. P7A - A.P.STRADA17796900VATRA LUMINOASA26P7A3240
5164215/12/2021VATRA LUMINOASĂ NR. 28, BL. P7 - A.P.STRADA16872634VATRA LUMINOASA28P72240
5116930/11/2021VATRA LUMINOASĂ NR. 38-52, BL. B, SC. A+B - A.P.STRADA28542966VATRA LUMINOASA38-52B11.1
5228628/12/2021VATRA LUMINOASĂ NR. 60A, BL. C1, SC. A+B - A.P.STRADA12756068VATRA LUMINOASA60AC110240
5122712.02.2021VATRA LUMINOASĂ NR. 70, BL. W1, SC. 1 - A.P.STRADA14076319VATRA LUMINOASA70W16240
5135712.06.2021VATRA LUMINOASĂ NR. 70, BL. W2 - A.PSTRADAVATRA LUMINOASA70W24240
5085619/11/2021VERGULUI NR. 1, BL. 20, SC. 1+2 - A.P.ALEEA13915382VERGULUI12010240
5011329/10/2021VERGULUI NR. 11, BL. H1 - A.P.ȘOSEA124424484240
5019728/10/2021VERGULUI NR. 13, BL. H2, SC. 1 - A.P.ȘOSEA#REF!6240
5003428/10/2021VERGULUI NR. 15, BL.H3A - A.PȘOSEA#REF!5240
5054811.10.2021VERGULUI NR. 17, BL. H3B, SC. AȘOSEA14100387VERGULUI17H3B14240
5020128/10/2021VERGULUI NR. 19, BL. H4 - A.PȘOSEA#REF!5240
5155614/12/2021VERGULUI NR. 19A, BL. K1 - A.P.ȘOSEA18131521VERGULUI19AK15120
5168716/12/2021VERGULUI NR. 2, BL. 16 - A.P.ALEEA14658948VERGULUI2164240
5174817/12/2021VERGULUI NR. 21-29, BL. G1-G4ȘOSEAVERGULUI21-29G1-G445240
5183817/12/2021VERGULUI NR. 3, BL. 21, SC. 1+2 - A.P.ALEEA13756260VERGULUI32112240
5172516/12/2021VERGULUI NR. 33, BL. K2, SC. A - A.P.ALEEAVERGULUI33K28240
5085923/11/2021VERGULUI NR. 33, BL. K5ȘOSEA14783760VERGULUI33K57240
5048411.08.2021VERGULUI NR. 35, BL. K4, SC. A - A.P .ȘOSEA12707090VERGULUI35K414240
5011811.02.2021VERGULUI NR. 37, BL. K3, SC. A - A.P.ȘOSEA14076220VERGULUI37K36240
5240931/12/2021VERGULUI NR. 39, BL. 29D, SC. A - A.PȘOSEA27065325VERGULUI3929D6240
5240831/12/2021VERGULUI NR. 39, BL. 29D, SC. B - A.P.ȘOSEA27066317VERGULUI3929D6240
5136512.08.2021VERGULUI NR. 4,SOSEA43230500VERGULUI410240
5203522/12/2021VERGULUI NR. 4, BL.15, SC. A+B+C - A.P.ALEEAVERGULUI41512240
5107325/11/2021VERGULUI NR. 5, BL.19, SC. 1+2+3 - A.P.ALEEA14643405VERGULUI51924240
5151613/12/2021VERGULUI NR. 65, BL. 17, SC. A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K - A.PȘOSEA14240097VERGULUI651744240
5105325/11/2021VERGULUI NR. 67 TURN 78SOSEA11261244VERGULUI67TURN 7811240
5095612.06.2021VERGULUI NR. 7, BL.18, SC. 1+2 - A.PALEEA14983881VERGULUI71814240
5117230/11/2021VICTOR MANU LOCOTENENT NR. 34, BL. C1, 2 SCĂRI - A.PSTRADA27437814VICTOR MANU34C111.1
5117330/11/2021VICTOR MANU LOCOTENENT NR. 36, BL. C2 - A.PSTRADA27945952VICTOR MANU36C211.1
5164015/12/2021VICTOR MANU LOCOTENENT NR. 38, BL. E1, SC. A+B - A.PSTRADA14658813VICTOR MANU38E12240
5101023/11/2021VICTOR MANU LOCOTENENT NR. 42, BL. F, SC. A+ B - A.PSTRADA27651353VICTOR MANU42F11.1
5204726/01/2022VICTOR MANU LOCOTENENT NR. 42A, BL. H - A.PSTRADA31584244VICTOR MANU42AH11.1
5123112.03.2021VICTOR MANU LOCOTENENT NR. 71A - A.PSTRADA14180505VICTOR MANU71A1240
5116830/11/2021VICTOR MANU LOCOTENENT NR. 79, BL. A, SC. A - A.P.STRADA27750654VICTOR MANU79A2240
5117030/11/2021VICTOR MANU LOCOTENENT NR. 81, BL. H1, SC. A+ B - A.PSTRADA27715597VICTOR MANU81H14240
5197628/12/2021VIDIN 73, BLOC VIDIN 73 - A.P.STRADAVIDIN736240
5114026/11/2021VIDIN NR. 1, BL. L5, SC. 1+2 - A.P.STRADA17244379VIDIN1L54240
5124012.03.2021VIDIN NR. 10, BL. 58, SC. 1+2 - A.P.STRADA15226210VIDIN10584240
5148112.10.2021VIDIN NR. 11, BL. 59, SC. A+B - A.PSTRADA37263472VIDIN11594240
5137312.08.2021VIDIN NR. 12, BL. 58 BIS, SC. 1+2 - A.P.STRADA15952786VIDIN1258 BIS4240
5073623/11/2021VIDIN NR. 2, BL. 50, SC. A+B+C - A.PSTRADA15186000VIDIN2506240
5098429/11/2021VIDIN NR. 3, BL. 51, SC. 1 - A.P.STRADA10217596VIDIN35113240
5098329/11/2021VIDIN NR. 3, BL. 51, SC. 2 - A.P.STRADA14443911VIDIN35123240
5097629/11/2021VIDIN NR. 3, BL. 51, SC. 3 - A.P.STRADA14545156VIDIN35133240
5179212.02.2021VIDIN NR. 5, BL. 53, SC. 1 - A.P.STRADA28871446VIDIN553110240
5136912.07.2021VIDIN NR. 5, BL. 53, SC. 2 - A.P.STRADA15684349VIDIN55322240
5059611.11.2021VIDIN NR. 6, BL. 54, SC. 1+2+3 - A.P.STRADA12839465VIDIN6546240
5239501.07.2022VIDIN NR. 7, BL. 55, SC. A+B - A.P.STRADA15767525VIDIN7556240
5226128/12/2021VIDIN NR. 8, BL. 56, SC. A+B -A.P.STRADAVIDIN8566240
5147812.10.2021VIDIN NR. 9, BL. 57, SC. A+B - A.P.STRADA17599894VIDIN9574240
5181117/12/2021VIESPARILOR NR. 50, BL. 34 - A.P.STRADA14070049VIESPARILOR50348240
5149714/12/2021VIESPARILOR NR. 53, BL. 33C, SC. A - A.P.STRADAVIESPARILOR5333C2240
5122312.02.2021VIITORULUI NR. 110 - A.P.STRADA28166055VIITORULUI1104240
5234501.06.2022VIITORULUI NR. 112VIITORULUI1121240
5250816/02/2022VIITORULUI NR. 166A - A.P.STRADAVIITORULUI166A2120
5209723/12/2021VIITORULUI NR. 182, BL. 49, SC. 1 - A.P.STRADAVIITORULUI1824913240
5145712.10.2021VIITORULUI NR. 182, BL. 49, SC. 2 - A.P.STRADAVIITORULUI1824925240
5029211.03.2021VIITORULUI NR. 197, BL. 42B, SC. 1 - A.PSTRADA18755010VIITORULUI19742B13240
5209823/12/2021VIITORULUI NR. 197, BL. 42B, SC. 2 - A.P.STRADA18755029VIITORULUI19742B24240
5076518/11/2021VIITORULUI NR. 199, BL. 42A - A.P.STRADA142401272VIITORULUI19942A4240
5188720/12/2021VIITORULUI NR. 30STRADAVIITORULUI303120
5177024/12/2021VIITORULUI NR. 88-90 - A.P.STRADA36663144VIITORULUI88-907240
5023411.02.2021VIŞINILOR NR. 19 - A.P.STRADA27721874VISINILOR191240
5127112.02.2021VITEJIEI NR. 2, BL. 1, SC. 1+ 2+ 3+ 4+ 5 - A.P.STRADA27088030VITEJ